patmosweb330

elin330

aegeanlab

Ακούστηκαν

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ: Δούρειος ίππος του Ελληνικού Δημοσίου, οι δασικοί χάρτες για την Πάτμο

monopatiaΤα δασικά δρώμενα ταλανίζουν εδώ και πολύ καιρό ολόκληρο το νησί της Πάτμου, αρχικά μέ τις αρμόδιες διοικητικές αρχές κυρίως του δασαρχείου Ρόδου αλλά καί της κτηματικής υπηρεσίας Ρόδου οι οποίες αρχές αν και έχουν ενημερωθεί πολλαπλώς γιά την κυριότητα της εν Πάτμω ιεράς μονής του αγίου Ιωάννου του Θεολόγου εφ ολοκλήρου της νήσου Πάτμου, διά του χρυσοβούλου λόγου του Αλέξιου Κομνηνού,

ως τίτλο κυριότητας, (ο οποίος τίτλος είναι ΙΣΧΥΡΟΣ καί ουδέποτε ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ), σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 64/2007 απόφαση του δικαστικού συμβουλίου του Ε΄ ΤΜΗΜΑΤΟΣ τού ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ (σελ. 6), και την υπ. αριθμ. 62/2006 απόφαση του δικαστικού συμβουλίου των Εφετών Δωδεκανήσου (σελ. 276 και 279), διά της μεθόδου του χαρακτηρισμού του εδάφους της, ως βραχώδες ή καλυπτόμενο από χαμηλή βλάστηση (φρύγανα κλπ) επιδιώκουν να μεταβάλλουν την κυριότητα της νήσου, από την ιδιοκτησία της άνω μονής στην κατά τεκμήριο ιδιοκτησία του Ελληνικού δημοσίου!!!!.

Τούτο δε φαίνεται από την σωρεία αγωγών που υπέβαλλε το ελληνικό δημόσιο ΚΑΤΑ του δήμου Πάτμου και ιδιωτών, για χιλιάδες στρέμματα στην Πάτμο, αμέσως μετά την ανάρτηση των δασικών χαρτών στους οποίους περιλαμβάνεται το 80% της έκτασης του νησιού.
Προς τούτο 150 άτομα προσέφυγαν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κω, για την αυθαιρεσία της προϊσταμένης του δασαρχείου Ρόδου, επειδή αυτή χαρακτήρισε την νήσο Πάτμο δασική, και ανάρτησε για το 80% της έκτασης της νήσου, δασικούς χάρτες και ως εκ τούτου αναγνωρίζει το δημόσιο κατά τεκμήριο ΚΥΡΙΟ αυτής.
Ομως η άνω μονή επειδή έχει μία συνέχεια από το Βυζάντιο μέχρι σήμερα και επειδή οι πράξεις της δεσμεύουν όλες τις διοικήσεις της μέχρι σήμερα, μεταβίβαζε τα ακίνητά της συνεχώς και ακώλυτα από τουρκοκρατίας, ιταλικής κατοχής, αλλά καί μετά την Ενσωμάτωση, διά συμβολαίων μεταγραφόμενα νόμιμα στο Υποθηκοφυλακείο Πάτμου, μετά την Ενσωμάτωση έως τό έτος 1998, όπου για καθαρά δικούς της λόγους, σταμάτησε τις μεταβιβάσεις.
Εξ αυτού του λόγου εξυπακούεται ότι εκατοντάδες μεταβιβάσεις ακινήτων, έγιναν κατ αυτή την μεγάλη χρονική περίοδο (και βεβαίως και περαιτέρω διαδοχικές μεταβιβάσεις) από την άνω μονή σε ΙΔΙΩΤΕΣ επικαλουμένη ως τίτλο ιδιοκτησίας της, το αναμφισβήτητο χρυσόβουλο του Αλέξιου Κομνηνού, και εκατοντάδες ιδιοκτήτες έγιναν κοινωνοί του άνω χρυσοβούλου, τους οποίους το δασαρχείο της Ρόδου, διά των εκπροσώπων του αλλά και η κτηματική υπηρεσία, διά της σιωπής της, δεν αναγνωρίζουν!!!!
Μετά τα παραπάνω όμως, αντί η άνω μονή, ως κυρίαρχος του ιδιοκτησιακού της τίτλου, να ζητήσει από τις άνω υπηρεσίες, διά της νομίμου οδού, την αναγνώριση αυτού (του χρυσόβουλου) και την εφαρμογή των άνω δικαστικών αποφάσεων (υπ. αριθμ. 64/2007 του ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ και την υπ. αριθμ. 62/2006 του δικαστικού συμβουλίου των Εφετών Δωδεκανήσου), υπέβαλλε μόνο αντιρρήσεις κατά των δασικών χαρτών και μόνο γιά τις δικές της εκτάσεις, αφήνοντας ανυπεράσπιστη την ακίνητη περιουσία των πολιτών, την οποία τους μεταβίβασε, επικαλούμενη το άνω χρυσόβουλο, και η οποία μονή ενδεχομένως να κληθεί να υπερασπιστεί τα ακίνητά τους, κατά τις δίκες που επιφυλάσσονται για τους πολίτες, εάν έχουν την τύχη να χαρακτηριστούν αυτά χορτολιβαδικά!!!!!
Ενώ οι ιδιώτες των αποκτηθέντων, από τη μονή ακινήτων, σε πολλές συγκεντρώσεις των δημοτών που προκαλούσε ο δήμαρχος Πάτμου τον χειμώνα του 2017, πείστηκαν από συγκεκριμένους μηχανικούς και δασονόμους, αλλά και από την δικηγόρο της άνω μονής του άγιου Ιωάννη του θεολόγου (οι οποίοι είχαν κληθεί από τον άνω δήμαρχο και είχαν παρευρεθεί σ΄ αυτές) να υποβάλλουν αντιρρήσεις κατά των δασικών χαρτών, προκειμένου αυτές να χαρακτηριστούν, από τις συσταθησόμενες επιτροπές, που προβλέπονται από τους δασικούς νόμους, χορτολιβαδικές!!!
Δηλ.ότι ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο, με την δυνατότητα προσφυγής στα πολιτικά δικαστήρια για τον αποχαρακτηρισμό τους, από την ιδιοκτησία του δημοσίου!!!
Αλλά ο δήμος Πάτμου, πριν την ανάρτηση των δασικών χαρτών, ΕΙΧΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ, για την αμφισβήτηση της ιδιοκτησίας της νήσου από τό δημόσιο, με το υπ. αριθμ. 73456/2.10.2015, της γενικής διεύθυνσης δασών και αγροτικών υποθέσεων της αποκεντρωμένης διοίκησης αιγαίου, πού αναρτήθηκε και στο διαδίκτυο, με το οποίο η άνω υπηρεσία, χαρακτήριζε κάποια περιοχή της Πάτμου δασική και ειδοποιούσε τον δήμο, για την σύναψη σύμβασης του δημοσίου μέ την cosmote προς ανάρτηση ιστίου.
Ουδείς όμως γνώριζε την ύπαρξη του άνω εγγράφου και τις ενέργειες της άνω υπηρεσίας, εκτός των υπηρεσιών του δήμου και βεβαίως του δημάρχου, ο οποίος ενημερώνεται από την προϊσταμένη αυτών.
Ετσι στη συνέχεια μετά την υποβολή αντιρρήσεων στο δασαρχείο Ρόδου, από πολίτες και μονή!!! συγκροτήθηκαν επιτροπές από τον συντονιστή της αποκεντρωμένης διοίκησης κ. Θεοδωρίδη, όπου ο δήμαρχος Πάτμου κ. Στόικος, χωρίς καμιά απόφαση του δημοτικού συμβουλίου σύμφωνα με το υπ. αριθμ. 7691/13.12.2017 έγγραφο του, αναμείχτηκε και κανόνιζε και τις επιτροπές εξέτασης αντιρρήσεων με τον προαναφερόμενο κ. Θεοδωρίδη, όπως φαίνεται στο δημοσίευμα της ηλεκτρονικής εφημερίδας "Πατμιακά Χρονικά".
Αντί δηλαδή ο κ. Στόικος ως δήμαρχος Πάτμου, να κοινοποιήσει αφ ενός και να κάνει γνωστό το άνω έγγραφο, διά του οποίου αμφισβητείται η ιδιοκτησία του δήμου και αφ ετέρου να υποστηρίξει τους πολίτες της Πάτμου και τον άνω χρυσόβουλο λόγο ως τίτλο κυριότητας, απ όπου έλκουν τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τους και ο δήμος και οι ιδιώτες δεν κοινοποίησε το άνω έγγραφο καί προέτρεπε τους πολίτες να προβούν σε αντιρρήσεις, κατά των δασικών χαρτών κανονίζοντας και τις επιτροπές εξέτασης αντιρρήσεων.
Να σημειωθεί ότι μέλος της μίας εκ των άνω επιτροπών είναι και η πατμία νομική σύμβουλος του άνω δήμου, από την οποία αναμένεται η υποστήριξη της αληθείας περί χρυσοβούλου, το οποίο γνωρίζει πολύ καλά, όπως όλοι οι πάτμιοι πολίτες,  και το οποίο χρυσόβουλο δεν είναι δυνατόν να απαλειφθεί και να αντικατασταθεί διά του τεκμηρίου της κυριότητας του δημοσίου.

ΤΟΝΙΑ ΚΑΡΔΑΣΗ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Αναζήτηση

like us on facebook

Πρωτοσέλιδα


Google translate

enfrdeitptrues

PATMOS RADIO 91

Δείτε επίσης

patmosnewsbanner01

dimotikos

Μέλος του

aegeanmedia

editorial2ed

banner2019

rent KATERINA WEB

H MAGEIA WEB 2s

rent KATERINA WEB

keridis-sima

patmosmonastery

Έντυπα

1111

Copyright Warning

copyscape-banner-white-160x56
Protected by Copyscape

Η αναπαραγωγή / αναδημοσίευση άρθρου ή περιεχομένου είναι ευπρόσδεκτη εάν συνοδεύεται με το hyperlink www.patmostimes.gr