patmosweb330

elin330

aegeanlab

ΙΝ ΚΑΙ OUT

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  ΤΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ της Ιεράς Μονής Πάτμου: Διακήρυξη εκμίσθωσης καταστήματος και οικίας στη Χώρα

 CHORA 1

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  ΤΗΣ ΑΠΟ 11-9-2023  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ 5/23 και 6/23 ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ

 

Ιερά Βασιλική, Σταυροπηγιακή και Πατριαρχική Μονή

Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και Ευαγγελιστού Πάτμου (ΝΠΙΔ)

 

Πάτμος,11-09-2023

 

Ο Καθηγούμενος της Ιεράς  Μονής Πάτμου  και Πατριαρχικός Έξαρχος Πάτμου

Α) Δυνάμει της υπ.αριθμ, 05/2023 προκήρυξης διενέργειας δημόσιου ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

 Δημόσιο ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη εκμισθώσεως καταστήματος κειμένου στον 1ο όροφο της οικίας ΚΩΤΤΗ στην Χώρα Πάτμου αποτελούμενου από ένα ενιαίο χώρο με τουαλέττα επιφανείας 68,90 τ.μ. ΚΑΕΚ 100600317013

 Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού και καταληκτική ημερομηνία και ώρα Υποβολής Προσφορών: 10-10-2023 ημέρα Τρίτη ώρα   11:45 π.μ.

  Τόπος διενέργειας του διαγωνισμού: ΙΜΠ, Χώρα Δ. Πάτμου Ν. Δωδεκανήσου

Αντικείμενο της παρούσας Διακηρύξεως αποτελεί η ανάδειξη πρώτου πλειοδότη (αναδόχου) εκμισθώσεως του  καταστήματος κειμένου στον 1ο όροφο της οικίας ΚΩΤΤΗ στην Χώρα Πάτμου αποτελούμενου από ένα ενιαίο χώρο με τουαλέττα επιφανείας 68,90 τ.μ. ΚΑΕΚ 100600317013

 Τιμή πρώτης προσφοράς του μηνιαίου μισθώματος  ορίζεται το ποσό των χιλίων ευρώ  (1.000) πλέον τέλους χαρτοσήμου 3,6%  με σταθερό μίσθωμα τα πρώτα δύο έτη της μίσθωσης και αύξηση 3%  ανά έκαστο επόμενο  μισθωτικό έτος πλέον τέλους χαρτοσήμου  μέχρι την λήξη της μίσθωσης  .

 Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε οκτώ  (8) έτη  και η εγγύηση κατά την κατάρτιση της μισθωτικής  συμβάσεως   θα είναι δύο (2) μηναία μισθώματα  .

Σκοπός της μίσθωσης -δεδομένης κυρίως   της άμεσης κοινωνικής ανάγκης να υπάρξει κατάστημα παντοπωλείο/οπωροπωλείο στην Χώρα της Πάτμου  είναι η χρησιμοποίηση του ακινήτου από την/τον  Μισθώτρια/μισθωτή για  επαγγελματική χρήση (κατάστημα) και συγκεκριμένα παντοπωλείο /οπωροπωλείο.

 Για να γίνει κάποιος δεκτός στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή συμμετοχής, η οποία εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που έχουν το δικαίωμα αυτό, για το ποσό των  δύο χιλιάδων   ευρώ (2.000 ευρώ ) ή  τραπεζική  επιταγή   ιδίου ως άνω  ποσού.

 Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια του νομίμου εκπροσώπου των διαγωνιζόμενων ή µε νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, οι οποίες πρωτοκολλούνται στο Πρωτόκολλο της Γραμματείας της ΙΜΠ, Χώρα Δ. Πάτμου Ν. Δωδεκανήσου, Πάτμος  ΤΚ 855 00, το αργότερο μέχρι και την καταληκτική ημέρα  του διαγωνισμού, δηλ. την Τρίτη 10 Οκτωβρίου    2023  και ώρα 11.45 π.μ.

 

 

Β) Δυνάμει της υπ’ αρ. 06/2023 προκήρυξης διενέργειας δημόσιου ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού

Ο Καθηγούμενος της Ιεράς  Μονής Πάτμου  και Πατριαρχικός Έξαρχος Πάτμου

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

 Δημόσιο ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη εκμισθώσεως ισόγειας οικίας κειμένης στην θέση Μύλοι Χώρας Πάτμου  και  αποτελούμενης από δύο δωμάτια,σαλόνι κουζίνα και τουαλέτα επιφανείας 110 τ.μ. περίπου  ΚΑΕΚ 100600313003/0/0 και 100600313011/0/0

 Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού και καταληκτική ημερομηνία και ώρα Υποβολής Προσφορών: 10-10-2023 ημέρα Τρίτη ώρα   13:15 μ.μ.

  Τόπος διενέργειας του διαγωνισμού: ΙΜΠ, Χώρα Δ. Πάτμου Ν. Δωδεκανήσου

Αντικείμενο της παρούσας Διακηρύξεως αποτελεί η ανάδειξη πρώτου πλειοδότη (αναδόχου) εκμισθώσεως της  ισόγειας οικίας κειμένης στην θέση Μύλοι Χώρας Πάτμου  και  αποτελούμενης από  δύο  δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα και τουαλέτα επιφανείας 110  τ.μ. περίπου  ΚΑΕΚ 100600313003/0/0 και  100600313011/0/0

  Τιμή πρώτης προσφοράς του μηνιαίου μισθώματος  ορίζεται το ποσό των επτακοσίων  ευρώ  (700)  με σταθερό μίσθωμα καθ’ όλην την διάρκεια της μίσθωσης   .

 Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη   και η εγγύηση κατά την κατάρτιση της μισθωτικής  συμβάσεως   θα είναι δύο (2) μηναία μισθώματα.

 Για να γίνει κάποιος δεκτός στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή συμμετοχής, η οποία εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που έχουν το δικαίωμα αυτό, για το ποσό των  χιλίων τετρακοσίων  ευρώ (1.400 ευρώ ) ή  τραπεζική  επιταγή   ιδίου ως άνω  ποσού.

 Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια του νομίμου εκπροσώπου των διαγωνιζόμενων ή µε νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, οι οποίες πρωτοκολλούνται στο Πρωτόκολλο της Γραμματείας της ΙΜΠ, Χώρα Δ. Πάτμου Ν. Δωδεκανήσου, Πάτμος  ΤΚ 855 00, το αργότερο μέχρι και την καταληκτική ημέρα  του διαγωνισμού, δηλ. την Τρίτη 10 Οκτωβρίου    2023  και ώρα 13.15 μ.μ.

 

 

Ο Καθηγούμενος της Ιεράς  Μονής Πάτμου

Κύριλλος Πέντες