patmosweb330

elin330

aegeanlab

Υπάρχει θέμα αντισυνταγματικότητας και νομιμότητας με τις νέες αντικειμενικές αξίες στα νησιά

 

ANTIKEIMENIKES AXIES

 

Από Μαίρη Φώτη

Ζητήματα συνταγματικότητας και νομιμότητας στα νησιά εγείρει ο καθορισμός των νέων αντικειμενικών αξιών, όπως προκύπτει από την γνωμοδότηση του δικηγόρου, διδάκτορος Δημοσίου Δικαίου και μεταδιδακτορικού Ερευνητή της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίων Αθηνών Μιχάλη Παπαγεωργίου.
Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του Δρ. Μ. Παπαγεωργίου, συνεργάτη της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου, η απόφαση του υπουργού Οικονομικών περί του καθορισμού του συστήματος αντικειμενικών αξιών επί της φορολογητέας ακίνητης περιουσίας πρέπει άμεσα να ακυρωθεί και να ανακληθεί αναδρομικά ως παράνομη, αφού καταστρατηγεί τόσο την εφαρμογή του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου όσο και την εύρυθμη τήρηση του ουσιώδους τύπου της διοικητικής διαδικασίας, αλλά και ως αντισυνταγματική, ειδικά επί της εκπτωτικής απομείωσης της αρχής της επικουρικότητας και της υποβάθμισης της νομιμοποιητικής συνοχής της πολυεπίπεδης και αποκεντρωμένης δημόσιας διακυβέρνησης.


Στην πρόσφατη συνεδρίαση της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου, κατά την οποία έγινε συζήτηση επί της γνωμοδότησης του Δρ Μιχάλη Παπαγεωργίου για τον καθορισμό των αντικειμενικών αξιών ακινήτων στα νησιά, αποφασίστηκε η έκδοση ψηφίσματος που θα αποσταλεί προς τον πρωθυπουργό και τους αρμόδιους πολιτειακούς παράγοντες στην οποία θα επισυνάπτεται και η γνωμοδότηση εκφράζοντας παράλληλα, την έντονη δυσαρέσκεια και διαμαρτυρία του συνόλου των νησιωτικών Δήμων επί της «φανερά παράτυπης και πρόχειρης διαδικασίας έκδοσης, καθώς και του υπέρμετρα δυσανάλογου ουσιαστικού περιεχομένου διαμόρφωσης της υπ΄ αρ. πρωτ.: 57732ΕΞ2021/18-05-2021 (ΦΕΚ 2375/Β/07-06-2021) απόφασης του υπουργού και υφυπουργού Οικονομικών περί του συστήματος επαναπροσδιορισμού και καθορισμού των αντικειμενικών αξιών των νήσων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου», όπως αποτυπώθηκε στη σχετική απόφαση της Περιφερειακής Ενωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου.

 

 

ΨΗΦΙΣΜΑ- ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ


Στο ψήφισμα-απόφαση της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου, αναφέρονται τα εξής:


1. Σε άλλη μία Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής “Ενωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου, εκφράζεται, προς πάσα κατεύθυνση της κεντρικής Ελληνικής Πολιτείας και Κυβέρνησης, η έντονη δυσαρέσκεια και διαμαρτυρία του συνόλου των νησιωτικών Δήμων) επί της φανερά παράτυπης και πρόχειρης διαδικασίας έκδοσης και β) επί του υπέρμετρα δυσανάλογου ουσιαστικού περιεχομένου διαμόρφωσης της υπ’ αριθμ. πρωτ. 57732ΕΞ2021/18-05-2021 (ΦΕΚ 2375/6/07-06-2021) απόφασης του υπουργού και υφυπουργού Οικονομικών περί του συστήματος επαναπροσδιορισμού και καθορισμού των αντικειμενικών αξιών των νήσων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

2. Με βάση την παραπάνω κατ’ εξουσιοδότηση νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών εκτοξεύονται, σε εξωπραγματικές και παντελώς αυθαίρετα καθορισμένες τιμές οι αξίες των αντικειμενικών αξιών των νήσων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με άμεσες και ευθέως δυσμενέστατες επιπτώσεις σε βάρος της ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής των νησιών, αλλά ακόμα και του ίδιου του βιοπορισμού των κατοίκων τους ως προς τη φορολογική αντιμετώπιση της ακίνητης περιουσίας τους και δη των πατρογονικών τους οικογενειακών εστιών και κατοικιών, αλλά και αγρών ακόμα και σε εκτός σχεδίου και οικισμών περιοχές.
3. Πλέον της πρόδηλης μη τήρησης ουσιώδους τύπου της διαδικασίας, παρά τα αντίθετα αβάσιμα που διαλαμβάνονται στο Α.Π. 43968/01-04-2022 υπηρεσιακό έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών, είναι σαφές ότι και επί της ουσίας οι ορισθείσες νέες αντικειμενικές αξίες είναι προκλητικά εξωπραγματικές και αυθαίρετες σε σχέση με την πραγματική αξία της ακίνητης περιουσίας στα νησιά και ως εκ τούτου πρέπει άμεσα να ανακληθούν και να αναπροσαρμοσθούν στη βάση συνεκτικά τεκμηριωμένων και σύννομων νέων μελετών από πλευράς του ΥΠΟΙΚ.
4. Με δεδομένο την κρισιμότητα και το κατ’ επείγον του θέματος και την επιφύλαξη υποστήριξης κάθε δυνατής ακυρωτικής δικαστικής προσφυγής ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, ζητείται η αναστολή της ισχύος της υπ’ αριθμ. 57732 ΕΞ 2021/18-05-20221 (ΦΕΚ 2375/Β/07-06-2021 απόφαση υπουργού και υφυπουργού Οικονομικών) λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους επί της ΜΗ συνταγματικότητας και του ΜΗ σύννομου του διαμορφωθέντος φορολογικού συστήματος των αντικειμενικών αξιών της ακίνητης περιουσίας στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, όπως αναλυτικά και εμπεριστατωμένα περιέχονται στη συνημμένη με το παρόν από 11-05-2022 Γνωμοδότηση του κ. Μιχαήλ Θ. Παπαγεωργίου, δικηγόρου, Δ.Ν. Συνταγματικού και Διοικητικού Δικαίου, αναφερόμενη: τόσο επί της όλως εσφαλμένης τήρησης και καταστρατήγησης του ουσιώδους τύπου της σχετικής διοικητικής διαδικασίας, όπως και του επίσης διεκπεραιωτικού μεθοδολογικά τρόπου κατάρτισης από πλευράς ΥΠΟΙΚ των Αντικειμενικών Αξιών, κατά παράβαση των προβλεπόμενων ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων, όσο και, επί της ουσίας, επί της μη ανταπόκρισης του σχετικού φορολογικού συστήματος στις πραγματικά διαμορφωμένες μέσες τιμές αξιών και στους πραγματικώς υφιστάμενους συντελεστές, παράγοντες και συνθήκες, που διαμορφώνουν την αντίστοιχη σύνθεση των αντικειμενικών αξιών, κατά τη δέουσα και πλέον έννομα αποτελεσματική εφαρμογή των πλέον δόκιμων εναλλακτικών, πρόσφορων και βέλτιστων εκτιμήσεων, σύμφωνα με τα κανονιστικά κριτήρια της αρχής της αναλογικότητας, κατόπιν στοχευμένων και εμπεριστατωμένων αξιολογήσεων των πραγματικών αξιών των ακινήτων ανά διακριτά οριοθετημένη ζώνη – περιοχή.

 

Οδηγώντας έτσι εντέλει με πλασματικές αξίες σε μία δυσβάστακτη, εξοντωτική και υπέρμετρη φορολογική επιβάρυνση τις νησιωτικές κοινωνίες και την επιχειρηματικότητα, με πολλαπλές στρεβλώσεις σε βάρος κάθε δημοσιονομικής προοπτικής της βιώσιμης ανάπτυξης, αφού εντελώς παράδοξα και καταχρηστικά από τις πλασματικά διαμορφωμένες αντικειμενικές αξίες παρασύρονται περαιτέρω υπέρμετρα τουλάχιστον επιπλέον είκοσι (20) φόροι και τέλη.


Μετά ταύτα, το παρόν Ψήφισμα, με κατ’ επείγουσα αναφορά ως προς την αποκατάσταση της νομιμότητας και της φορολογικής συνταγματικής ισότητας των ιδιοκτησιών των νησιωτών του Νότιου Αιγαίου, αποφασίζεται να επιδοθεί εκτάκτως και άμεσα στα Γραφεία της κ. Προέδρου της Δημοκρατίας, του κ. πρωθυπουργού, των αρχηγών των Κοινοβουλευτικών Κομμάτων, των υπουργών και υφυπουργών Οικονομικών, του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου και των βουλευτών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων.

 

Πηγή:www.dimokratiki.gr

Αναζήτηση

like us on facebook

Πρωτοσέλιδα


Google translate

enfrdeitptrues

Δείτε επίσης

patmosnewsbanner01

dimotikos

dimotikos

Μέλος του

MEDIA

Μέλος του

aegeanmedia

editorial2ed

banner2022

rent KATERINA WEB

H MAGEIA WEB 2s

rent KATERINA WEB

keridis-sima

patmosmonastery

Έντυπα

1111

Copyright Warning

copyscape-banner-white-160x56
Protected by Copyscape

Η αναπαραγωγή / αναδημοσίευση άρθρου ή περιεχομένου είναι ευπρόσδεκτη εάν συνοδεύεται με το hyperlink www.patmostimes.gr