patmosweb330

elin330

aegeanlab

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ . ΠΡΙΝ ΑΡΧΙΣΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΣΑΝ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ.

PAIDIKOS PINAKIDAτου Νίκου Μελιανού

 Ο καλύτερος τίτλος σε αυτό το δημοσίευμα θα ήταν το εδάφιο από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο
"ἀπόδοτε οὖν τὰ Καίσαρος Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ θεοῦ τῷ θεῷ" και θα γίνει κατανοητό διαβάζοντας τις παρακάτω επιστολές.

Πριν περάσουν ούτε ελάχιστες  ημέρες από τη δημοσίευση στην εφημερίδα μας των επιτροπών για τη λειτουργία του Δημοτικού παιδικού σταθμού και άρχισαν τα όργανα.

Στη συνεδρίαση αυτή καθορίστηκαν τα κοινωνικά κριτήρια καθώς και η μοριοδότηση του για την εγγραφή των παιδιών στον παιδικό σταθμό, η εργασιακή και οικογενειακή κατάσταση των γονέων, καθώς και το οικογενειακό εισόδημα.
Όμως δύο μέρες μετά τη σύγκληση της ειδικής επιτροπής αξιολόγησης και επιλογής αιτήσεων στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό είχαμε και τις πρώτες αντιδράσεις από το μέλος της επιτροπής κ. Παναγιώτη Βέργο δημοτικό σύμβουλο ο οποίος με αφορμή ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ της κατά πλειοψηφία απόφασης μόνο του ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021-2022 και τα ωφελούμενα νήπια και όχι της απόφασης με τις τοποθετήσεις των συμμετεχόντων στη συνεδρίαση αυτής της Επιτροπής, απέστειλε επιστολή προς τον Δήμο Πάτμου, τον κ. Δήμαρχο και τα μέλη του Δ.Σ. με την οποία καταγγέλλει   μεθοδεύσεις στην απόφαση της επιλογή των νηπίων και ζήτησε να γίνει ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ με τη διόρθωση της κατά πλειοψηφίας απόφασης.


Στη συνέχεια της επιστολής του κ. Βέργου αντηλλάγησαν απαντήσεις και διευκρινήσεις.

 

Αναλυτικά,
Στην επιστολή του κ. Βέργου Παναγιώτη αναφέρονται τα εξής:

Αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι καλησπέρα σας,

Αντικείμενο και αφορμή του παρόντος e-mail μου αποτελεί το γεγονός της δημοσίευσης στις 20.01.2022 , στη «Διαύγεια» του συνημμένου «ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021-2022». Στη προαναφερόμενη δημοσίευση, ουδεμία αναφορά γίνεται  περί συνεδρίασης της «Επιτροπής αξιολόγησης και επιλογής αιτήσεων εγγραφών στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Πάτμου»,», της οποίας τυγχάνει να είμαι μέλος. Σημειωτέον ότι η «Επιτροπή» συνεδρίασε σε πλήρη απαρτία την Τετάρτη, 19.01.2022, στις 14.00 στο «Πάτμιον» και ασχολήθηκε με το ως άνω αναφερόμενο αντικείμενο (αξιολόγηση και επιλογή αιτήσεων). Όμως όλως περιέργως αλλά και σε αντίφαση καθώς και σε πλήρη αναντιστοιχία η «ανάρτηση», που έλαβε δημοσιότητα απέχει παρασάγγας από τα γεγονότα.

Αυτός ο ΠΙΝΑΚΑΣ για ένα τρίτο πρόσωπο (καλοπροαίρετο) φαίνεται ότι έρχεται από το πουθενά (δεν μιλάμε για το περιεχόμενο αυτού). Εκτός της «εξαφάνισης» της ύπαρξης της επιτροπής και του περιληπτικού έστω «πρακτικού», που ως μέλη αυτής υπογράψαμε καμιά αναφορά δεν γίνεται στον «ΠΙΝΑΚΑ» περί «επιλεγέντων», «επιλαχόντων» και «απορριπτέων» (δεν υπήρξαν) νηπίων.

Θεωρώ ότι είναι υποτιμητικό της προσωπικότητας και τουλάχιστον ανάρμοστο (θέλω να πιστεύω και για τους άλλους συμμετέχοντες) να συμμετέχω σε μια επιτροπή, η ύπαρξη και η δράση της οποίας να αποσιωπάται και να αποκρύπτεται. Δεν θέλω να προχωρήσω σε περισσότερο «παράγωγες σκέψεις» περί σκοπιμοτήτων και περί δημιουργίας εντυπώσεων. Παρακαλώ και αιτούμαι όπως γίνει ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της εν λόγω ανάρτησης και να διορθωθούν με αυτή όλα τα κακώς κείμενα , που αναφέρω ανωτέρω.

Με εκτίμηση
Βέργος Παναγιώτης
Πάτμος

 

Η διευκρινιστική απάντηση της κ. Ελένης Ελισσαίου μέλους της επιτροπής:

 

Κύριε Βέργο, καλησπέρα!!!
Μόλις διάβασα το mail που στείλατε και πραγματικά μένω άφωνη με αυτά που γράφετε και κυρίως προσβεβλημένη μιας και θεωρώ, ότι από την υπηρεσία του Δήμου έχω την ευθύνη για την προετοιμασία της αξιολογησης
( την οποία δεν ήμουν υποχρεωμένη να κάνω) , της ανάρτησης του πίνακα , αλλά και ως μέλος της επιτροπής.
Για να καταλάβουν και οι υπόλοιποι δημοτικοί σύμβουλοι στους οποίους απευθύνεστε και δεν ήταν μέλη της επιτροπής, θα επαναλάβω αυτά που είπα και στην επιτροπή σχετικά με τη διαδικασία της αξιολόγησης των αιτήσεων για την εγγραφή των νηπίων στον παιδικό σταθμό:
Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του παιδικού σταθμού, μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών από τους γονείς η επιτροπή αξιολόγησης που έχει ψηφιστεί από το δημοτικό συμβούλιο, συνεδριάζει για να συντάξει πίνακα στον οποίο θα μοριοδοτησει τις αιτήσεις και θα κατατάξει αυτές σύμφωνα με το σύνολο των μορίων τους.
Ο πίνακας αυτός αναρτάται στη διαύγεια , στο δημοτικό κατάστημα και στην ιστοσελίδα του δήμου. Μετά την ανάρτηση του πίνακα οι γονείς έχουν δικαίωμα να προβούν σε ενστάσεις, όσον αφορά τη μοριοδοτηση μέσα σε τρεις ημέρες από την ανάρτηση του πίνακα και η επιτροπή αξιολόγησης των ενστάσεων, που έχει ψηφιστεί από το δημοτικό συμβούλιο , θα προβεί στην αξιολόγηση των ενστάσεων και ή θα τις κάνει δεκτές ή θα τις απορρίψει. Εν συνεχεία τα ΠΡΑΚΤΙΚΑ της επιτροπής μοριοδότησης και της επιτροπής ενστάσεων θα υποβληθούν στο δημοτικό συμβούλιο προς έγκριση και μετά θα αναρτηθεί ο οριστικός πίνακας των παιδιών που θα εγγραφούν στον παιδικό σταθμό .
Αυτά ακριβώς που έγραψα είπα και στην επιτροπή, αν και δεν χρειαζόταν γιατί ο κανονισμός αναγράφει ακριβώς τη διαδικασία.
Άρα κανένα πρακτικό ούτε αυτούσιο, ούτε περιληπτικό αναρτάται στο διαύγεια, παρά μόνο ο προσωρινός και ο οριστικός πίνακας κατάταξης και μόνο με τα απαραίτητα στοιχεία, λόγω προσωπικών δεδομένων.
Όσον αφορά αυτό που γράφετε ότι ο πίνακας έρχεται από το πουθενά θέλω να επισημάνω ότι αριστερά επάνω στον πίνακα αναφέρεται ο Δήμος Πάτμου και κάτω από τον πίνακα το όνομα του αντιδημάρχου, 1ου μέλους της επιτροπής αξιολόγησης, αλλά και αναπληρωτή του κ. Δημάρχου , λόγω απουσίας του εκτός έδρας, την ημέρα ανάρτησης του πίνακα.
Για τα υπόλοιπα " κακώς κείμενα", δεν είναι αρμοδιότητα μου να τα σχολιάσω.

Ευχαριστώ
Καλό απόγευμα!!!
Ελένη Ελισσαίου

 

Και ακολουθεί η απάντηση του κ. Βέργου
Επανερχόμενος στο επίμαχο θέμα έχω να προσθέσω τα παρακάτω (κάποια εκ των οποίων απέφυγα συνειδητά να αναφέρω στην αρχική μου τοποθέτηση). Η επιτροπή που συμμετέχουμε ονομάζεται «Επιτροπή αξιολόγησης και ΕΠΙΛΟΓΗΣ αιτήσεων εγγραφών στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Πάτμου». Οι λέξεις αξιολόγηση και ΕΠΙΛΟΓΗ πιστεύω ότι είναι κατανοητές από τον καθένα από εμάς.

Ο ΠΙΝΑΚΑΣ αυτός ,είτε το θέλουμε είτε όχι, είναι προϊόν αυτής της «επιτροπής», η οποία εξ αντικειμένου «αξιολογεί» και «ΕΠΙΛΕΓΕΙ», αυτό προκύπτει από την ερμηνεία των δύο αυτών λέξεων αλλά το ορίζει και η κοινή λογική, εκτός και αν οι λέξεις έχουν χάσει το νόημα και το περιεχόμενο τους. Ο «αναρτημένος πίνακας» έπρεπε να αναφέρει, έστω επιγραμματικά», ότι είναι «δημιούργημα» της εν λόγω επιτροπής , που συνεδρίασε.........κλπ.. Το ζητούμενο δεν είναι να γραφούν τα ονόματα μας (αυτό μου είναι παντελώς αδιάφορο). Είναι θέμα δεοντολογίας αλλά και σωστής ενημέρωσης του κάθε πολίτη και συνδημότη μας. Εξάλλου και ο θεσμός της «Διαύγειας υποτίθεται ότι υπηρετεί την αρχή της δημοσιότητας και της σωστής ενημέρωσης. Πέραν αυτού όμως «ΕΠΙΛΟΓΗ», στο συγκεκριμένο αντικείμενο σημαίνει ότι στον εν λόγω Πίνακα, αναγράφω «επιλεγέν» ή επιλαχόν κλπ.., έστω και αν αυτός (ο Πίνακας) έχει προσωρινό χαρακτήρα.
Το πιο σημαντικό όμως σημείο, από τη συνεδρίαση αυτής της επιτροπής, είναι ότι τα άλλα τέσσερα μέλη αυτής επικαλούμενα λόγους «νομιμότητας» και «τυπικότητας» προέκριναν 25 ως «επιλεγέντα» από τα 26 συνολικά νήπια, που υπέβαλλαν αντίστοιχες αιτήσεις. Η θέση η δική μου, καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης, ήταν να θεωρήσουμε και να χαρακτηρίσουμε ως «επιλεγέντα» και τα 26 νήπια και να μην αποκλείσουμε κανένα, για λόγους ευαισθησίας , ανθρωπιάς , αλλά και εκ του γεγονότος ότι το ένα παιδάκι παραπάνω είναι μέσα στο «πνεύμα» του ψηφισθέντος καταστατικού του παιδικού σταθμού και δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα στη λειτουργία αυτού . Είναι χαρακτηριστικό ότι σχεδόν η όλη συζήτηση της επιτροπής επικεντρώθηκε σ' αυτό το σημείο. Είναι θεμιτό και σεβαστό επίσης ο καθένας να έχει την άποψη του. Ο υποφαινόμενος μειοψήφησα και κατέγραψα τη παραπάνω θέση μου στο πρακτικό της συνεδρίασης, το οποίο όλοι προσυπογράψαμε.

Ως ήταν αναμενόμενο και εύλογο θα περίμενα να δω στη διαύγεια ένα «Πίνακα» που να είναι σε συνάφεια με την απόφαση της πλειοψηφίας της «Επιτροπής» και όχι κάτι διαφορετικό.
Τελειώνοντας θα ήθελα να αναφέρω ότι θα μπορούσα να προσθέσω και άλλα στοιχεία για το όλο θέμα, αλλά πιστεύω ότι δεν είναι δόκιμο στη παρούσα φάση.

Χαιρετισμούς σε όλους

 

Σχετικά άρθρα

Αναζήτηση

like us on facebook

Πρωτοσέλιδα


Google translate

enfrdeitptrues

Δείτε επίσης

patmosnewsbanner01

dimotikos

dimotikos

Μέλος του

MEDIA

Μέλος του

aegeanmedia

editorial2ed

ecolaundry

banner2019

rent KATERINA WEB

H MAGEIA WEB 2s

rent KATERINA WEB

keridis-sima

patmosmonastery

Έντυπα

1111

Copyright Warning

copyscape-banner-white-160x56
Protected by Copyscape

Η αναπαραγωγή / αναδημοσίευση άρθρου ή περιεχομένου είναι ευπρόσδεκτη εάν συνοδεύεται με το hyperlink www.patmostimes.gr