patmosweb330

elin330

aegeanlab

Highlights

Παρεμβάσεις στη συνάντηση του συλλόγου ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΠΑΤΜΙΩΝ

EVLIMA ORTHODOXONΠαραθέτoυμε τις δύο παρεμβάσεις-ομιλίες που έγιναν κατά τη συνάντηση του συλλόγου ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΠΑΤΜΙΩΝ ΝΗΣΟΣ ΙΕΡΑ. Η πρώτη είναι του κ. Θεολόγου Μαυρουδή και η δεύτερη του κ. Ιάκωβου Κουτλάκη.
Ο κ. Μαυρουδής αναφέρθηκε στο Διοικητικό καθεστώς της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Πάτμου με βάσει το νέο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ .
και ο κ.  Κουτλάκης αναφέρεται με επιχειρήματα  στους λόγους για τους οποίους  πρέπει να πούμε ΟΧΙ στην Πατριαρχική εντολή για παραχώρηση Ιερού ναού  στους Ρωμαιοκαθολικούς.Η συνάντηση   κατά την ομολογία μελών , γιατί δεν είμαστε εκεί,  ήταν επιτυχημένη.

 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΥΡΟΥΔΗ

 

Χριστός Ανέστη με υγεία και οικογενειακή ευτυχία
Πριν 3 χρόνια ακριβώς, 8-5-2013, ύστερα από μια πρόχειρη προετοιμασία 2 μόλις ημερών, είχα την τιμή να ενημερώσω τους συμπατριώτες μου στον Αρίωνα για το ίδιο περίπου θέμα. Η προσέλευση ήταν αποκαρδιωτική, αλλά έγραψα στην Πατμιακή τότε. Θάρθει η εποχή που δεν θα μας χωρούν ακόμα και μεγάλες αίθουσες στην Πάτμο. Νομίζω ότι σήμερα ήρθε ο καιρός τα όνειρα να βρούν δικαίωση. Νομίζω η στιγμή αυτή ήρθε και τα γεγονότα της τότε ενημέρωσης στον Αρίωνα 3 χρόνια μετά μας φέρνουν σήμερα εδώ στο φιλόξενο αυτό χώρο. Η σημερινή συνάντηση αυτό το σκοπό έχει. Να ενημερώσει τους Πατμίους για τα γεγονότα αυτά και να πληροφορηθούν αυθεντικά την πραγματική κατάσταση.
Εδώ και 15 χρόνια η Μονή και η Πάτμος, που είναι έννοιες αλληλένδετες, ασφυκτιούν από μια ανίερη και απαράδεκτη κυριαρχία. Αυτήν που ετσιθελικά και κόντρα στους ακατάλυτους και προαιώνιους θεσμούς που διέπουν τη Μονή, το πατριαρχείο καταλύει χωρίς καμιά συστολή τους θεσμούς αυτούς και την επί 9 αιώνες πρακτική λειτουργίας της. Ο πολύς κόσμος αγνοεί τι είναι αυτό που λέμε και με την αγάπη του και το σεβασμό προς το πατριαρχείο, ανέχεται αυτή τη συμπεριφορά ή αρνείται να μάθει. Αυτή η άγνοια και αδιαφορία του κόσμου είναι ο λόγος που χωρίς συστολή τα τελευταία χρόνια προχωρεί ξεδιάντροπα στην ισοπέδωση και χειραγώγηση της διοίκησης της Μονής, παρότι και το Χρυσόβουλο του Αυτοκράτορα και η Υποτύπωση του Οσίου Χριστοδούλου ρητά το απαγορεύουν. Ξέρουν πως στην Πάτμο ζουν θεοσεβούμενοι άνθρωποι, δεν ξέρουν όμως πως ζουν και πιστοί που αρνούνται να αποδεχθούν αυτή την προσβολή που επιχειρεί το πατριαρχείο τα τελευταία χρόνια και να υποταχθούν στις έκνομες ενέργειές του. Στις έντονες αντιδράσεις μας δεν απαντά, αντ αυτού σιωπά ένοχα και πονηρά. Απειλεί με αποκεφαλισμό τυχόν αντίδραση των μοναχών, όπως αποκεφάλισε αδικαιολόγητα 4 πολύτιμους μοναχούς πριν 3 χρόνια, που η έλλειψη τους σήμερα φαίνεται πιο πολύ από ποτέ. Αγνοεί το πατριαρχείο ότι αυτή η σταδιακή απαξίωση της μονής λειτουργεί αρνητικά και δεν αποτελεί πλέον πόλο ενδιαφέροντος για μοναχισμό από Πάτμιους ιερωμένους, αφού χάνει την παλιά της αίγλη . Δεν υπάρχουν νέοι μοναχοί και σιγά σιγά η μονή οδηγείται στην .. παρακμή του άρθ. 65 του κανονισμού, που πονηρά πρόβλεψε το πατριαρχείο για να αρπάξει την διοίκηση και φυσικά την περιουσία και τα κειμήλια της μονής. Ακούστε τι προβλέπει το άρθρο αυτό και ανατριχιάστε : « εν περιπτώσει παρακμής της Ιεράς Μονής ελλείψει μοναχών, ή άλλων λόγων, τότε την διοίκησιν αυτής και την διαχείρισιν της κινητής και ακινήτου περιουσίας, των κειμηλίων και των βιβλίων αυτής αναλαμβάνει το κυρίαρχον Οικουμενικόν Πατριαρχείον»!!.!

1. Ως γνωστόν, η Ι. Μονή Πάτμου, εν συγκρίσει με τις υπόλοιπες Μονές της Ελλάδος (εκτός Αγίου Όρους) είναι διοικητικά αυτόνομη και δεν υπάγεται στον οικείο Μητροπολίτη, όπως συμβαίνει με τις άλλες Μονές, αλλά διοικείται από την Αδελφότητα αυτής ως ανώτατο διοικητικό όργανο. Μόνο πνευματικά υπάγεται απ ευθείας στο Πατριαρχείο.
Το καθεστώς αυτό καθιερώθηκε από την στιγμή της σύστασής της, δηλαδή με το Χρυσόβουλο Λόγο του Αυτοκράτορα Αλέξιου Κομνηνού το έτος 1088 και είναι υποχρεωτικό και απαράβατο από οποιονδήποτε «εις τον αιώνα τον άπαντα» και ουδείς μέχρις σήμερα το αμφισβήτησε ή το άλλαξε.
Η παράγραφος περί ανεξαρτησίας της Μονής μας μέσα στο Χρυσόβουλο είναι τόσο ξεκάθαρη που δεν επιτρέπει καμία αμφισβήτηση από καμία Αρχή, Επίσκοπο, Πατριάρχη, Πολιτικό πρόσωπο ή οποιονδήποτε άλλο .
Υπενθυμίζοντας, παραθέτουμε την συγκεκριμένη παράγραφο, όπως αναφέρεται στο Χρυσόβουλο.:
«...... υπερτερούσα, και άδιάσειστον καί άπερίτρεπτον την έπ' αυτής δεσποτείαν έχειν όφείλουσα εις τον αιώνα τον άπαντα. "Ήτις καί αύτοδέσποτος καί αυτεξούσιος μετά της όλης νήσου διαμένει εσαεί, καθ' έαυτήν αγομένη καί διευθυνομένη κατά το μέλλον επί ταύτη γενέσθαι Τυπικόν καί την Διάταξιν παρά του δηλωθέντος ευλαβούς μοναχού Χριστοδούλου καί κτήτορος• καί ούτε αυτή, ούτε τα ύπ' αυτήν, ως άνωθεν είρηται, ουθ' ή νήσος αυτή, υπό βασιλικά, ή πατριαρχικά, ή μητροπολιτικά, ή επισκοπικά, ή εκκλησιαστικά, ή υπό τίνα ιδιωτικά ύπαχθήσεται όλως πρόσωπα, ούτε μην εξόριστος τις πεμφθήσεται πώποτε εν αύτοίς, άλλ' έλευθεριάσουσι καθαρώς άχρι παντός αιώνος καί πλουτήσουσι δια τήσδε της ευσεβούς χρυσοβούλου γραφής το αύτοδέσποτόν τε καί έλευθέριον........»
Σε ελεύθερη μετάφραση ορίζει ο Αυτοκράτορας τα εξής:
«Η Μονή θα υπερτερεί από τις άλλες Μονές και δεν θα επιτρέπεται να διασαλευθούν τα προνόμια και η εξουσία που της δίδεται εις τον αιώνα τον άπαντα και συγκεκριμένα .
Θα είναι ΑΥΤΟΔΕΣΠΟΤΟΣ, ΑΥΤΕΞΟΥΣΙΟΣ και θα παραμένει μαζί με το υπόλοιπο νησί εσαεί, και θα λειτουργεί ως Μονή και θα προοδεύει και διευθύνεται με τα δικά της όργανα για πάντα και αυτή η κατάσταση θα δημιουργεί και θα λειτουργεί ως ένα ιδιαίτερο καθεστώς (τυπικό) το οποίο οφείλει ο ευλαβής Μοναχός και ιδρυτής αυτής Χριστόδουλος να συντάξει μία διάταξη (βλέπε ΥΠΟΤΥΠΩΣΗ) και δεν θα επιτρέπεται η Μονή όπως την περιγράφουμε παραπάνω να διοικείται , ούτε η νήσος Πάτμος να ΥΠΑΧΘΕΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ σε Βασιλικά, Πατριαρχικά, Μητροπολιτικά, Επισκοπικά ή Εκκλησιαστικά ή Ιδιωτικά πρόσωπα, ούτε κάποιος άλλος ξένος από τα παραπάνω πρόσωπα να έχει δικαίωμα να αλλάξει το καθεστώς αυτό και να υπαγάγει τη Μονή στη δική του Εξουσία, αλλά θα είναι παντελώς ελεύθερη, αυτόνομη, αυτεξούσια και αυτοδέσποτη άχρι παντός αιώνος και θα λειτουργεί ελεύθερη με τη δική της διοίκηση και θα προοδεύει σύμφωνα με την Χρυσόβουλη αυτή διάταξη που καθιερώνουμε.....».

Μετά την ίδρυση της Μονής (1088) ο Όσιος Χριστόδουλος, ως όφειλε, συνέταξε την ΥΠΟΤΥΠΩΣΗ του το 1091, σύμφωνα και με την παραπάνω εντολή- παραγγελία του Αυτοκράτορα, στην οποία εκτός από τις καθαρώς κανονιστικές διατάξεις περί Μοναχισμού, κανονισμών λειτουργίας της Μονής και εκκλησιαστικού τυπικού, συμπεριέλαβε αυτούσια την παραπάνω διοικητική διάταξη του Χρυσόβουλου στην Υποτύπωσή του (στίχοι 31-32), την οποία επί 900 χρόνια ουδείς τόλμησε να αλλάξει. Μάλιστα ο Όσιος Χριστόδουλος στη διαθήκη αυτή (ΥΠΟΤΥΠΩΣΗ), αναφέρει ότι «Όστις δε ήθελε προδώσει το εν τοις κεφαλαίοις τούτοις δίκαιον, δεν θα διαφύγει την φοβεράν απειλήν του δικαίου κριτού εν τη ήμέρα εκείνη της των κρυφίων αποκαλύψεως» (Υποτ. Κεφ ΙΗ). Δηλαδή και το χρυσόβουλο και η υποτύπωση ρητά αποκλείουν και απαγορεύουν με απειλή κατάρας την διοικητική υπαγωγή της Μονής και της Πάτμου μεταξύ των άλλων και σε «ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΑ» πρόσωπα, αλλα να είναι ελεύθερη, ανεξάρτητη, αυτεξούσια και αυτοδιοίκητη «κατά το μέλλον επί ταύτη γενέσθαι Τυπικόν (δηλ. καθεστώς)» και από μόνη της διευθυνομένη και κατευθυνομένη.
Το αυτοδέσποτο και αυτοδιοίκητο καθεστώς αυτό ισχύει επί 900 χρόνια με πράξεις που το τιμούν και το αναγνωρίζουν και ποτέ δεν διανοήθηκε κανείς να προσβάλει, ούτε Οθωμανοί ούτε κατακτητές. Παραδείγματα:
α) οι επιστολές – Συγγίλιο γράμμα του Δημητρίου το έτος 1989, το οποίο προσυπογράφει μάλιστα και ο σημερινός πατριάρχης ως Μητροπολίτης Φιλαδελφείας.
Β) η ταπεινή συγγνώμη του πατριάρχη Ιωάννη του Αγαπητού το 1198 μ.Χ. προς την Αδελφότητα της Μονής, όταν επιχειρήθηκε μια παρόμοια εκτροπή, ζητώντας μόνο να υμνείται η φήμη του και τίποτα άλλο.
Γ) ακούστε πως τοποθετείται ο Ματθαίος Μελιανος, Πάτμιος θεολόγος, για την κατάργηση της ιδιορρυθμίας.: «Εγώ προσωπικά καυχιόμουν με αυτήν την ιδιαιτερότητα (ιδιορρυθμία) της Μονής»!.
Δ) η ρηματική διατύπωση του παραπεμπτικού βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Δωδ/σου, που εφαρμόζει μόνο τον κανονισμό του 1970 του Δημητρίου με πλήρη αναγνώριση των παραπάνω..

2. Ως προς δε την ισοβιότητα του ηγουμένου, η Υποτύπωση του Οσίου Χριστοδούλου ρητά προβλέπει το αντίθετο, δηλαδή προβλέπει την «κατά διαδοχάς» επιλογή και «κρίσει και ψήφω κοινή» από την Αδελφότητα του προσώπου του ηγουμένου και από κανέναν άλλο. Άλλωστε, αυτό που ισχύει τους τελευταίους 5-6 αιώνες και έχει καθιερωθεί ως θεσμός απαράβατος της Μονής και της Πάτμου, είναι να εκλέγεται δημοκρατικά ηγούμενος κάθε 4 ή 5 χρόνια μόνο από την Αδελφότητα και μάλιστα με πανηγυρικό τρόπο, που γλαφυρά περιγράφει στην Υποτύπωση ο Όσιος Χριστόδουλος. Και αυτό αποτελεί μοναδικό στοιχείο της ανεξαρτησίας και αυτοδιοίκητου της Μονής και ξεχωριστό μέρος της πολιτιστικής ιστορίας της Πάτμου.
Δυστυχώς όμως, αυτά που προβλέπονται ως θεσμοί απαραβίαστοι, επί 9 αιώνες και που σεβάστηκαν ακόμα και μωαμεθανοί και κατακτητές, έρχεται ο σημερινός Πατριάρχης και ανατρέπει χωρίς δικαιολογία, χωρίς καμία εξήγηση. Διορίζει ηγουμένους το 2000, αφήνει τη μονή επί 13 χρόνια χωρίς κανονισμό, αφού έχει καταργήσει de facto το αυτεξούσιο και αυτοδιοίκητο, καταργεί την ιδιορρυθμία, καταργεί την ανά 4ετία διαδοχή ηγουμένου. Λύνει και δένει, διατάζει την Αδελφότητα να κάνει αυτά που την εντέλλει ως μονάρχης, απολύει μοναχούς, φέρνει ημέτερους. Διορίζει 3 δικούς του ιερείς σε ενορίες του νησιού που ποτέ δεν λειτούργησαν, εισπράττοντας αργομισθίες από το φτωχό ταμείο του κράτους, που εμείς οι πολίτες συντηρούμε. Ενισχύει ΜΚΟ με απροσδιόριστους σκοπούς και επιδιώξεις και έργο άγνωστο, ενώσεις που έχοντας βάση και εκμεταλλεύονται το βαρύ όνομα της Πάτμου. Φτιάχνει νέες αχρείαστες ενορίες θύλακα στην αγκαλιά άλλων ενοριών, μετονομάζοντας τους ναούς από ένα βράδυ ως το πρωί, μόνο και μόνο για να δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και πηγή οικονομικού προσπορισμού.
3. Ο νέος κανονισμός που επεξεργάστηκε το πατριαρχείο κόντρα στα παραπάνω, ερήμην της Αδελφότητας και χωρίς καν τη γνώμη της αναιρεί και ανατρέπει τις παραπάνω εντολές. Γι αυτές φωνάζουμε κοντά 5 χρόνια.

Συνεπώς, ο έντονος προβληματισμός μας προέρχεται από τον υπ αριθμ. πρωτ.69/17-1-2013 Εσωτερικό Κανονισμό της Ι. Μονής, ο οποίος φέρεται δήθεν ότι «..κατηρτίσθη υπό της Αδελφότητος της Ι. Μονής..»- άρθ. 66 παρ. 3!..), ενώ είναι τοις πάσι γνωστό ότι κατηρτίσθη και επεβλήθη απο το Πατριαρχείο!... Δυστυχώς, με τον νέο κανονισμό μεταρρυθμίζονται οι ανά τους αιώνες θεσμικές λειτουργίες της Μονής, ανατρέπεται το επί 900 χρόνια αυτόνομο, ανεξάρτητο και αυτοδέσποτο καθεστώς της, και θεσπίζονται με τον κανονισμό αυτόν κανόνες διοίκησης της Μονής που την καθιστούν ανεπίτρεπτα υπό άμεση εξάρτηση από το Πατριαρχείο. Διότι, ενώ υποκριτικά αναφέρει ότι τάχα «..η μονή αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, αυτοτελές, αυτοδιοίκητον, αυτοδέσποτον και αυτεξούσιον..» (όπως προβλέπεται στο άρθ.2 παρ.γ κανονισμού), οι ακολουθούμενες διατάξεις του κανονισμού αντιφάσκουν πλήρως και ανατρέπουν την ανωτέρω διάταξη, εφόσον το Πατριαρχείο, αντί να έχει πνευματικό ρόλο μόνο, δυστυχώς ελέγχει και κυριαρχεί επί όλων των διοικητικής και οικονομικής φύσεως αποφάσεων της Γεροντικής Σύναξης. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί η παρ.16 του άρθ.41, σύμφωνα με την οποία καθιερώνεται ανεπίτρεπτος οικονομικός έλεγχος αφού « ..η Ι. Μονή δύναται, κατόπιν αποφάσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου, να τοποθετεί μέρος των υφισταμένων αποθεματικών κεφαλαίων εις ασφαλή και αποδοτικά τραπεζικά προϊόντα.. .κατόπιν σχετικής μελέτης, εκπονουμένης και υποβαλλομένης εις το Οικ. Πατριαρχείον, αποφαινόμενον επί εκάστης περιπτώσεως». Δηλ. δίνει εντολή στη Μονή να τζογάρει τα αποθεματικά της εκεί που το πατρ. θέλει.
Όμως, η πλέον κραυγαλέα περίπτωση διοικητικής κυριαρχίας του Πατριαρχείου επί της Μονής εκφράζεται σαφώς στο άρθ. 65, κατά το οποίο « εν περιπτώσει παρακμής της Ιεράς Μονής ελλείψει μοναχών, ή άλλων λόγων, τότε την διοίκησιν αυτής και την διαχείρισιν της κινητής και ακινήτου περιουσίας, των κειμηλίων και των βιβλίων αυτής αναλαμβάνει το κυρίαρχον Οικουμενικόν Πατριαρχείον»!!. Καθίσταται σαφές ότι η δυνατότητα απόλυτης διοίκησης της Μονής από το πατριαρχείο με τη διάταξη αυτή γίνεται εύκολη υπόθεση, όταν η διαπίστωση.. «παρακμής» ή «άλλων λόγων» από το οπλοστάσιό του, δηλαδή αφηρημένων, γενικών και αορίστων και ασαφών προϋποθέσεων που μπορεί το πατριαρχείο εύκολα να εφεύρει, νομιμοποιεί και δικαιολογεί τη διοικητική, οικονομική και διαχειριστική χειραγώγηση της, το δε κυρίαρχο όργανο διοίκησης αυτής, την Αδελφότητα των μοναχών, καθιστά παντελώς απονευρωμένη.


Σταχυολογούμε τις «αλλαγές» που φέρει και που αποδεικνύουν τη διοικητική κυριαρχία του πατριαρχείου, ως εξής:

1- Το καταστατικό το επεξεργάζεται, το αποφασίζει και το εγκρίνει το Πατριαρχείο και όχι η Αδελφότητα της Μονής, όπως ίσχυε.

2- Τυπικά και κατ ευφημισμό Ανώτατο όργανο της Μονής είναι η Αδελφότητα αυτής, στην ουσία όμως όλες οι διοικητικές εξουσίες μεταφέρονται στο Πατριαρχείο, δημιουργώντας δεκάδες νομικές αντιφάσεις και σύγχυση ως προς τι τελικά ισχύει.

3- Καταργεί το άρθρο 79 του ισχύοντος υπ αριθ. 145/1970 καταστατικού, με το οποίο, σε περίπτωση που η Μονή θεωρηθεί ΣΧΟΛΑΖΟΥΣΑ, τη διαχείρισή της την κάνει ο Δήμος με 3μελή επιτροπή, ενώ τώρα το πατριαρχείο καταλαμβάνει τα πάντα, σύμφωνα με το άρθ 65 .

4- Αρθρο 1 : καταργείται η επί 900 χρόνια καταστατική φράση «η Μονή υπάγεται υπό την πνευματική Εποπτεία του σεπτού Οικουμενικού Πατριαρχείου .» με την νέα «υπάγεται υπό την άμεσον κανονικήν, εκκλησιαστικήν και πνευματικήν δικαιοδοσίαν του Ο.Π..»

5- Παλιό καταστατικό «η Μονή είναι ιδιόρρυθμος» και η ιδιορρυθμία αυτή έκανε περήφανους όλους του Πατμίους. Το νέο: « η Μονή είναι ΚΟΙΝΟΒΙΟΣ»..

6- «Διέπεται εσωτερικώς υπό τους περί μοναχικών καθεστώτων .......και τας μοναχικάς διατυπώσεις και υποθήκας του κτήτορος αυτής Οσίου Χριστοδούλου του Λατρηνού ως αύται τεθησαύρηνται εν τη περιπτύστω ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙ αυτού και (προστίθεται νέα φράση) «...και τας εκάστοτε αποφάσεις του Οικουμ. Πατριαρχείου....»

7- Αποτελεί , κατά τις νομικές αυτής σχέσεις Ν.Π.Ι.Δ , αυτοτελές, αυτοδιοίκητον, αυτοδέσποτον και αυτεξούσιον, λειτουργούν επί τη βάσει των διατάξεων του παρόντος (βλέπε γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ υπ αρ.142/1979). Εδώ υπάρχει πλήρης αντίφαση με τις διοικητικές λειτουργίες της Μονής που το Ο. Π. εισάγει με τον κανονισμό αυτό, που καταργούν τα παραπάνω.

8- Καθήκοντα Ηγουμένου: .....Συγκαλεί την Σύναξιν ...ενημερουμένης εν συνεχεία της Μητρός Εκκλησίας δια εκθέσεως και επεκυρωμένου αντιγράφου του Πρακτικού.

9- Αυτονόητον ότι οιαδήτις προσφυγή εις την δικαιοσύνην ....διενεργείται υποχρεωτικώς και μόνον κατόπιν εγκρίσεως της Ιεράς Συνόδου .

10- Ο Καθηγούμενος είναι αιρετός και ισόβιος και όχι «..κατά διαδοχάς», όπως ήθελε ο Όσιος και ισχύει επί 600 χρόνια!.

11- Μη υπάρχοντος αδελφού εν τη Μονή συγκεντρούντος τα ανωτέρω προσόντα, προσκαλείται, αποφάσει της Αδελφότητας , οιοσδήτις κληρικός ήθελε θεωρηθεί ως κατάλληλος εκ της αμέσου δικαιοδοσίας του Ο.Π. και ανατίθεται σ αυτόν το αξίωμα τη προτέρα συγκαταθέσει του Ο.Π. Δηλαδή ανεβοκατεβάζει όποιον ηγούμενο θέλει το Ο.Π.

12- Η ημέρα των εκλογών Ηγουμένου εγκρίνεται ή μετατίθεται εις άλλην ημερομηνία κατά την κρίση του Ο.Π.

13- Στην εκλογή συμμετέχουν αυτοδικαίως τα μέλη της Πατριαρχικής Εξαρχίας και ο Πρόεδρος αυτής προεδρεύει πασών των εν προκειμένω διεργασιών, συμπεριλαμβανομένης και της ψηφοφορίας!..

14- Χρέη εφορευτικής επιτροπής εκτελούν 3 μέλη της Γεροντικής Συνάξεως, χρέη δε Προέδρου της εκλογικής συνάξεως εκτελεί ο Πρόεδρος της Πατρ. Εξαρχίας .

5- Ενστάσεις κατά της διαδικασίας γίνονται δεκτές υπό της Εφ. Επιτροπής . Η Εφ. Επιτροπή υποχρεούται αμελλητί να υποβάλει αυτές προς τελεσίδικο κρίση και απόφαση στο Ο.Π. Σε περίπτωση Πατρ. Εξαρχίας αύτη αποφαίνεται τελεσιδίκως.....

16- Αι σχετικαί με την εκλογήν Καθηγουμένου πράξεις της Ι.Μ. ως και το πρακτικόν εκλογής υποβάλονται ευθύς αμέσως εις το Ο.Π προς έγκρισιν και κύρωσιν ...

17- Κατόπιν τούτων ορίζεται υπό της Μητρός Εκκλησίας η ημέρα εγκαθιδρύσεως του νέου Ηγουμένου........

18- Εάν τα 2/3 τουλάχιστον των ψηφισάντων αποφασίσουν την έκπτωσιν του Καθηγουμένου, ούτος δικαιούται να προσφύγη εις τον Αρχιεπίσκοπον του τον Ο.Π.

19- Τα μέλη της Γεροντικής Σύναξεως διορίζονται κατ έτος υπό του Οικουμενικού Πατριάρχου..

20- Αποδοχή η αποποίησις δωρεάς, ή κληρονομιάς ή αγορά η πώληση ακινήτων ή σύναψις δανείων....εκποιήσεις, ενοικιάσεις, η παραχωρήσεις, κλπ .τη προηγουμένη εγκρίσει του Οικον. Πατριάρχου. (πλήρης διοικητική εξάρτηση)

21- Εξαρτηματικοί αδελφοί θεωρούνται όσοι εγκαταβιώνουν μονίμως εν τοις Καθίσμασιν....

22- Οι εξαρτηματικοί δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής εις την εκλογήν Καθηγουμένου, ούτε να υποβάλουν υποψηφιότητα ....(ιδιορρυθμία τέλος!..)

23- Η Σύναξις της Αδελφότητος αποτελείται εκ πάντων των Κοινοβιακών και εξαρτηματικών ....

24- Πάσα απόφασις τροποποιήσεως του παρόντος Κανονισμού γίνεται και ισχύει μόνον κατόπιν αποφάσεως του Οικ. Πατριάρχου και της Ι. Συνόδου.

25- Η σφραγίς της Μονής φέρει εσωτερικώς τον όρον «Οικουμενικόν Πατριαρχείον......»

Ο νέος αυτός κανονισμός αποτελεί, αν όχι ασέβεια προς το πρόσωπο του Οσίου και του Αυτοκράτορα, τουλάχιστον εκκλησιαστικό πραξικόπημα, που ανατρέπει θεσμούς και δεν είναι προϊόν της Βούλησης της Αδελφότητας . Το πατριαρχείο, που με τις επιλογές του προξένησε τα δεινά στη Μονή, με το πρόσχημα της σωτηρίας, φανερά, αντιφατικά και απροκάλυπτα προβαίνει σε πλήρη χειραγώγηση και ιδιοποίηση της διοίκησης και διαχείρισης της Μονής και στην ουσία ακυρώνει την Υποτύπωση του Οσίου. Αυτοί που είτε ηθελημένα, είτε με τις πράξεις τους, ή με την αδράνειά και ανοχή τους στο νησί άνοιξαν την κερκόπορτα για τη διοίκηση της Μονής και μπήκαν μέσα «πατριαρχικά πρόσωπα», που ο Όσιος και ο Αυτοκράτορας απαγορεύουν ρητά, θα νιώθουν αιώνια ντροπή και ευθύνη απέναντι στην ιστορία της Μονής και του νησιού μας.
...
Γι αυτό, φρονούμε, ως Πάτμιοι, που συγκροτούμε ανεξάρτητους και αδέσμευτους πατριωτικούς οργανισμούς, ότι δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια και να μην αντιδρούμε σε αυτή την προσβολή του φιλότιμου και της αξιοπρέπειας μας και την κατάλυση των θεσμών και της κληρονομιάς των Πατμίων, για την προστασία των οποίων είμαστε ταγμένοι.

Προτείνουμε απερίφραστα να τροποποιηθεί ο νέος Κανονισμός ως εξής:
1. Προτείνουμε την ουσιαστική και πραγματική εφαρμογή της αυτοτέλειας, ανεξαρτησίας και αυτοδιοίκητου της Μονής, ως «αφεαυτής διευθυνομένην και κατευθυνομένην» από την Αδελφότητα των μοναχών και τον περιορισμό του πατριαρχείου στην πνευματική εποπτεία,
2. Την κατάργηση του κοινοβιακού χαρακτήρα της Μονής και την επαναφορά τού επί 500 χρόνια ισχύοντος συστήματος ιδιορρυθμίας της Μονής, σύμφωνα με το οποίο οι μοναχοί επιτρέπεται να διαβιούν ατομικά και να ασχολούνται με δικές τους μέριμνες και ενδιαφέροντα, μοναδικού συστήματος σε όλη την ορθόδοξη εκκλησία και μονές και για το οποίο ως θεσμό οι Πάτμιοι ανέκαθεν καυχιόμασταν και ήμασταν περήφανοι.
3. Την κατάργηση της ισοβιότητας του ηγουμένου και εκλογή του ανά τετραετία από την Αδελφότητα, όπως προέβλεπε η Υποτύπωση του Οσίου Χριστοδούλου και ίσχυε επί αιώνες, χωρίς καμιά πατριαρχική παρεμβολή και εποπτεία στην εκλογή αυτή. («Εφορον δε της ημετέρας επί τη εκλογή των κατά διαδοχάς μελλόντων ηγουμενεύσαι κρίσεως..» Υποτύπ. κεφ. Κ’.) και «Ήδη δε και περί εκλογής και προχειρίσεως των μετά την εμήν αποβίωσιν κατά διαδοχάς προστησομένων υμών και το της ηγουμενίας αναδεξομένων αξίωμα διαληπτέον». (Υποτ.ΙΖ)
4. Ο εκάστοτε ηγούμενος να είναι, αν όχι Πάτμιος, μέλος της Αδελφότητος και μοναχός της Μονής επί 7 τουλάχιστον συνεχόμενα έτη.
5. Ο Κανονισμός της Μονής με τις κατά καιρούς τροποποιήσεις του να είναι προϊόν ελεύθερης και ανεπηρέαστης διαβούλευσης και επεξεργασίας μεταξύ της Αδελφότητας των μοναχών.

Αγαπητοί μου συμπατριώτες. Τελειώνοντας, οι στίχοι ενός σπουδαίου ποιήματος του Κ. Βάρναλη: « Δειλοί, μοιραίοι και άβουλοι αντάμα, προσμένουμε ένα κάποιο θαύμα» αποτελούν τη μοιραία φωτογραφία της σημερινής Πάτμου. Ενός νησιού που έγινε χώρος πειραματισμών, ευκαιριών πλουτισμού για παρέες, για άγνωστους και κρυφούς επενδυτές που παίζουν με τη δειλία μας και την άγνοια μας και αλωνίζουν με θράσος ανενόχλητοι. Αλλά τα θαύματα του ωραίου ποιήματος γίνονται όταν υπάρχει ανδρεία, θέληση, όταν κυριαρχεί η γνώση και η πίστη στα ιδανικά και τις αξίες, όταν είμαστε όλοι μαζί, όχι χώρια. Ψάχνουμε για αφέντες και οίκτο, όταν οι πρόγονοι μας πέθαιναν για να κρατήσουν την περηφάνια και την τιμή τους. Μας νικούν γιατί δε μάθαμε να μαχόμαστε. Αυτή τη στιγμή η γνώση και η ανδρεία είναι πιο απαραίτητα από ποτέ. Φεύγοντας από αυτή την αίθουσα τουλάχιστον να οπλιστούμε με τη δύναμη της Ανάστασης του Χριστού, αλλά και με γνώση, ενημέρωση και πίστη στον εαυτό σας και στο θεό!..
Ευχαριστώ

 

 

 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Ιάκωβου Κουτλάκη στην ενημερωτική συνάθροιση κατοίκων της Πάτμου με θέμα :

Γιατί λέμε ΟΧΙ στο ΕΝΤΕΛΛΕΣΘΕ του Πατριάρχου για παραχώρηση Ιερού ναού στους Ρωμαιοκαθολικούς

 

Σεβαστοί Πατέρες, ελλογιμώτατοι κύριοι καί κυρίες, αγαπητοί Πάτμιοι

Στην Ορθόδοξη Χριστιανική Θεολογία ο ναός από την ίδρυση του Χριστιανισμού καθιερώθηκε ως χώρος Ιερός, με αποκλειστική χρήση και προορισμό την λατρεία προς τον Τριαδικό Θεό και απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη χρήση μέχρι σήμερα. Αργότερα όταν άρχισε να αυξάνει η χορεία των αγίων της εκκλησίας μας, επεκράτησε να τιμάτε και ένας Άγιος , του οποίου το όνομα έφερε ο ναός. Κάθε ναός διαιρείται σε 3 μέρη. Στο Ιερό εισέρχεται μόνο ο Αρχιερεύς , οι δε Ιερείς εισέρχονται με άδεια και ευχή του Αρχιερέα που λαμβάνουν κατά την χειροτονία τους. Ουδείς άλλος επιτρέπεται να εισέρχεται. Αν τώρα κάποιος νεωκόρος εισέρχεται, αυτό γίνεται κατ οικονομία και ευχή του ιερέα. Στον κυρίως ναό εισέρχονται ΜΟΝΟ οι βαπτισμένοι Χριστιανοί και κανείς άλλος. Στο δε Νάρθηκα στεκόταν και οφείλουν να στέκονται οι Κατηχούμενοι Χριστιανοί (αυτοί δηλαδή που ασπάσθηκαν τον Χριστιανισμό, αλλά δεν βαπτίσθηκαν ακόμα). Η απαγόρευση «του εισέρχεσθε εις τον ναό κάθε αιρετικού» καθιερώθηκε αμέσως μετά την εμφάνιση των αιρέσεων .Στην περίπτωσή μας οι Καθολικοί στο θρήσκευμα, καίτοι Χριστιανοί και με κοινή πορεία 1000 χρόνων, την στιγμή που αποσχίστηκαν από την ΜΙΑΝ ΑΓΙΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΝ και ΚΑΘΟΛΙΚΗΝ εκκλησία του Χριστού και έπεσαν μόνη τους στην Αίρεση του Παπισμού, και αναίρεσαν μόνη τους 33 σημεία της πίστεως μας , θεωρούνται ως ξένο σώμα της ΜΙΑΣ εκκλησίας του Χριστού και δεν έχουν καμία Κοινωνία μαζί της, δεν αναγνωρίζονται δηλαδή τα μυστήριά τους και θεωρούνται ως ΑΙΡΕΤΙΚΗ θρησκευτική κοινότητα. Διευκρινίζω ότι εμείς οι Ορθόδοξοι με τους Καθολικούς έχουμε και πρέπει να έχουμε κάθε είδους επικοινωνία, φιλική , Πολιτιστική κλπ, μόνο μυστηριακή δεν επιτρέπεται να έχουμε. Οι Παπικοί μεταξύ των αιρετικών τους θέσεων,( χαλαρών θεολογικών τους θέσεων) είναι ότι ο ναός μπορεί άνετα να είναι «χώρος εκδηλώσεων» και όχι αποκλειστικά λατρευτικός.
Με δεδομένες τις θέσεις αυτές της Ορθοδόξου εκκλησίας περί του ΝΑΟΥ , ας εξετάσουμε τώρα το «ΕΝΤΕΛΛΕΣΘΕ να παραχωρείτε ναό στους Ρωμαιοκαθολικούς οσάκις υποβάλλεται σχετικό αίτημα.
Το εντέλλεσθε αυτό αγαπητοί μου δεν το έστειλε κάποιος τυχαίος στον Ηγούμενο της Πάτμου, το έστειλε ο κατ εξοχήν θεματοφύλακας της Ορθόδοξης εκκλησίας, αυτός που ο ρόλος του είναι να ελέγχει τους πάντες εάν τηρούν τους Ιερούς Κανόνες και τις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων. Και αυτός δεν είναι άλλος από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και όλοι σταυροκοπιόμαστε και λέμε «ήμαρτον Θεέ μου, είναι δυνατόν... ; !!! Προτού λοιπόν σας αναλύσω τι σημαίνει για όλους εμάς τους Πάτμιους το «εντέλλεσθε» και τι η παραχώρηση ενός ναού και γιατί τα απορρίπτουμε , επιτρέψτε μου να σας θέσω υπόψη σας ένα σύντομο ιστορικό του ζητήματος. Θα θυμάστε όλοι, πριν ένα χρόνο περίπου, την αρχική απαίτηση του Πατριαρχείου για παραχώρηση του ναού του Αγίου Φωκά μπροστά στο λιμάνι, η οποία προσέκρουσε στην αντίδραση του κόσμου και στην ομόφωνη άρνηση του Ηγουμένου καί της Ιεράς Αδελφότητος της Μονής , που επικαλέστηκαν πέραν των αντιδράσεων των κατοίκων της Νήσου, τον Νόμο Ιερότητας της Πάτμου 1155/1981, ο οποίος σαφώς δεν επιτρέπει παρόμοιες παραχωρήσεις, προστατεύοντας τον επί χίλια καί πλέον έτη Ορθόδοξο χαρακτήρα της Πάτμου. Επί πλέον τονίσθηκε στο αρνητικό έγγραφο, ότι ὁ πληθυσμός της Πάτμου είναι αμιγώς Ορθόδοξος (δεν υπάρχουν Καθολικοί στη Πάτμο), ενώ οι αιτούμενες τελετουργίες από Ρωμαιοκαθολικούς επισκέπτες, εξυπηρετούνται σε υπαίθριους χώρους (συνήθως πλησίον της Μονής καί τοῦ Ιερού Σπηλαίου), ἤ σε κατάλληλες στεγασμένες αίθουσες. Μετά την άρνηση αυτή της Ιεράς Μονής καί για ένα διάστημα δύο περίπου μηνών το ζήτημα φάνηκε να παγώνει. Τον περασμένο όμως Σεπτέμβρη σε επίσκεψη του Ηγουμένου στο Φανάρι, μετ’ επιτάσεως καί με την παρατήρηση ότι ἡ στάση του συνιστά ανυπακοή και με την φράση «εγώ είμαι ο Ηγούμενος της Πάτμου και οφείλεις να υπακούς», εξαναγκάζεται ο Ηγούμενός μας σε άτακτη υποχώρηση, δηλώνοντας ότι θα φροντίσει για την ικανοποίηση της Πατριαρχικής εντολής.
Μεταφέροντας τις Πατριαρχικές αυτές πιέσεις στο Ηγουμενοσυμβούλιο , οι Αδελφοί της Μονής ρώτησαν τον Ηγούμενο αν εξέλειπαν οι λόγοι της προηγούμενης άρνησης μας ; Η απάντηση ήταν Όχι ! και του ανταπαντούν , προς τι λοιπόν η περαιτέρω συζήτηση; Έτσι το θέμα παρέμεινε σε εκκρεμότητα. Πρέπει να πούμε ότι την περίοδο αυτή καταγράφονται γενικότερες αντιδράσεις από κατοίκους καί φορείς της Πάτμου με διαμαρτυρίες καί δημοσιεύματα στον τύπο.
Παρά όμως τις όποιες αντιδράσεις, πρόσφατα , εστάλη στον Έξαρχο Πάτμου καί Ηγούμενο της Μονής επίσημο Πατριαρχικό έγγραφο διά του οποίου παρακάμπτονται οι πάντες και ως νέος πλέον Κυρίαρχος και Αφέντης της Πάτμου ο Πατριάρχης, διατάζει την παραχώρηση ιερού ναού στους Ρωμαιοκαθολικούς με το “εντέλλεσθε” . Πάλι καλά που δεν διέταξε απευθείας την παραχώρηση του Ιερού Σπηλαίου.
Στην περίπτωση λοιπόν αυτή, όπως καταλαβαίνετε, δύο τινά έχει ὁ Ηγούμενος να πράξει, ή να αρνηθεί καί να υποστεί κυρώσεις για υποτιθέμενη ανυπακοή προς τον Πατριάρχη ἤ να «υπακούσει» καί να συγκρουστεί τόσο με την προσωπική του συνείδηση, όσο και με την συνείδηση όλων των Πατμίων , χάνοντας τον δικό μας σεβασμό και την τιμή πού απολαμβάνει μέχρι σήμερα.
Και κάτι που είναι άγνωστο στους πολλούς. Η πίεση που ασκείται από τον Πατριάρχη στον Ηγούμενο και στην Αδελφότητα είναι τόσο μεγάλη που από πέρυσι πολλές από τις αποφάσεις του Ηγουμενοσυμβουλίου αρνείται να τις εγκρίνει, όσο δεν του ικανοποιούν το αίτημά του. Η στάση αυτή του Πατριάρχη έχει δημιουργήσει ένα «αβάστακτο μαρτύριο συνείδησεως» σε όλη την Αδελφότητα.
Θα μου επιτρέψτε τώρα να αναφέρω τα προβλήματα που δημιουργούνται και ποιές παραβάσεις Κανόνων Οικουμενικών Συνόδων και νόμων του Ελληνικού Κράτους προκύπτουν , εάν παραχωρηθεί ένα ναός.
1- Η Παραχώρηση Ορθόδοξου ναού στην Ιερά Πάτμο στους Παπικούς θα είναι ο πρώτος ναός που τους παραχωρείται επίσημα από την Ορθόδοξη εκκλησία παγκοσμίως. Αντιλαμβάνεσθε επομένως τον συμβολισμό και την σημειολογία της κίνησης αυτής. Μετά τα Ιεροσόλυμα ο στόχος των Παπικών να βάλουν πόδι στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκάλυψης θα είναι γεγονός .
2- Θα είναι μία τρανταχτή αμφισβήτηση και αθέτηση των Κανόνων των Οικουμενικών συνόδων. Βλέπε Κανών ΣΤ της εν Λαοδικεία Συνόδου: «Περί του μή συγχωρεῖν τοῖς αἱρετικοῖς εἰσιέναι εἰς τόν οἴκον τοῦ Θεοῦ, ἐπιμένοντας τῇ αἱρέσει». Ο διορισμός του παρόντος Κανόνος είναι να μην έχουν την άδεια οι αιρετικοί όχι να λειτουργούν, αλλά ακόμη και να εμβαίνουν μέσα εις τον ναό του Θεού, τον υπό ορθοδόξων κρατούμενον, εάν επιμένουν εις την αίρεση και δεν θέλουν να επιστραφούν. Και διερωτάται κανείς, είναι δυνατόν ο Πατριάρχης ή ο Ηγούμενος να αμφισβητούν ή να αθετούν κανόνες Οικουμενικών Συνόδων;
3- Θα είναι παραβίαση της βούλησης του ιδρυτού-αφιερωτού του ναού. Ποίος από σας θα δεχόταν το ναό που έταξε και έκτισε στο Άγιο να έλθει κάποιος αργότερα να του αλλάξει χρήση; Η Ιερά Παράδοση και οι Κανόνες της εκκλησίας λένε « Τον αφιερωμένο στον ζώντα Θεό ναό, δεν μπορεί κανείς ούτε Αρχιερεύς ούτε ιερεύς ούτε κανείς άλλος να τον παραχωρήσει για κάτι που δεν προορίσθηκε» . Ποιος επομένως και δη Ιερωμένος θα πράξει τέτοια ανίερη πράξη; 4- Η παραχώρηση θεωρείται βέβηλη πράξη και προσβολή θρησκευτικού συμβόλου, Θεομαχία και Αγιομαχία. Επειδή δεν με παίρνει ο χρόνος να εξηγήσω περισσότερα , θα παραπέμψω τον καθένα σας στο Google και πατήστε Αλτάριον ή Θαύμα του Αγίου Σπυρίδωνος .Όχι μόνο θα σας λυθούν όλες οι απορίες αλλά θα δείτε πως ο Άγιος Συρίδωνας το 1718, τιμώρησε τους Λατίνους κατακτητές , επειδή είχαν το θράσος να βάλουν ένα ΑΛΤΑΡΙΟ -θυσιαστήριο μέσα στον Ορθόδοξο ναό του για να τελείται η Παπική λειτουργία, αμέσως μετά την Ορθόδοξη . Παρόμοια θαύματα έγιναν και στη Πάτμο επί Ενετοκρατίας στην Αγία Μαρίνα Χώρας. Θα μπορούσα να σας αναφέρω πλείστα όμοια θαύματα. Βλέπετε ότι και οι Άγιοι ακόμα αντιδρούν σε τέτοια είδους βεβηλώσεις. Άραγε οι εμπνευστές της παραχώρησης δεν φοβούνται τους Αγίους; 5- Για τους Παπικούς ο ναός εκτός από χώρος λατρείας μπορεί άνετα να είναι «χώρος εκδηλώσεων» . Τι θα γίνει στην περίπτωση αυτή; Τι θα γίνει με τις εικόνες που δεν τις πιστεύουν, θα κάνουν λατρεία με τις Ορθόδοξες εικόνες στο τοίχο; Τι θα γίνουν τα 10δες Ιερά σύμβολα του ναού; Ποίος μπορεί να εγγυηθεί τη τύχη των Ιερών λειψάνων του Ορθόδοξου Αγίου που μπήκαν όταν εγκαινιάστηκε ο ναός; Θα κρατήσουν την ονομασία του ναού προς τον Άγιο που δεν πιστεύουν; Βλέπετε τι προβληματισμούς δημιουργεί μια τέτοια παραχώρηση. Δεν είναι επομένως έτσι απλά τα πράγματα λες και νοικιάζουμε ένα δωμάτιο;
6- Σύμφωνα με τον νόμο 1155/1981 της Ελληνικής Πολιτείας, μια άδεια εγκατάστασης ετερόδοξης θρησκείας ή ομολογίας , πλην της Ορθοδόξου στη Πάτμο, είναι παράνομη πράξη, που αλλοιώνει τον χαρακτήρα της μοναδικότητας της Πάτμου ως ΙΕΡΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΝΗΣΟΥ, η οποία μεριμνά με κάθε επισημότητα για την αποφυγή της αλλοίωσης του θρησκευτικού «Status Quo» της Πάτμου, δηλαδή την αμιγώς Ορθόδοξη θρησκευτική της Παράδοση. Παρόμοιοι νόμοι έχουν ψηφιστεί για τα Μετέωρα και το Αγιον Όρος. 7- Ομοίως είναι παράνομη και αυθαίρετη πράξη σύμφωνα με τον νόμο 4301/2014 του Ελληνικού κράτους, η άνευ αδείας του Υπουργείου Παιδείας τέλεση λατρείας ξένης ετερόδοξης θρησκευτικής ομολογίας. Δεν μπορεί επομένως κανείς Πατριάρχης ή Ηγούμενος να δίδει άδειες λατρείας . Αν συμβεί , κάθε πολίτης επικαλούμενος τους 2 παραπάνω νόμους, θα μπορεί να προσβάλει τις άδειες αυτές ως παράνομες.
8- Θα πρέπει τέλος όποτε χρειαστεί να λειτουργηθεί από μας τους Ορθόδοξους ο ναός που παραχωρήθηκε, δεν θα είναι δυνατόν, εάν δεν τελεστούν εγκαίνια και θυρανοίξια, εξ αρχής.

Παρατηρούμε αγαπητοί μου ότι τα πράγματα είναι λίαν σοβαρά για να παίζουν κάποιοι με τα σύμβολά μας όπως είναι ο ναός, με τα δόγματα , με τους νόμους του κράτους και να λένε ανορθόδοξα πράγματα. Για το λόγο αυτό καλόν είναι, κάποιοι Ιερωμένοι να επανεξετάσουν το θέμα, διότι μεταξύ των άλλων ο κίνδυνος να μπλέξουν με Ελληνικά ή Συνοδικά (Πολιτικά ή Εκκλησιαστικά) δικαστήρια ή να διασύρετε το όνομα τους στα κανάλια από καταλήψεις και κυρίως να θεωρηθούν, ότι δεν ΦΡΟΝΟΥΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΣ είναι υπαρκτός. Εμείς με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στην Ορθόδοξη πίστη μας, αλλά και στον Τουρισμό της Πάτμου προτείνουμε εάν όντως υπάρχει αίτημα των επισκεπτών Καθολικών το θρήσκευμα,να παραχωρηθεί μία οποιαδήποτε αίθουσα ή ένας ευρύχωρος χώρος και ας τον μετατρέψουν οι Παπικοί όπως θέλουν. Δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα. Εμείς Ορθόδοξο ναό δεν δίδουμε και ας το βάλουν στο μυαλό τους ΑΠΑΝΤΕΣ. Έρχομαι τώρα να εξηγήσω, τι σημαίνει για το νησί μας , το εντέλλεσθε και γιατί το απορρίπτουμε
Το Εντέλλεσθε αγαπητοί μου είναι προσβλητικό για όλη τη Πάτμο. Την στιγμή που ερήμην ημών των Πατμίων αποφασίζει ο Πατριάρχης για κάτι που μας αφορά και μας θίγει, παρά την ομόφωνη αρνητική άποψη του Ηγουμενοσυμβουλίου, την απόφαση του Δήμου υπέρ των θέσεων της Μονής και την αντίδραση των κατοίκων της Πάτμου, βρείτε μου εσείς μια κατάλληλη λέξη για να χαρακτηρίσω την απαξιωτική αυτή συμπεριφορά ; Τι είμαστε αποικία ενός αποικιοκράτη που δεν λογαριάζει κανένα. Είναι αυτή συμπεριφορά ενός επισκόπου και δη Πατριάρχου; Μέχρι που μπορεί να φθάσει αυτή η κατάσταση;
Εντέλλεσθε, σημαίνει ότι είμαι ΥΠΕΡΑΝΩ των νόμων και γράφω στις πατούσες των υποδημάτων μου, τους νόμους του Ελληνικού κράτους (1155/1981 και 4301/2014) και τους κανόνες των Οικουμενικών Συνόδων που δεν επιτρέπουν την ύπαρξη ετέρας πλην της Ορθοδόξου εκκλησίας στη Πάτμο . Το ίδιο ισχύει στα Μετέωρα και στο Άγιο Όρος.
Εντέλλεσθε σημαίνει ότι περιφρονώ την Παράδοση και τους αγώνες 900 χρόνων των Ηγουμένων και Πατέρων της νήσου Πάτμου , των προγόνων μας δηλαδή, που με θυσίες δεν επέτρεψαν σε κανένα Ξένο κατακτητή να τους παραχωρηθεί Ιερός ναός.
Εντέλλεσθε σημαίνει ότι αλλοιώνω Κανόνες των Οικουμενικών Συνόδων όπως ο 6ος της εν Λαοδικεία Συνόδου: «Περί του μή συγχωρεῖν τοῖς αἱρετικοῖς εἰσιέναι εἰς τόν οἴκον τοῦ Θεοῦ» , του Β Κανόνα της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου, αλλά και άλλων όπως ο ΜΕ Αποστολικός Κανών « Επίσκοπος ή Πρεσβύτερος αιρετικής συνευξάμενος μόνον αφοριζέσθω, ει δε επέτρεψεν αυτοίς ως κληρικοίς ενεργήσαι τι καθαιρείσθω». Όταν δηλαδή ένας Επίσκοπος ή Πρεσβύτερος συναλλάσσεται εκκλησιαστικά και συ- προσεύχεται με αιρετικούς όπως είναι οι Παπικοί ή τους παραχωρεί Ορθόδοξο ναό πρέπει να ΚΑΘΑΙΡΕΙΤΑΙ . Ιδού τι έπαθαν κάποιοι Ορθόδοξοι οι οποίοι συ-λειτούργησαν με Λατίνους. Διαβάζουμε από το Μέγα συναξαριστή χειρόγραφο μοναχού Λαζάρου Διονυσάτου , όπου 7 Μοναχοί της Μεγίστης Λαύρας, κάτω υπό την απειλή Θανάτου των Λατίνων κατακτητών συ-λειτούργησαν μαζί τους . Μετά θάνατον άπαντες έμειναν τυμπανιαίοι και τα άθλια αυτών σώματα, μαύρα όντα και αποπνέοντα οσμήν δυσώδει, δεν ετάφησαν εν των κοινώ κοιμητηρίω , αλλά εκτός αυτού ως αλλότρια και ξένα της Αγίας Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας .
Θα απευθύνω τώρα σε όλους σας ένα ερώτημα κρίσεως. Γιατί το αίτημα των Παπικών δεν το υποβάλει ένας οποιοσδήποτε Καθολικός επισκέπτης της Πάτμου, αλλά το θέτει ο Πατριάρχης εκ μέρους των, εκπρόσωπός τους είναι; Διερωτήθηκε κανείς; Όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι ουδείς επισκέπτης εξέφρασε τέτοια επιθυμία, αλλά ότι είναι μια μυστική συμφωνία Πάπα- Πατριάρχη όταν προ 1 1/2 χρόνο τον επισκέφθηκε στο Φανάρι. Στην πρόσφατη θρησκευτική ημερίδα του Πειραιά που ανέδειξα το σημερινό θέμα, καταγγέλθηκε δημοσίως από τον Καθηγητή δογματικής Δημήτρη Τσελλεγγίδη «ότι ο Οικουμενισμός των Ορθοδόξων που προωθεί την «ΜΕΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ με τους Παπικούς » έχει αφετηρία , τροφοδότη και ηγέτη τον Οικουμενικό Πατριάρχη και την περί αυτού Σύνοδο. Από εκεί εκπορεύεται το ακάθαρτο πνεύμα του Οικουμενισμού για τους Ορθοδόξους». Όπως μάλιστα ανέφερε διδάσκουν « την Μίαν, Αγίαν, Αποστολικήν και Καθολική Εκκλησία, διηρημένη σε πολλές........» . Το γεγονός αυτό με συνδυασμό και τα όσα μας ενημέρωσε και ο κ. Βιργίλιος Αβάτο που ήταν παρόν στην συνάντηση των 2 Ηγετών , συμπεραίνεται, ότι το αίτημα της παραχώρησης Ορθόδοξου ναού και το ΕΝΤΕΛΛΕΣΘΕ εξυπηρετούν και έχουν αφετηρία την μυστική αυτή συμφωνία .
Όσο για το δόλωμα που μας πετούν κάποιοι περί αύξησης του Τουρισμού εάν παραχωρήσουμε ναό , απαντάμε. Ας επιτρέψουμε και στους Μουσουλμάνους δίπλα στην Αποκάλυψη να στήσουν ένα Μιναρέ για να έρχονται περισσότεροι Μουσαλμάνοι στη Πάτμο, το δέχονται; Ως άνθρωπος του τουρισμού τους λέω ότι Πλανώνται πλάνη μεγάλη όσοι πιστεύουν ότι οι τουρίστες Καθολικοί στο θρήσκευμα ή άλλων θρησκειών έρχονται στο νησί μας επειδή θα βρουν ναούς λατρείας του δόγματός τους. Όχι Κύριοι, Έρχονται για τα Ιερά μνημεία μας και γιατί είναι ένα νησί με τουριστικό και θρησκευτικό ενδιαφέρον και κυρίως διότι εκφράζει αυθεντικά τη γνήσια ορθόδοξη Παράδοση και Αρχιτεκτονική, στοιχεία που στην πατρίδα τους δεν τα βρίσκουν. Έρχονται, για να απολαύσουν την ιδιαιτερότητα και Μοναδικότητα της Πάτμου. Όποιος λοιπόν πιστεύει ότι μία Πανσπερμία θρησκειών και μία ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΚΗ ΒΑΒΕΛ θα φέρει περισσότερους τουρίστες και χρήμα , απ ότι η ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ της Πάτμου, ας μας το αποδείξει; Είδαμε και την COESIMA πόσους τουρίστες μας έφερε. Ποιόν κοροϊδεύουν; Σας ενημερώνω λοιπόν ότι στη COESIMA μας ενέταξαν διότι ήθελαν τα 6 ασήμαντα Παπικά μνημεία να αναβαθμιστούν και να χαρακτηριστούν ισότιμα και ισόκυρα του Αποστολικού και Θεοβάδιστου Ιερού Σπηλαίου. Όλα δείχνουν ότι το όλον θέμα δεν το δημιούργησαν οι Καθολικοί επισκέπτες, αλλά οι εκ του πονηρού Ουνιτικές και εκ του «πλαγίου ενέργειες» κύκλων του Βατικανού, για επίσημο Παπικό θύλακα και την ισότιμη χρήση του Μοναδικού στον κόσμο Ιερού Σπηλαίου της Αποκάλυψης και τέτοιοι κύκλοι υπάρχουν και στη Πάτμο δυστυχώς. Ονόματα δεν λέμε...!!! Σε όλους αυτούς απαντάμε « Σας αγαπάμε, σας σεβόμαστε, σας θεωρούμε φίλους, αλλά σεβαστείτε και εσείς τα ιερά και όσια της πίστεως μας. Την στιγμή που είστε ελεύθεροι να εκτελείτε τις θρησκευτικές λατρείες όποια ώρα και σε όποιο χώρο θέλετε ,εκτός από τους Ορθόδοξους ναούς μας, πού είναι το πρόβλημά σας, γιατί δεν σέβεστε ως επισκέπτες αυτή την ιδιαιτερότητα των Πατμίων;
Πριν κλείσω να κάνω 2 διευκρινήσεις . Πρώτον ότι ο νεοσύστατος Σύλλογος μας δεν έχει σκοπό να μπει στα πόδια και στα εσωτερικά της Μονής και των Μοναχών, ούτε με κάποιο Πάτμιο ή ξένο επισκέπτη έχουμε αντιπαλότητα. Ξεκινάμε σήμερα ενημερώνοντας με επιχειρήματα ΑΠΑΝΤΕΣ για τις θέσεις μας, να δηλώσουμε την ύπαρξη, τους σκοπούς και τις επιδιώξεις μας και να γίνουν μέλη όσοι εκ των Πατμίων συμφωνούν μαζί μας. Ο λόγος μας είναι καθαρός και ορθοτομεί την αλήθεια. Ποίος λοιπόν μπορεί να μας κατηγορήσει για ακρότητα ή φανατισμό, όταν η κίνηση μας είναι καθαρά αμυντική και προληπτική για να προστατεύσουμε την ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ , την ΙΕΡΟΤΗΤΑ και την Ορθόδοξη Παράδοση της Πάτμου, διότι αυτό το τρίπτυχο είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του τουρισμού μας .Αυτό το τρίπτυχο είναι που τρελαίνει τους επισκέπτες μας . Είναι κανείς που αμφισβητεί την στρατηγική αυτή της Πάτμου για τον τουρισμό μας, που ισχύει εδώ και 60 χρόνια;
Δεύτερον ο στόχος μας είναι να πείσουμε με κάθε μέσο και τρόπο τους Πατριαρχικούς να σταματήσουν να προκαλούν την κοινή συνείδηση των Πατμίων. Να σταματήσουν τις «εκτροπές τους» εις βάρος της Μονής και των προνομίων της, εις βάρος των κεκτημένων του νησιού, όπως η Ιερότητα, η Μοναδικότητα και η Παράδοσής της. Απευθυνόμαστε ομοίως και σε κάθε άλλο ξένο σφετεριστή . Κανείς δεν θέλει την ρήξη , Εκκλησία είμαστε και όχι πολέμιοι. Ενδεχομένως σήμερα να στενοχωρήσαμε τον Παναγιότατο, αλλά έπρεπε , διότι πρώτος αυτός μας στενοχώρησε και μας προσέβαλε. Ας γνωρίζει ότι ο σεβασμός προς τον ίδιο και το θεσμό είναι δεδομένος Ο σεβασμός όμως δεν είναι μονόπλευρος. Ήδη κάποιοι ομιλούν για « ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ» . Δεν την ζητάμε, δεν την επιδιώκουμε, αν προκληθούμε όμως ίσως γίνει. Ταυτόχρονα όμως θεωρούμε απαράδεκτο και μη αποδεκτό, όταν οι Ηγέτες της εκκλησίας βάζουν τις προσωπικές τους σκοπιμότητες υπεράνω και σε βάρος της πίστης και συνείδησης του ποιμνίου τους και όταν διεκδικούν «από καθέδρα» αποκλειστικότητα στην προάσπιση της Ορθοδόξου αληθείας. Εκ μέρους του περιμένουμε και θα ήταν μία καλή χειρονομία , να σταματήσει να πιέζει τον Ηγούμενο και την Αδελφότητα για την παραχώρηση ναού. Ο εκβιασμός της « ανυπακοής », που επικαλείται, όταν ξεπερνά τα όρια του όρκου, της θρησκευτικής τιμής και των συνειδήσεων των Μοναχών, καταντά ένα μαρτύριο και ένας αιρετικός φασισμός μέσα στην εκκλησία. Εκτός και αν το κάνει σκοπίμως για να πετύχει την παραίτηση ή τον εξοστρακισμό του Ηγουμένου μας και να μας καπελώσει με ένα «ξενοκουρήτη» Ηγούμενο. Στη περίπτωση αυτή, οι παρενέργειες θα είναι απρόβλεπτες. Πολλά γαρ τα παθήματα των Πατμίων. Από τον Ηγούμενό μας ζητούμε να μην προδώσει την Ιερά παρακαταθήκη που κληρονόμησε από τον Όσιο και τους προκατόχους του.
Εν κατακλείδι, ας κατανοήσουν άπαντες τους σοβαρούς λόγους που μας αναγκάζουν να αρνούμαστε το ΕΝΤΕΛΛΕΣΘΕ και να λέμε ΟΧΙ στην προοπτική παραχώρησης Ιερού ναού στους φίλους μας Ρωμαιοκαθολικούς αλλά και σε οποιονδήποτε άλλο Ετερόδοξο.
Περαιώνοντας την παρέμβαση μου και σύμφωνα με τα όσα σας ανέφερα , καλούμε κάθε Πάτμιο, ο οποίος δεν ΑΝΕΧΕΤΑΙ τις παράνομες εκτροπές του Πατριαρχείου. Δεν ΑΝΕΧΕΤΑΙ τον εξευτελισμό της Ορθοδόξου πίστεως μας. Δεν ΑΝΕΧΕΤΑΙ την Βεβήλωση των ιερών ναών μας . Δεν ΑΝΕΧΕΤΑΙ την κατάργηση των Ιερών Παραδόσεων μας, να συμπαραταχθεί μαζί μας και όλοι μαζί να προστατέψουμε τα Ιερά και Όσια της Πάτμου .
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας

banner epaggelmaties

like us on facebook

Αναζήτηση

Δείτε επίσης

patmosnewsbanner01

azuro
castelo

banner2022

editorial2ed

Siarli Magda

rent KATERINA WEB

H MAGEIA WEB 2s

rent KATERINA WEB

patmosmonastery

dimotikos

dimotikos

Copyright Warning

copyscape-banner-white-160x56
Protected by Copyscape

Η αναπαραγωγή / αναδημοσίευση άρθρου ή περιεχομένου είναι ευπρόσδεκτη εάν συνοδεύεται με το hyperlink www.patmostimes.gr

Έντυπα

1111

Πρωτοσέλιδα