patmosweb330

elin330

aegeanlab

Δεύτερη προσφυγή στην απόφαση της Οικ. Επιτροπής του Δ. Πάτμου για το Τραγονήσι.

 
tragonhsi kalikatsoujpg 1

της Σμαράγδας Μουλιάτη

Εκτός από τον Δ. Σύμβουλο Αντώνη Γαμπιέρη προσφυγή στο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου κύριο Πολύκαρπο Πολυχρονάκη για την απόφαση της Ο.Ε του Δήμου Πάτμου σχετικά με το Τραγονήσι και το ιδιοκτησιακό έκανε, με διαφορετικό σκεπτικό,  ο Βέργος Παναγιώτης Δημοτικός σύμβουλος του Δ. Πάτμου εκλεγμένος με τη παράταξη Λαϊκή Συσπείρωση του Δ.Πάτμου. 

Στην προσφυγή του ο  κ. Βέργος αιτείται την ακύρωση της με αριθμ. 74/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάτμου γιατί, όπως αναφέρει,  αναρμοδίως, η εν λόγω επιτροπή, έλαβε την προαναφερόμενη απόφαση καθότι το «αντικείμενο της δίκης» είναι άνω του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (Βλ. το άρθρο 72, παρ. 1, περ. ι, του Ν. 3852/2010).

 

Παρακάτω η παρέμβαση προσφυγή του κ. Βέργου

 

Προς : το Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου κύριο Πολύκαρπο Πολυχρονάκη

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 227 ΤΟΥ Ν. 3852/2010

Με τη παρούσα αιτούμαι την ακύρωση της με αριθμ. 74/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάτμου για τους παρακάτω λόγους:


1. Αναρμοδίως, η εν λόγω επιτροπή, έλαβε την προαναφερόμενη απόφαση καθότι το «αντικείμενο της δίκης» είναι άνω του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (Βλ. το άρθρο 72, παρ. 1, περ. ι, του Ν. 3852/2010). Η γραμματική και πολύ περισσότερο η δια-
σταλτική ερμηνεία των όσων αναφέρονται για την «περίπτωση» της ως άνω αρμοδιότητας υπαγορεύει, επιτάσσει και επιβάλει κατά πανηγυρικό τρόπο στην οικονομική επιτροπή, σε τέτοιες περιπτώσεις, να εισηγείται τη λήψη απόφασης αποκλειστικά και μόνο από το
δημοτικό συμβούλιο.


2. Από το δικόγραφο της Αγωγής, η οποία έχει κατατεθεί στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου Κω, με αριθμ καταθ. διικογράφου 184/ΠΤ11/2021, για την οποία εκδόθηκε η με αριθμ. 17/2022 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κω και συγκεκριμένα στο
αναγραφόμενο Αγωγικό αίτημα αυτής (της αγωγής), στη παρ. 6.2 (σελ 30) προκύπτει ότι η αξία του επίδικου ακινήτου (Τραγονήσι) προσδιορίζεται σύμφωνα με την ενάγουσα (Ιερά Μονή Πάτμου) στο ποσό των διακοσίων εξήντα χιλιάδων (260.000) ευρώ, το οποίο
προφανώς είναι κατά πολύ μεγαλύτερο από το όριο των 60.000 ευρώ, που ορίζει η ως άνω διάταξη. Ας σημειωθεί ότι ή εν λόγω νησίδα έχει πραγματική αξία κατά πολύ πολλαπλασία της αναφερόμενης αξίας στο δικόγραφο της αγωγής.


3. Το δημοτικό συμβούλιο του Δ. Πάτμου, σύμφωνα με το άρθρο 65, παρ 6 του Ν. 3852/2010 ουδέποτε έλαβε απόφαση για να μεταβιβάσει στην ΟΕ αρμοδιότητες για χειρισμό υποθέσεων με ένδικες διαφορές, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο ακίνητα ιδιοκτησίας του Δ. Πάτμου, τα οποία προφανώς και αποτιμώνται σε χρήμα και κατά κανόνα έχουν αξία πολλαπλάσια των 60.000 ευρώ.

 

4. Σύμφωνα με το άρθρο 72, παρ 2, του Ν.3852/2010 «……..Με ειδική απόφαση, που λαμβάνεται ομόφωνα, η ΟΕ μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητας της στο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται
από την ιδιαίτερη σοβαρότητα του…….». Σημειωτέον ότι με την αναφορά μας στο ως άνω εδάφιο, σε καμιά των περιπτώσεων δεν υιοθετούμε και δεν αποδεχόμαστε πως το «συγκεκριμένο θέμα» μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο της αρμοδιότητας της ΟΕ και πως
μόνο για λόγους «ευαισθησίας» και «καλής θέλησης» με δική της πρωτοβουλία θα μπορούσε να το παραπέμψει προς συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο. Προφανώς και το εν λόγω θέμα έχει «ιδιαίτερη βαρύτητα», αφού κρίνεται η κυριότητα μιας νησίδας, που
σύμφωνα με το Ν. 3800/1957, εδόθη από το Ελληνικό Δημόσιο, μαζί με άλλες νησίδες πέριξ της Πάτμου στον Δ. Πάτμου. Συμπερασματικά η ως άνω διαπίστωση περί «ιδιαίτερης σοβαρότητας» του θέματος, ως φαίνεται μέσα από την ληφθείσα απόφαση της ΟΕ δεν
αποτέλεσε αντικείμενο προβληματισμού, όπως και δεν έτυχε καμιάς αποδοχής από την επιτροπή.


5. Από καμιά άλλη διάταξη του Ν. 3852/2010 δεν προκύπτει ότι τέτοια θέματα μεγίστης σημασίας (ένδικες διαφορές επί ακινήτων) αποτιμώμενα εν τοις πράγμασι σε μεγάλες εγχρήματες αξίες, μπορεί να τα διαχειρίζεται αλλά και να αποφασίζει γι’ αυτά η ΟΕ του Δήμου.


6. Επιπρόσθετα για λόγους στοιχειώδους δημοκρατικής ευαισθησίας, αλλά και συνταγματικής επιταγής τέτοια κορυφαία θέματα δεν μπορεί να εξαντλούνται και να διαχειρίζονται στα στενά πλαίσια των συνεδριάσεων της ΟΕ.   

 

Τελειώνοντας παρακαλούμε πολύ όπως η απόφαση σας εκδοθεί το συντομότερο δυνατόν, καθότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας , με τα έως τώρα δεδομένα λόγω της απόφασης της ΟΕ, εάν από πλευράς του ΟΤΑ Πάτμου δεν ασκηθεί κανένα ένδικο μέσο σε διάστημα 90 ημερών , από την ημερομηνία επίδοσης της απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείο Κω, προς αυτόν (η οποία επίδοση προφανώς και έχει γίνει), τότε η εν λόγω απόφαση καθίσταται αμετάκλητη, με ότι αυτό συνεπάγεται. Με λίγα λόγια η Ιερά Μόνή Πάτμου αποκτά τη κυριότητα επί του ακινήτου, μειώνεται η ακίνητη περιουσία του Δ. Πάτμου, «ανοίγει» ο δρόμος για διεκδίκηση και «απώλεια» και άλλων νησίδων (Ν. 3800/1957) καθώς και άλλων μεγάλων εκτάσεων, επί των οποίων μέχρι και σήμερα έχει τη πλήρη κυριότητα ο ΟΤΑ Πάτμου.

 

Πάτμος 8 Ιουνίου 2022
 Βέργος Παναγιώτης. 

Δημοτικός σύμβουλος του Δ. Πάτμου εκλεγμένος με τη παράταξη Λαϊκή
Συσπείρωση του Δ. Πάτμου.

 

 

Αναζήτηση

like us on facebook

Πρωτοσέλιδα


Google translate

enfrdeitptrues

Δείτε επίσης

patmosnewsbanner01

dimotikos

dimotikos

Μέλος του

MEDIA

Μέλος του

aegeanmedia

editorial2ed

banner2022

rent KATERINA WEB

H MAGEIA WEB 2s

rent KATERINA WEB

keridis-sima

patmosmonastery

Έντυπα

1111

Copyright Warning

copyscape-banner-white-160x56
Protected by Copyscape

Η αναπαραγωγή / αναδημοσίευση άρθρου ή περιεχομένου είναι ευπρόσδεκτη εάν συνοδεύεται με το hyperlink www.patmostimes.gr