patmosweb330

elin330

aegeanlab

ΙΝ ΚΑΙ OUT

Μεταμόρφωση : 3 performance . Μια έκθεση . Μια Δυνατή εμπειρία.

4AMADEUS KONING 23

της Σμαράγδας Μουλιάτη Gallery foto. 

Λίγο πριν κόψουν την χρυσή κορδέλα της έκθεσης,  οι τρεις καλλιτέχνες AAMADEUS KONING -  PHILIPP  FROHLICH - TSURO KONBERG -μας υποδέχτηκαν  με ένα τεράστιο έργο στην είσοδο του ΠΑΤΜΙΟΝ, μικρά δωράκια και ροδοπέταλα που ήταν σκορπισμένα παντού.


Έκοψαν χρυσή κορδέλα και όχι κόκκινη και μας οδήγησαν στον πίσω εξωτερικό χώρο του κτιρίου, μέσα από σύννεφο μυρωμένης ομίχλης που διαλυόταν μόλις έφτανες στον χώρο της έκθεσης.


Εκεί σε περίμενε ζωγραφική, φωτογραφία και γλυπτική, σε ένα αέναο παιγνίδι υλικών άσχετων μεταξύ τους, που παντρευόντουσαν και  μετέφεραν την έμπνευση και τα μηνύματα των 3 performance και στο βάθος ένας γιόγκι που καθισμένος στο πηγάδι του χώρου, διαλογιζόταν. 


Σιλικόνη, αλουμίνιο και ακρυλικό-τρία υλικά από τη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου,  που γίνονται οχήματα ιδεών και μηνυμάτων.

To κοινό νέοι,  φίλοι των καλλιτεχνώnν και  άλλοι φιλότεχνοι χαιρέτησε αρχικά ο πρόεδρος του Πνευματικού κέντρου κ. Νικόλαος Κουτούζος.

Στη συνέχεια και οι τρεις καλλιτέχνες νέοι, ξυπόλητοι, με ελεύθερο ντύσιμο, λιτοί στα λόγια τους, ένας - ένας ξεχωριστά και όλοι μαζί αναφέρθηκαν στην ατομική αλλά και συλλογική προσπάθεια τους , στα συναισθήματα που φορτώθηκαν από την  πηγή έμπνευσης τους την Πάτμο.

 

Στον τοίχο ένα μπάνερ που έγραφε σχετικά : 


Amadeus - Tsuro - Philipp
Τρεις καλλιτέχνες, τρεις προσεγγίσεις, τρεις ιστορίες με θέμα τη μεταμόρφωση, την αλλαγή, τη σύνδεση με τον θεατή. Η τέχνη δεν γνωρίζει σύνορα.
Η ζωή είναι μια διαρκής αλλαγή. Μεταμόρφωση μεταξύ γέννησης και θανάτου. Κατάληξης και αρχής. Γνωριμίας και αποχαιρετισμού. Επανάστασης/ αντίστασης και αποδοχής.
Η τέχνη τα αγκαλιάζει όλα. Είναι μια πρόσκληση και δίοδος προς τη μεταμόρφωση. Η έννοια του θανάτου και της εξέλιξης ξεδιπλώνεται κατά την καλλιτεχνική δημιουργία. Η ροή, ο πόνος, ο πόθος, η περιέργεια και η επίγνωση του εαυτού γίνονται χρώματα, εικόνες, γλυπτά και περφόρμανς που δίνουν στο θεατή την ευκαιρία να έρθει σε επαφή με τον ίδιο του τον εαυτό και να αναλογιστεί τη δική του μεταμόρφωση.

Amadeus: "Κάθε σημείο αποτελεί μια παύση και αντανακλά την περατότητα της ζωής. Ο καθένας δύναται να εξερευνήσει τη δημιουργική του ενέργεια ερχόμενος σε επαφή με την τέχνη. (Τα υλικά- σιλικόνη, αλουμίνιο, ακρυλικό- προέρχονται από την ακτίνα του κατασκευασμένου σύγχρονου ανθρώπου.)"

Tsuro: "Η τέχνη είναι επικοινωνία. Ναπολέων: 'Η φαντασία κυβερνά τον κόσμο.'
Ο νους είναι το παν. Είναι ο νόμος. Η μεταμόρφωση είναι ένα αέναο ξόρκι που πυροδοτεί τις πράξεις μου»

Philipp: "Τα πάντα ενώνονται και συνδέονται μεταξύ τους. Η μεταμόρφωση αποτελεί τη μοναδική σταθερά στην οποία εκτίθενται όλα. Ανεξάρτητα από το αν παρατηρούμε ένα έργο τέχνης ή όχι, η διαδικασία της μεταμόρφωσης λαμβάνει χώρα.»

Metamorphosis

Amadeus - Tsuro - Philipp

Three artists, three approaches, three stories on the topic of transformation, change and connection with the viewer. Art knows no borders.

Life is a constant change. A transformation between birth and death. Closure and new beginning. Encounters and farewells. Rebellion/resistance and acceptance.

Art embraces everything. It is an invitation and a gateway to transformation. The concept of "die and become" unfolds itself in the act of artistic-creation. The process of innate creativity is the unconditional devotion to materialize the immaterial????. This flow, self-awareness, emotional pain, lust, curiosity are transformed and transformed into colors, images, sculptures and performances to give the viewers the opportunity to come into contact with themselves, but also to remind them of their own metamorphosis.

Amadeus: "Every point is a pause and a reflection on the finiteness of life. Everyone can discover their creative energy in the encounter with art. (The materials - silicone, aluminum, acrylic - come from the radius of the constructed modern man.) "

Peter: An invitation to a journey through your own emotional world, games for imagination, labyrinths of thoughts and associations - to perceive and understand the works of Tsuro Ikonberg you have to free your imagination and look beyond the visual limit to have a glance into yourself through the lens of art.

Philipp: "Everything merges and is connected to each other. Metamorphosis is the only constant to which everything is exposed. No matter if we are observing an artwork or not: in any case, the process of metamorphosis is occuring. "

Metamorphosis

Amadeus – Peter – Philipp

Drei Künstler, drei Zugänge, drei Erzählungen zum Themenkreis Verwandlung, Veränderung und Verbindung mit dem Betrachter. Kunst kennt keine Grenzen.

Leben ist Verwandlung. Ständige Transformation zwischen Geburt und Tod. Abschluss und Neubeginn. Begegnung und Abschied. Aufbegehren und Sich-Abfinden.

Die Kunst umfasst alles. Sie ist Aufforderung und ein Tor zur Transformation. In ihr entfaltet sich dieses „Stirb und Werde" im Akt der Schöpfung, in bedingungsloser Hingabe an die Gestaltung, im Ausleben der angeborenen Kreativität. Dieses Fließen, die Selbsterfahrung, die seelischen Schmerzen, die Lust, die Neugier werden in Farben, Bildern, Skulpturen und Performances transformiert sowie festgehalten und geben dem Betrachter die Möglichkeit, sich selbst zu begegnen, aber auch Anstoß zur eigenen Metamorphose.

Amadeus: „Jeder Punkt ist ein Innehalten und ein Sich-Besinnen auf die Endlichkeit des Lebens. Jeder ist kreativ und kann es in Begegnung mit Kunst sich selbst entdecken. Die Materialien – Silikon, Aluminium, Acryl – entspringen dem Radius des konstruierten modernen Menschen."

Peter: „Kunst ist Kommunikation. Schon das Wort Metamorphosis bewirkt in mir einen Anstoß zur Verwandlung. Ich gebe mich ihr hin. Bin Forscher im eigenen Liebesdrama und trage Schwarz, die Farbe, die alle anderen enthält. Möge die Kunst mit uns allen sein."

Philipp: „Alles geht ineinander über und ist miteinander verbunden. Die Metamorphose ist die einzige Konstante, der alles ausgeliefert ist. Beim Betrachten wie auch beim Nicht-Betrachten eines Kunstwerkes: in jedem Fall wird der Prozess der Metamorphose in Gang gesetzt."

 

Αναζήτηση

like us on facebook

Πρωτοσέλιδα


Google translate

enfrdeitptrues

PATMOS RADIO 91

Δείτε επίσης

patmosnewsbanner01

dimotikos

Μέλος του

aegeanmedia

editorial2ed

banner2019

rent KATERINA WEB

H MAGEIA WEB 2s

Try-Gyro

rent KATERINA WEB

keridis-sima

patmosmonastery

Έντυπα

1111

Copyright Warning

copyscape-banner-white-160x56
Protected by Copyscape

Η αναπαραγωγή / αναδημοσίευση άρθρου ή περιεχομένου είναι ευπρόσδεκτη εάν συνοδεύεται με το hyperlink www.patmostimes.gr