patmosweb330

elin330

Highlights

Tα θέματα που έθεσε η ΠΟΞ στην υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη.Προτεραιότητα σε ψηφιακή κάρτα εργασίας, βραχυχρόνιες, απασχόληση συνταξιούχων, επιδότηση εργασίας. 


pox kefalogianni 2023

Τα σημαντικά θέματα που ταλανίζουν την ελληνική ξενοδοχία, αλλά και τον ελληνικό Τουρισμό, έθεσε στην υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και την υφυπουργό Έλενα Ράπτη η ηγεσία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, με επικεφαλής τον πρόεδρο της ΠΟΞ Γρηγόρη Τάσιο.Τα πιο σημαντικά αυτών: η διαβούλευση για την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα, ο έλεγχος της βραχυχρόνιας μίσθωσης, η απασχόληση συνταξιούχων και η επιδότηση της εργασίας.

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ηγεσία του υπουργείου Τουρισμού, επιδεικνύει μια αξιοπρόσεκτη κινητικότητα, με συναντήσεις με όλους τους φορείς, προγραμματισμό επισκέψεων, σύγκληση οργάνων, κ.ο.κ.. Είναι ενδεικτικό ότι συνεκλήθη ήδη το Περιφερειακό Συμβούλιο Τουρισμού, το οποίο είχε μπει στον πάγο επί υπουργίας Κικίλια, συγκεντρώνοντας την επιδοκιμασία των περιφερειαρχών και αντιπεριφερειαρχών!

 

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με πληροφορίες, τα θέματα που έθιξε η ΠΟΞ έχουν ως εξής:

 

Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Εκτεταμένη διαβούλευση πριν την εφαρμογή της στον ξενοδοχειακό κλάδο, προκειμένου να ληφθούν υπόψη όλες οι ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει, ιδίως λόγω της έντονης εποχικότητας. Επίσης η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας θα πρέπει να συνεπάγεται την παράλληλη κατάργηση της υποχρέωσης των επιχειρήσεων να προδηλώνουν στο Εργάνη τις αλλαγές στο ωράριο εργασίας.


Προτάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος της έλλειψης προσωπικού:
Α. Επαναφορά του καθεστώτος χορήγησης του επιδόματος ανεργίας των εποχικά απασχολούμενων στα προ των μνημονίων επίπεδα, λαμβανομένου υπόψη του χρόνου απασχόλησης του κάθε εργαζομένου χωρίς περιορισμούς. Αυτό κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό ιδίως για τις περιοχές που η τουριστική περίοδος είναι πιο περιορισμένη χρονικά.
Β. Μετάκληση εργαζομένων: Θα πρέπει να επιλυθούν τα πρακτικά προβλήματα σε σχέση με την μετάκληση για εποχική εργασία στον τουρισμό. Ενδεικτικά: Ακόμα δεν υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των σχετικών αιτήσεων, μιας και η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα (κατά το μέρος αυτής που αφορά τον τουρισμό) δεν έχει τεθεί σε λειτουργία. Επίσης οι αρμόδιες υπηρεσίες των αποκεντρωμένων διοικήσεων είναι σε αρκετές περιπτώσεις υποστελεχωμένες, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ανταποκριθούν εντός εύλογου χρόνου στα αιτήματα των επιχειρήσεων, ενώ έχουν προκύψει και προβλήματα συνεργασίας – συνεννόησης μεταξύ των συναρμόδιων υπηρεσιών. Τέλος σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρείται αναντιστοιχία των ειδικοτήτων που προβλέπονται στη ΚΥΑ που καθορίζει τον αριθμό των προς μετάκληση εργαζομένων, σε σχέση με αυτές που προβλέπονται στις αντίστοιχες κλαδικές ΣΣΕ. Τέλος πρέπει να επανεξετασθεί ο αριθμός των θέσεων που έχουν εγκριθεί και των ειδικοτήτων που αυτές αφορούν.
Γ. Παροχή κινήτρων για την απασχόληση συνταξιούχων – μείωση του ποσού κατά το οποίο περικόπτεται η σύνταξή τους σε περίπτωση εργασίας και
Δ. Παροχή της δυνατότητα απασχόλησης ΔΥ, όπως εκπαιδευτικών, οι οποίοι αν το επιθυμούν μπορούν να εργαστούν τους θερινούς μήνες, μιας και τα σχολεία δεν λειτουργούν.


-Επιδότηση εργασίας: Παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις (ενδεχομένως με την εφαρμογή ενός συστήματος ανάλογου με το ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ) να παρατείνουν τη λειτουργία τους/διατηρήσουν το προσωπικό τους τη χαμηλή τουριστική περίοδο.


– Βραχυχρόνια μίσθωση – παράνομα καταλύματα: Διενέργεια ελέγχων με σκοπό τον εντοπισμό ανασφάλιστων εργαζομένων/παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας και την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.

Επιπροσθέτως και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ζητήθηκε η ομοιόμορφη ερμηνεία από όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες (ΣΕΠΕ, ΕΦΚΑ κλπ) της νομοθεσίας. Για παράδειγμα η ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας, περιλαμβάνει μια (συμφωνημένη με τους εκπροσώπους των εργαζομένων) ρύθμιση για την υπό προϋποθέσεις δυνατότητα απασχόλησης σε ρεπό με πρόσθετη αμοιβή (ρύθμιση η οποία χαρακτηρίστηκε θετική και από το Υπουργείο Εργασίας). Ωστόσο ορισμένες υπηρεσίες του ΣΕΠΕ δεν δέχονται την εφαρμογή της ρύθμισης αυτής, γεγονός που αποβαίνει εις βάρος και των επιχειρήσεων και των εργαζομένων. Αυτό είναι μόνο ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, γιατί το πρόβλημα αφορά γενικά την ερμηνεία και εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας από τις συναρμόδιες υπηρεσίες.

 

Ακόμη τέθηκε για μια ακόμη φορά το μείζον θέμα με το επιτόκιο υπερημερίας σε περίπτωση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον ΕΦΚΑ που ανέρχεται στο εξωπραγματικό ποσοστό του 15%. Σύμφωνα με την ΠΟΞ, θα πρέπει το επιτόκιο αυτό να μειωθεί δραστικά και αναδρομικά να εφαρμοστεί ένα νέο επιτόκιο που θα κινείται εντός λογικών πλαισίων, στα πρότυπα των ρυθμίσεων της ΑΑΔΕ (κλιμακωτό), ενώ ζητήθηκε και πρόσθετη μείωση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις των κλάδων στους οποίους έχουν υπογραφεί ΣΣΕ που έχουν κηρυχθεί γενικώς υποχρεωτικές (όπως ισχύει στον κλάδο των ξενοδοχείων), καθώς μια τέτοια εξέλιξη θα αποτελέσει κίνητρο για την ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων.

 

Τέλος, από την πλευρά της ΠΟΞ θα κατατεθεί αναλυτική πρόταση με σημαντικές παρεμβάσεις, με σκοπό να καταστεί ακόμα πιο λειτουργικό το συγκεκριμένο πρόγραμμα και για τους δικαιούχους και για τα τουριστικά καταλύματα.

 

πηγη money-tourism