patmosweb330

elin330

aegeanlab

Σε 100 μέρες θα έχει νερό η Χώρα και ο Γροίκος. Υπεγράφη η σύμβαση για το έργο μεταφοράς του νερού.

AFALATOSH DEXAMENES

της Σμαράγδας Μουλιάτη

Μετά από 10 μήνες ( Νοέμβριος 2019)  προκήρυξης  του έργου ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ  ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΩΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΜΟΥ,  Τετάρτη  16 Σεπτεμβρίου 2020 , στα Γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, Ακτή Βασιλειάδη, Πειραιάς, υπεγράφη η σύμβαση  ΑΡΙΘΜ. 529 / 2020 κατασκευής του  με συμβατική αξία  229.700,64 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). 

Συμβαλλόμενα μέρη είναι ο Δήμος Πάτμου, ως Κύριος του έργου, η Γενική Γραμματεία Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής ως φορέας Κατασκευής του έργου και η Εργοληπτική Επιχείρηση «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ.

Προϊσταμένη Αρχή είναι η Διεύθυνση Μελετών Έργων Φυσικών Πόρων & Ενέργειας της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής
Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία είναι το Τμήμα Μελετών & Έργων της Διεύθυνσης Μελετών Έργων Φυσικών Πόρων & Ενέργειας της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
Τεχνικό Συμβούλιο είναι το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής.

 

Όπως γράψαμε στην www.patmostimes.gr 16 Ιουλίου 2019 το πρόβλημα της υδροδότησης του οικισμού της Χώρας από το νερό των δεξαμενών του ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ, θα λήξει το 2020 μετά από στοχευμένες προσπάθειες του τότε Δημάρχου κ. Γρηγόρη Στόικου και του πρ. αναπληρωτή υπουργού κ. Νεκτάριου Σαντορινιού, ο οποίος λίγες μέρες πριν τις εκλογές της 7ης Ιουλίου, υπέγραψε απόφαση με την οποία ενέκρινε τη δαπάνη μέχρι 300.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ για την κατασκευή του έργου: «Σύνδεση των δύο υφισταμένων δεξαμενών υδροδότησης οικισμού Χώρας Δήμου Πάτμου»

Το νερό είχε φτάσει από τις αφαλατώσεις μέχρι τις δεξαμενές   κοντά στο νεκροταφείο της Χώρας, αλλά δεν υπήρχε αγωγός για να διοχετεύσει το νερό στη Χώρα και στο Γροίκο.
Τον Νοέμβριο 2019 προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για τη δημοπράτηση του έργου και την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου υπογράφη η σύμβαση  για την έναρξη του έργου. 

 

Το έργο αφορά: 

Την κατασκευή των απαιτούμενων έργων τροφοδότησης αφ’ ενός της υφισταμένης δεξαμενής Δ2 (δεξαμενή υποδοχής), που βρίσκεται πλησίον της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου (από την οποία υδροδοτείται η Χώρα Πάτμου) και αφ’ ετέρου της υφιστάμενης δεξαμενής Δ3.2 (δεξαμενή
υποδοχής) (από την οποία υδροδοτείται ο Γροίκος) από την υφιστάμενη δεξαμενή Δ1 (δεξαμενή τροφοδότησης), η πλήρωση της οποίας γίνεται με το παραγόμενο νερό από τις μονάδες αφαλάτωσης που κατασκευάστηκαν στη θέση « Συνοδινού».

 

Πιο συγκεκριμένα:
 
-Στην δεξαμενή τροφοδότη (δεξαμενή Δ1) προβλέπεται η εγκατάσταση δύο αντλητικών συγκροτημάτων, (κύριο και εφεδρικό) καθώς και ο εξοπλισμός εξυπηρέτησης της λειτουργίας αυτών, τα οποία θα αναλάβουν να προωθούν το νερό στην δεξαμενή υποδοχής Δ2. 
- Προβλέπεται η κατασκευή νέου καταθλιπτικού αγωγού από την δεξαμενή Δ1 μέχρι την δεξαμενή Δ2. Ο αγωγός αυτός θα περιλαμβάνει ένα υφιστάμενο τμήμα κατά το πρώτο τμήμα του και επίμήκους 324m από τον υφιστάμενο ήδη σωλήνα πολυαιθυλενίου διαμέτρου DN110, πίεσης PN10
και αφ’ ετέρου κατά το υπόλοιπο τμήμα του θα κατασκευασθεί με νέο σωλήνα μήκους 766 m των αυτών χαρακτηριστικών.
- Η τροφοδότηση της δεξαμενής Δ3.2 Γροίκου (δεξαμενή υποδοχής) γίνεται από την δεξαμενή Δ2 με αντίστροφη λειτουργία μεγάλου μέρους υφιστάμενου καταθλιπτικού αγωγού από την δεξαμενή Δ3.1, που θα λειτουργεί σαν αγωγός βαρύτητας και σύνδεση αυτού με την δεξαμενή Δ3.2 με νέο αγωγό μήκους 100m και με την κατασκευή κατάλληλων διατάξεων περιορισμού της πίεσης.
- Επισημαίνεται ότι σε κάποια τμήματα της χάραξης του νέου καταθλιπτικού αγωγού που προβλέπεται στην εγκεκριμένη μελέτη, λόγω στενότητας τω των δρόμων, απαιτείται η αντικατάσταση υφιστάμενων αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων και αγωγών ύδρευσης του εσωτερικού δικτύου του οικισμού της Χώρας, σε κοινό όρυγμα με το δίκτυο μεταφοράς Δ1 – Δ2.

 

Προθεσμία περάτωσης του έργου - Χρονοδιάγραμμα.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, αρχόμενης από την 1η Οκτωβρίου 2020.

Αναζήτηση

like us on facebook

Πρωτοσέλιδα


Google translate

enfrdeitptrues

PATMOS RADIO 91

Δείτε επίσης

patmosnewsbanner01

dimotikos

Μέλος του

aegeanmedia

editorial2ed

banner2019

rent KATERINA WEB

H MAGEIA WEB 2s

rent KATERINA WEB

keridis-sima

patmosmonastery

Έντυπα

1111

Copyright Warning

copyscape-banner-white-160x56
Protected by Copyscape

Η αναπαραγωγή / αναδημοσίευση άρθρου ή περιεχομένου είναι ευπρόσδεκτη εάν συνοδεύεται με το hyperlink www.patmostimes.gr