patmosweb330

elin330

Πενταετούς θητείας δήμαρχοι και περιφερειάρχες

E3DEAF7C8F32B6A346EE18A13EAFΕπιβεβαιώθηκε η επέκταση της θητείας των δημάρχων και περιφερειαρχών στα πέντε χρόνια -κάτι που είχε ψηφιστεί ήδη από το 2010 στον Καλλικράτη-, με εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε τη Μεγάλη Παρασκευή.

 

Οι δήμαρχοι-περιφερειάρχες θα αναλάβουν τα καθήκοντά τους την 1η Σεπτεμβρίου, ενώ τις προηγούμενες φορές αναλάμβαναν την 1η Ιανουαρίου. Η θητεία των νεοεκλεγέντων δημοτικών αρχόντων, σύμφωνα με την εγκύκλιο, θα ολοκληρωθεί στις 31 Αυγούστου 2019.

Η εγκύκλιος που αφορά στις δημοτικές εκλογές προβλέπει την παρακάτω δέσμη αλλαγών:

α) Εξορθολογίζονται τα προβλεπόμενα κωλύματα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα θέσης των αιρετών των Δήμων. Ειδικότερα, προς αυτόν το σκοπό, εισάγονται οι εξής νομοθετικές μεταβολές ως προς τις εκλογές των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α.:

i) Επεκτείνεται το κώλυμα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστο στους προέδρους διοικητικών συμβουλίων δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (με εξαίρεση τα ιδρύματα) και στους διευθύνοντες και εντεταλμένους συμβούλους και υπαλλήλους των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου των Δήμων, πλην των αστικών εταιρειών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

ii) Επίσης, υφίσταται κώλυμα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστο για τους διοικητές, υποδιοικητές, προέδρους διοικητικών συμβουλίων, διευθύνοντες ή εντεταλμένους συμβούλους των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, των δημοσίων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, οι οποίοι δεν είναι αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης ή δεν έχουν εκλεγεί στα ανωτέρω αξιώματα.

β) Επιμηκύνεται κατά ένα (1) έτος η θητεία των δημοτικών αρχών, κατά συνέπεια η διάρκεια της επικείμενης δημοτικής περιόδου ορίζεται εφεξής σε πέντε (5) έτη και η εγκατάσταση των αρχών που θα εκλεγούν θα γίνει την 1η Σεπτεμβρίου 2014, ενώ η θητεία τους θα λήξει την 31η Αυγούστου 2019.

γ) Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 4244/ 2014 (Α' 60) δεν έχουν δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι οι ομογενείς, οι νόμιμα διαμένοντες υπήκοοι τρίτων χωρών, και οι πολίτες χωρών ΕΖΕΣ καθώς κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές οι διατάξεις των άρθρων 14επ του ν. 3838/ 2010.

δ) Δεν αποτελούν εκλογικές περιφέρειες των δήμων άνω των 100.000 κατοίκων, οι δημοτικές κοινότητες του άρθρου 2, παρ. 4 του ν. 3852/ 2010.

Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 3852/ 2010 οι διατάξεις της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών εφαρμόζονται αναλόγως και κατά τη διενέργεια των δημοτικών εκλογών για όσα θέματα δεν υφίσταται ειδική πρόβλεψη στις ρυθμίσεις του νόμου αυτού και του ν. 3463/ 2006 (ΚΔΚ, Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων).

Σε σχέση με τη σταυροδοσία στις περιφερειακές εκλογές, θα προβλέπεται ότι ο πολίτης εκφράζει την προτίµησή του ως εξής:

• προς έναν (1) υποψήφιο περιφερειακό σύµβουλο στις εκλογικές περιφέρειες, όπου εκλέγονται έως τρείς (3) περιφερειακοί σύµβουλοι,

• προς έναν (1) ή δύο (2) υποψηφίους συµβούλους στις εκλογικές περιφέρειες, όπου εκλέγονται από τέσσερις (4) έως και επτά (7) περιφερειακοί σύµβουλοι,

• προς έναν (1) ή δύο (2) ή τρεις (3) υποψηφίους συµβούλους στις εκλογικές περιφέρειες, όπου εκλέγονται από οχτώ (8) έως και δώδεκα (12) περιφερειακοί σύµβουλοι και

• προς έναν (1) ή δύο (2) ή τρεις (3) ή τέσσερις (4) υποψηφίους συµβούλους στις εκλογικές περιφέρειες, όπου εκλέγονται περισσότεροι από δώδεκα (12) περιφερειακοί σύµβουλοι.

Για τη σταυροδοσία στις δημοτικές εκλογές προβλέπεται το εξής:

Ο πολίτης εκφράζει την προτίμησή του προς έναν ή δύο ή τρεις υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους της εκλογικής περιφέρειας, στους εκλογικούς καταλόγους της οποίας είναι εγγεγραμμένος και προς έναν υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο από όλες τις υπόλοιπες εκλογικές περιφέρειες του δήμου.

Σε δήμους που αποτελούνται από μία ενιαία εκλογική περιφέρεια, ο πολίτης εκφράζει την προτίμησή του προς έναν ή δύο ή τρεις υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους.

Επίσης, εκφράζει την προτίμησή του προς έναν ή δύο υποψήφιους συμβούλους δημοτικής κοινότητας ή προς ένα σύμβουλο τοπικής κοινότητας ή εκπρόσωπο τοπικής κοινότητας του δήμου.

 

Διαβάστε αναλυτικά τις εγκυκλίους:

http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/egk13_aprilios2014.pdf

http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/egk13_aprilios2014.pdf