patmosweb330

elin330

aegeanlab

ΙΝ ΚΑΙ OUT

ΥΠΟΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΣΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ.


Ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιώργος Κασσάρας, κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Χρήστο Παπουτσή, με την οποία καλεί τον Υπουργό να απαντήσει για τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί, προκειμένου να στελεχωθούν με ικανό αριθμό αστυνομικών οι Αστυνομικές Διευθύνσεις Δωδεκανήσου, ώστε να εμπεδωθεί το αίσθημα ασφάλειας στους κατοίκους των ακριτικών νησιών μας.

Ο βουλευτής αναφέρεται στις σοβαρότατες αρνητικές συνέπειες που έχει η υποστελέχωση των Αστυνομικών Διευθύνσεων της Δωδεκανήσου, για τους ίδιους τους υπηρετούντες αστυνομικούς, τους νησιώτες και βέβαια για τον τουρισμό.

Στη συνέχεια, επισημαίνει ότι παρατηρείται μία άνιση μεταχείριση εις βάρος των νησιών της Δωδεκανήσου, σε σχέση με την Ηπειρωτική Ελλάδα, αλλά και τις άλλες νησιωτικές περιοχές, ενώ αντιθέτως θα έπρεπε η Πολιτεία, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες νησιωτικές συνθήκες, να μεριμνά για την ανάπτυξη και την ενίσχυση των νησιών της Δωδεκανήσου.

Τέλος, ο βουλευτής τονίζει την ανάγκη για άμεση αντιμετώπιση του χρόνιου προβλήματος της υποστελέχωσης, μέσω της κάλυψης των κενών οργανικών θέσεων των Αστυνομικών Διευθύνσεων του Νομού από τους αποφοίτους Αστυφύλακες το 2012 και της προκήρυξης εκτάκτων μεταθέσεων.

Παρατίθεται το κείμενο της ερώτησης, όπως κατατέθηκε στη Βουλή 9.2.2012 στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Χρήστο Παπουτσή με ΘΕΜΑ: Υποστελέχωση Υπηρεσιών της Αστυνομίας στα Δωδεκάνησα

Τον Μάρτιο του 2011, ιδρύθηκε στον Νομό Δωδεκανήσου και δεύτερη Αστυνομική Διεύθυνση. Κατά το διαχωρισμό αυτό σε Α' και Β' Διεύθυνση, δεν διασφαλίστηκαν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την εύρυθμη λειτουργία τους (προσωπικό, κτιριακές υποδομές κ.α.). Η δυσλειτουργία τους αυτή έχει σοβαρό αντίκτυπο στις παρεχόμενες Υπηρεσίες προς τους πολίτες, αφού το Αστυνομικό προσωπικό της Δωδεκανήσου καλείται να προσφέρει πολλαπλάσιες Υπηρεσίες, πέραν των δυνάμεών του.

Σήμερα, η έλλειψη προσωπικού και στις δυο Διευθύνσεις των Δωδεκανήσων αγγίζει το 35% - 40%, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα υπολογίζεται στο 8-10%. Στην Α' Α.Δ.Δ. η προβλεπόμενη οργανική δύναμη είναι 520 αστυνομικοί και οι υπηρετούντες 316, ενώ στη Β' Α.Δ.Δ. η οργανική ανέρχεται στους 280 και οι υπηρετούντες φτάνουν τους 173.

Σημειώνεται δε ότι τα τελευταία χρόνια, ενώ είναι εμφανή τα προβλήματα στη στελέχωση των Αστυνομικών Υπηρεσιών στα Δωδεκάνησα, δεν έχει ληφθεί κανένα ουσιαστικό μέτρο για την επίλυσή τους, με αποτέλεσμα αυτά να ενταθούν.

Το 2010 τοποθετήθηκαν στην περιοχή της Δωδεκανήσου μόνο 5 αστυφύλακες από τους συνολικά 1591 αποφοιτήσαντες από τη σχολή Αστυφυλάκων, ενώ το 2011 μόνο 3 στην Α' Διεύθυνση Δωδεκανήσου από τους 2090 αποφοίτους. Για το 2012, ανακοινώθηκε ότι με τις τακτικές μεταθέσεις θα αφιχθούν μόνο 6 αστυνομικοί στην Α' Αστυνομική Διεύθυνση Δωδεκανήσου και 5 στην Β'.

Η υποστελέχωση αυτή έχει ως συνέπεια τη σωματική και ψυχολογική εξουθένωση των Αστυνομικών, η οποία βέβαια, λόγω της δυσχερέστατης οικονομικής συγκυρίας, συνδυάζεται με αισθητή μείωση των οικονομικών τους απολαβών.

Την ίδια στιγμή, το αίσθημα ασφάλειας των κατοίκων της Δωδεκανήσου έχει καταρρακωθεί σε σημαντικό βαθμό, ενώ παρατηρείται κατακόρυφη αύξηση της εγκληματικότητας και υπάρχει και το μόνιμο πρόβλημα της λαθρομετανάστευσης, στο οποίο απασχολείται μεγάλος αριθμός αστυνομικών.

Η κατάσταση δυσχεραίνεται ακόμα περισσότερο κατά τους θερινούς και τουριστικούς μήνες, όπου το έλλειμμα αστυνομικής δύναμης γίνεται ακόμα πιο αισθητό. Το Αστυνομικό Προσωπικό Δωδεκανήσου με ελλειμματική σύνθεση και με «ψαλιδισμένη» την ενισχυτική δύναμη της θερινής περιόδου, καλείται να καλύψει 8,5 εκατομμύρια αφίξεις/αναχωρήσεις τουριστών, μέσω 3 διεθνών αερολιμένων και 6 λιμένων.

Δεν είναι όμως δυνατόν από τη μία να θεωρούμε - και ορθώς το κάνουμε ? τον τουρισμό ως τον δυναμικότερο τομέα που θα συμβάλει αποφασιστικά στην έξοδό μας από την κρίση και να θέτουμε ως προτεραιότητα τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και από την άλλη να μην υπάρχει επαρκής, ή έστω στοιχειώδης, φύλαξη στα λιμάνια και στα αεροδρόμια, με την ύπαρξη ενός τουλάχιστον αστυνομικού για κάθε βάρδια.

Τέλος, επιπλέον επιβάρυνση για τις Αστυνομικές Υπηρεσίες του Νομού Δωδεκανήσου αποτελούν οι μεταγωγές των κρατουμένων, οι οποίες πραγματοποιούνται ακτοπλοϊκώς, λόγω της ιδιομορφίας του νησιωτικού συμπλέγματος. Οι αντίξοες καιρικές συνθήκες, που επικρατούν κατά την χειμερινή κυρίως περίοδο, έχουν ως αποτέλεσμα συχνά να ακινητοποιούνται τα πλοία σε ενδιάμεσα λιμάνια, κατά την διάρκεια της μεταγωγής και έτσι να απουσιάζουν οι συνοδοί Αστυνομικοί για αρκετές ημέρες από τις Υπηρεσίες τους.

Είναι λοιπόν εύλογο και αναμενόμενο να υπάρχει διάχυτη αίσθηση ότι η Περιφέρεια τίθεται στο περιθώριο, αφού παρατηρείται μια άνιση μεταχείριση σε βάρος των νησιωτικών περιοχών, δεδομένου ότι π.χ. στη Λάρισα ή στην Πιερία η υπάρχουσα αστυνομική δύναμη είναι μεγαλύτερη από την οργανική ή ότι για νεοϊδρυθέντα Τμήματα Μεταγωγών δικαστηρίων στην Καλαμάτα και το Ηράκλειο έγινε πανελλαδική στελέχωση, με έκτακτες μεταθέσεις από όλη την Ελλάδα, κάτι που δεν έγινε για τα νέα Τμήματα της Β' Διεύθυνσης Δωδεκανήσου.

Δεδομένου μάλιστα ότι το Σύνταγμα στηρίζει τη Νησιωτικότητα και ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νησιώτες είναι σοβαρά και άπτονται πολλών τομέων, στόχος μας θα πρέπει να είναι η αποκέντρωση, η ενίσχυση και η παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη των νησιών μας και όχι η απαξίωση και η εθνικά επιζήμια παραμέλησή τους.

Και πάλι όμως, υπάρχει διαφορά στην αντιμετώπιση από μέρους της Πολιτείας των διαφόρων νησιωτικών περιοχών, που κανονικά θα έπρεπε να έχουν όμοια μεταχείριση, λόγω των παρόμοιων νησιωτικών συνθηκών που επικρατούν σε αυτές. Δεν είναι δυνατόν η Κέρκυρα ή η Μυτιλήνη να έχει περισσότερους αστυνομικούς από ό,τι έχουν και τα 7 νησιά της Δωδεκανήσου που απαρτίζουν την Α' Αστυνομική Διεύθυνση, μεταξύ των οποίων είναι και η Ρόδος.

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα του νησιωτικού συμπλέγματος της Δωδεκανήσου.

Και επειδή:

-Η τοποθέτηση 6 αστυφυλάκων στην Α' Αστυνομική Διεύθυνση Δωδεκανήσου και 5 αστυφυλάκων στη Β' το 2012 δεν είναι επαρκής για την κάλυψη των μεγάλων ελλείψεων προσωπικού.

-Το πρόβλημα οξύνεται συνεχώς με την πάροδο του χρόνου και ήδη έχει υποβαθμίσει κατά πολύ την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής των νησιωτών και τους έχει κατακλύσει με φόβο και ανησυχία.

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός:

-Εάν προτίθεται να καλύψει τις κενές οργανικές θέσεις των Αστυνομικών Διευθύνσεων Δωδεκανήσου από τους αποφοίτους Αστυφύλακες μέσα στο 2012.

-Εάν θα προβεί στην άμεση προκήρυξη εκτάκτων μεταθέσεων, όπως προβλέπεται από το άρθρο 17 του Π.Δ. 100/2003, προκειμένου να στελεχωθούν επαρκώς όλες οι νεοϊδρυθείσες Υπηρεσίες (Επιτελείο Β΄Αστ/κης Δ/νσης Δωδ/σου, Τμήμα Τροχαίας Κω, Αστ/κο Τμήμα Ηρακλειδών, Αστ/κο Τμήμα Αταβύρου, Αστ/κο Τμήμα Αφάντου, Αστ/κο Τμήμα Λίνδου, Αστ/κο Τμήμα Νότιας Ρόδου) και να μπορέσουν αυτές να λειτουργήσουν εύρυθμα.

- Τι άλλο προτίθεται να πράξει στο άμεσο μέλλον, προκειμένου οι Αστυνομικές Διευθύνσεις Δωδεκανήσου να στελεχωθούν με ικανό αριθμό αστυνομικών, ώστε να εμπεδωθεί το αίσθημα ασφάλειας των κατοίκων στα ακριτικά νησιά μας.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Γιώργος Κασσάρας