patmosweb330

elin330

aegeanlab

Ακούστηκαν

Τοποθετήσεις και Διορθώσεις της Δημ. Παράταξης ΛΑΪΚΗ  ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ  ΠΑΤΜΟΥ σε δύο αποφάσεις της ημερήσιας διάταξης του Δ.Σ. της 13ης Ιουλίου

DHM.SYMV 13 7 2022 7

Παρακάτω : α) Διόρθωση στην επεφρασμένη θέση  του Βέργου Παναγιώτη, επικεφαλής της Δημ. Παράταξης ΛΑΪΚΗ  ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ  ΠΑΤΜΟΥ στην ψήφιση της 3ης αναθεώρησης του προυπολογισμού και  β)  Τοποθέτηση του στο Δημοτικό Συμβούλιο της 13ης Ιουλίου 2022  σχετικά με το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  «Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες για τις υπηρεσίες Καθαριότητας, Υδρεύσεως και Τεχνικών Υπηρεσιών», την οποία μας έστειλε προς δημοσίευση. 

 

Α) 

Προς το κύριο Δήμαρχο και το κύριο Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

 

    Σας αποστέλλω τη παρούσα  επιστολή, με σκοπό την αποκατάσταση της πραγματικότητας,  σε σχέση με  τη με αριθμ. 51/2022 απόφαση του ΔΣ, όπως αυτή αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, με θέμα «¨Εγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων εξόδων τρέχοντος έτους του Δήμου Πάτμου» . Συγκεκριμένα στη τελευταία σελίδα αυτής αναφέρετε λανθασμένα ότι «Με την πρόταση του Στόικου Γρηγόριου συμφωνούν……….5)Βέργος Παναγιώτης». Προφανώς και δεν συμφώνησα με καμιά πρόταση του κυρίου πρώην Δημάρχου. Ψήφισα και το δήλωσα, στη διαδικασία της ψηφοφορίας «ΚΑΤΑ» της έγκρισης της «αναμόρφωσης». Αυτό δεν σημαίνει σε καμιά των περιπτώσεων ότι τάχθηκα με το σκεπτικό της «πρότασης» και της επιχειρηματολογίας του συναδέλφου. Βλέποντας κανείς το video της 13ης συνεδρίασης για το επίμαχο θέμα θα διαπιστώσει ότι η δική μου τοποθέτηση  και προσέγγιση ήταν διαφορετική. Η διαφορετικότητα της άποψης μου, στο ως άνω θέμα , με την άποψη του κου Στόϊκου  ήταν και επικεντρωνόταν  στο ερώτημα  ποιο όργανο διοίκησης του Δήμου ήταν αρμόδιο να συνεδριάσει και να αποφασίσει για την άσκηση ή μη άσκηση περαιτέρω ενδίκων  μέσων  κατά της τελευταίας εκδοθείσης αποφάσεως του Δικαστηρίου, που επέβαλε στο Δήμο τη καταβολή των εξόδων της εκτέλεσης αυτής  κλπ , εν προκειμένω  η ΟΕ  ή το ΔΣ, ακολουθώντας πάντα όλες τις νόμιμες διαδικασίες.

   Σεβόμενος τις απόψεις και τις θέσεις όλων των συναδέλφων μου δημοτικών συμβούλων έχω να προσθέσω τα παρακάτω:

Η θέση μου ήταν και είναι ότι για ένδικες διαφορές   με «αντικείμενο της δίκης» ποσό άνω των εξήντα χιλιάδων  (60.000) ευρώ  αρμόδιο να συζητά και να αποφασίζει είναι το Δημοτικό συμβούλιο και μόνον αυτό (βλ. άρθρο 72, παρ. 1, περ. ι, του Ν. 3852/2010) και όχι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ή οποιοσδήποτε άλλος. Είναι σε όλους γνωστό   και  καθόλου  τυχαίο ότι για σχεδόν παρόμοιο θέμα  (Τραγονήσι)  προσέφυγα με ειδική διοικητική προσφυγή του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010 στο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου,  η απόφαση του οποίου εκκρεμεί

Το ερώτημα, που ετίθετο κατά τη ψηφοφορία της   «έγκρισης  της 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων τρέχοντος έτους  του Δήμου Πάτμου» , ήταν η ψήφιση  ΥΠΕΡ ή ΚΑΤΑ, δεν ήταν ποιος «τάσσεται   πίσω από ποιον».  Βέβαια  ο καθένας  μπορούσε να διατυπώσει τη θέση του  και να ζητήσει τη καταγραφή αυτής  ως  επιχείρημα για την αντίστοιχη  επιλογή του.  Αυτό όμως σε καμιά των περιπτώσεων δεν σημαίνει ότι όλοι  τάσσονται και στοιχίζονται πίσω από αυτήν.   Ως φαίνεται για να μη παραποιούνται αυτά τα οποία διατυπώνουμε κατά τις συνεδριάσεις του ΔΣ θα πρέπει  να σταματάμε τη διαδικασία της συζήτησης και να υπαγορεύουμε κείμενα (πράγμα ανέφικτο και άκομψο για κάποιον που σέβεται τον εαυτό του και πολύ περισσότερο τους συνομιλητές του). Σημειωτέον πως στην ίδια συνεδρίαση και για άλλο θέμα  (το 3ο κατά σειρά) είχα ήδη έτοιμο κείμενο  σε word,  το οποίο και απέστειλα την ίδια μέρα προς καταχώριση στην αντίστοιχη απόφαση,  έστω ως μειοψηφούσα άποψη προσπαθώντας πάντα να συμβάλω στην εύρυθμη λειτουργία της εκάστοτε συνεδρίασης του ΔΣ. Προφανώς και δεν περίμενα, για το επίμαχο θέμα, η άποψη μου να «τσουβαλιαστεί» κατ’ αυτό τον τρόπο.

Πιστεύω πως ο οποιοσδήποτε  πρακτικογράφος  πρέπει να καταγράφει έστω επιγραμματικά  τις απόψεις και τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων αποτυπώνοντας τη πραγματικότητα.

Προς αποφυγή παρεξηγήσεων και παρερμηνειών, δηλώνω και πιστεύω ότι το έχω αποδείξει και έμπρακτα, πως δεν έχω κανένα λόγο να μην υιοθετήσω και να μη ταχθώ και συμπαραταχθώ   με  θέσεις και απόψεις, που είναι σε συνάφεια και συμφωνία με τις δικές μου αναλύσεις , προσεγγίσεις και επιλογές.  

Τελειώνοντας , εκ των όσων ως άνω  αναφέρω, συνάγεται το  αυτονόητο, ότι αιτούμαι την Ορθή Επανάληψη της  υπ’ αριθμ. 51/2022 απόφασης τοτ ΔΣ  του Δήμου Πάτμου  ανα- γράφοντας  ότι ψήφισα   «ΚΑΤΑ» (όχι τασσόμενος με τον έναν ή άλλον- δεν είναι όλα μαύρο ή άσπρο, υπάρχουν και άλλα χρώματα) της έγκρισης της 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων –εξόδων  τρέχοντος έτους του Δ. Πάτμου», επικαλούμενος  ότι  « στη περίπτωση της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού σε σχέση με τα - δικαστικά έξοδα και τα έξοδα εκτέλεσης δικαστικών  αποφάσεων κλπ- δεν ακολουθήθηκε η προσήκουσα  διαδικασία. Το ποσό των 100.000 ευρώ  «γράφτηκε»   κατά τρόπο εντελώς αυθαίρετο. Προφανώς θα έπρεπε να προηγηθεί  συνεδρίαση  του ΔΣ του Δ. Πάτμου, στην οποία να αποφασισθεί η άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της τελευταίας απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου , με την οποία ζητείται από το Δήμο η καταβολή των δικαστικών εξόδων και των εξόδων εκτέλεσης δικαστικών  αποφάσεων κλπ. Ανάλογα δε με την απόφαση να γίνουν οι περαιτέρω νόμιμες  ενέργειες»

 

                                                                                     Πάτμος   16.07.2022

 

 

                                                                                      Με εκτίμηση

 

                                                                                   Βέργος Παναγιώτης

 

 

Β)

 

1) Καταρχήν τίθεται το ερώτημα, τι εννοεί η εισήγηση όταν λέει ότι η έναρξη των υπηρεσιών ξεκινάει στις 5 το πρωί και σταματάει στις 4:59 την επόμενη μέρα; Δηλαδή όλο αυτό το διάστημα θα δουλεύουν οι συγκεκριμένες υπηρεσίες;


2) Τα όσα αναφέρονται περί περιοδικών και συχνών βλαβών στο δίκτυο της υδροδότησης και των αντλιοστασίων και τα περί δυσχέρειας στη σωστή διανομή του νερού είναι «προφάσεις εν αμαρτίαις». Δηλαδή, προσπαθεί η δημοτική αρχή να μας πείσει, ούτε λίγο ούτε πολύ, πως αν υπάρχει η 24ωρη παροχή υπηρεσιών από τους εργαζόμενους, ως διά μαγίας θα έχουμε νερό 24 ώρες το 24ωρο . Όλοι πολύ καλά γνωρίζουμε ότι η γενεσιουργός αιτία της έλλειψης του νερού είναι άλλη και δυστυχώς η Πάτμος εξακολουθεί να βρίσκεται δεκαετίες πίσω σε σχέση με το κοινωνικό αγαθό που λέγεται νερό. «Είδηση», στη συντριπτική πλειοψηφία των περιοχών της χώρας μας αποτελεί η διακοπή παροχής του νερού για 2-3 ώρες λόγω τεχνικών εργασιών κλπ., μια ή δυο φορές το χρόνο. Για τη Πάτμο, χρόνια τώρα, «είδηση» αποτελεί η παροχή νερού μια φορά την εβδομάδα για κάποιες ώρες.


3) Επιπρόσθετα υπάρχει μεγάλη αοριστία, σύμφωνα πάντα με την πρόταση, σε ότι αφορά τα ωράρια απασχόλησης καθώς και το σύνολο των ωρών υπερωριακής εργασίας για τον κάθε εργαζόμενο, όπως και το ότι ζητείται να δώσουμε εμείς (οι δημοτικοί σύμβουλοι) εν λευκώ εξουσιοδότηση στον κο Δήμαρχο, να αποφασίζει, για τυχόν μελλοντική 24ωρη απασχόληση και άλλων εργαζομένων εκτός των μέχρι τώρα προτεινομένων.


Ως ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΑΤΜΟΥ τασσόμαστε κατά της 24ώρης λειτουργίας, όχι μόνο γιατί δεν εξυπηρετεί τίποτα αλλά και γιατί βάζει τους εργαζόμενους στους δήμους σε κίνδυνο ακόμα και για τη ζωή τους. Ως εκ τούτου και θα ψηφίσουμε ΚΑΤΑ της παρούσης πρότασης, αναλύοντας παρακάτω και επιπρόσθετους λόγους.


Ουσιαστικά η 24ώρη λειτουργία δεν λύνει κανένα πρόβλημα, αντιθέτως τόσο η κυβέρνηση όσο και οι δημοτικές αρχές προσπαθούν να λύσουν το πρόβλημα της υποστελέχωσης των δήμων μέσα από τέτοιες διαδικασίες. Αντί να απαιτήσουν επιπλέον μόνιμο προσωπικό για να λύσουν το πρόβλημα της υποστελέχωσης, βάζουν τους εργαζόμενους να δουλεύουν ξημερώματα, υπερωριακά, αδιαφορώντας ακόμα και για τις ζωές τους.


Για να ξεγελάσουν τους εργαζόμενους τους λένε ότι θα παίρνουν υπερωρίες και νυχτερινά, λες και είναι επαίτες. Καταρχήν δεν λένε ότι οι εργαζόμενοι στους δήμους έχουν να δουν αύξηση στο μισθό τους εδώ και 12 χρόνια, παρότι που η συντριπτική πλειοψηφία των δημοτικών αρχών καθώς και τα κόμματα που τους στηρίζουν λένε ότι βγήκαμε από τα μνημόνια. Ακόμα όμως είναι σε ισχύ όλοι οι μνημονιακοί νόμοι που ψήφισαν οι κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ , του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ. Όχι απλά δε, βρίσκονται σε ισχύ αλλά πάνω σε αυτούς ήρθαν και προστέθηκαν και άλλοι κάνοντας τη ζωή των εργαζομένων στους δήμους αλλά και σε όλο το δημόσιο ακόμα δυσκολότερη.

 

Ακόμα και σήμερα θα πρέπει να γνωρίζετε, ότι τα μισθολογικά κλιμάκια του 2016 και του 2017 είναι παγωμένα με βάση τους νόμους των μνημονίων. Επίσης έμφαση και μέριμνα θα πρέπει να δοθεί και στους όρους υγιεινής και ασφάλειας για όλους αυτούς τους εργαζόμενους. Θα πρέπει να φορούν τα κατάλληλα ρούχα εργασίας καθώς και τον κατάλληλο εξοπλισμό για την εργασίας τους, όπως και να έχουν κάνει τα ανάλογα εμβόλια (τετάνου, ηπατίτιδας κλπ). Προφανώς όλα αυτά τα αιτήματα είναι μέριμνα και ευθύνη της δημοτικής αρχής, πρωταρχικά όμως θα πρέπει να αποτελέσουν κυρίαρχο αντικείμενο διεκδίκησης από τους ίδιους τους εργαζόμενους του Δήμου.


Εύκολα συμπεραίνεται ότι αυτό (η 24η λειτουργία) δεν γίνεται γιατί κάποιοι αγάπησαν ξαφνικά τους εργαζόμενους και θέλουν να τους βοηθήσουν. Προφανώς διάφοροι συνειρμοί μπορούν να γίνουν, όπως, μεταξύ των άλλων, ότι βρισκόμαστε σε απόσταση σχεδόν ενός χρόνου από τις επόμενες εκλογές για την ανάδειξη νέων αρχών στην τοπική αυτοδιοίκηση.


Όσο για τις αυξημένες ανάγκες που θα έχουμε αυτό το διάστημα λόγω της τουριστικής κίνησης. Ενδεικτικά αναφέρω-σχολιάζω, στις 6 ή στις 7 το πρωί υπάρχει τόσο κίνηση στους δρόμους που αδυνατούν να περάσουν τα απορριμματοφόρα; Θα έχουμε άπλετο και άφθονο νερό σε ημερήσια και συνεχή βάση αν οι αρμόδιοι υπάλληλοι είναι stand by και σε συνεχή εγρήγορση; Όλα αυτά είναι μακράν της πραγματικότητας.


Όμως ο σχεδιασμός της δημοτικής αρχής ακολουθώντας τις εντολές της κυβέρνησης και τις κατευθύνσεις της ευρωπαϊκής ένωσης είναι η μείωση της αμοιβής, ακόμα δε περισσότερο της υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων, δηλαδή ακόμα πιο χαμηλά να πέσει το μισθολογικό κόστος. Στη παρούσα περίπτωση με την ψήφιση της συγκεκριμένης εισήγησης η αμοιβή της ώρας μειώνεται αφού υπολογίζεται με διαφορετικό τρόπο. Αυτό θα πρέπει να γίνει γνωστό στους εργαζόμενους.


Τέλος θα πρέπει να γνωρίζει, πριν ψηφίσει το σώμα, ότι πέραν των άλλων αναλαμβάνει ευθύνη. Θα πρέπει να ανακαλέσει στη μνήμη αλλά και στη κρίση του, ότι σχεδόν όλα τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα στους δήμους έχουν συμβεί τα ξημερώματα. Ο κλάδος των ΟΤΑ μετράει και μόνο την τελευταία δεκαετία τουλάχιστον 50 νεκρούς και σε αυτούς έρχονται να προστεθούν και οι σακατεμένοι.

Αναζήτηση

like us on facebook

Πρωτοσέλιδα


Google translate

enfrdeitptrues

Δείτε επίσης

patmosnewsbanner01

azuro
castelo

banner2022

editorial2ed

epal banner

rent KATERINA WEB

H MAGEIA WEB 2s

rent KATERINA WEB

keridis-sima

patmosmonastery

Έντυπα

1111

dimotikos

dimotikos

Μέλος του

MEDIA

Μέλος του

aegeanmedia

Copyright Warning

copyscape-banner-white-160x56
Protected by Copyscape

Η αναπαραγωγή / αναδημοσίευση άρθρου ή περιεχομένου είναι ευπρόσδεκτη εάν συνοδεύεται με το hyperlink www.patmostimes.gr