patmosweb330

elin330

aegeanlab

Highlights

Επιστημονική Διημερίδα “SUNIES” 25-26 Ιουνίου στην Πάτμο

PELORIADH patmos1

 

 

ATZENTA ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ

 

Η διημερίδα αφορά στο πρόγραμμα “SUNIES” (https://www.sunies-fuelcell.eu/) στα πλαίσια της διμερούς συνεργασίας Ελλάδας και Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας, της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας.

 

Οι βασικοί φορείς που συμμετέχουν είναι το ΕΚΕΤΑ (https://www.certh.gr/), ως συντονιστής και η ΔΕΗ ΑΕ (https://www.dei.gr/en/i-dei/i-etairia/omilos-dei-ae/dei-ae) από την ελληνική πλευρά και αντίστοιχα η Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH (https://power.mhi.com/regions/emea/), το Ερευνητικό Κέντρο GWI (https://www.gwi-essen.de/) και το Πανεπιστήμιο Duisburg-Essen (https://www.uni-due.de/en/) από την γερμανική.

 

Στόχοι του έργου είναι η μελέτη της λειτουργικότητας ενός πρωτότυπου υβριδικού συστήματος κελιού καυσίμου στερεού οξειδίου (SOFC) υπό συγκεκριμένες συνθήκες φορτίου και καυσίμου και η αξιολόγηση πιθανών σεναρίων εφαρμογής του παραπάνω συστήματος σε νησιωτικά ή απομονωμένα αυτόνομα δίκτυα.

 

Η Πάτμος μελετήθηκε ως ένα από τα νησιωτικά συστήματα για την εφαρμογή αυτής της τεχνολογίας. Η επιλογή της προέκυψε έπειτα από αξιολόγηση των δεδομένων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τους θερμικούς σταθμούς του νησιού, καθώς και την παραγόμενη ισχύ από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ). Στις 25 και 26 Ιουνίου θα παρουσιάσουμε την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια αυτού του έργου στην Σκάλα της Πάτμου, ως παράδειγμα νησιού για την εφαρμογή του συστήματος κελιού καυσίμου.


Εδώ μπορείτε να βρείτε την ατζέντα της διημερίδας.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.sunies-fuelcell.eu

 


SUNIES Agenda Greek 1 2

SUNIES Agenda Greek 2


Περιγραφή έργου  

SUNIES  SUstainable and Novel fuel cell applications for Island Energy Systems

Το έργο ‘SUNIES’ πραγματοποιείται στα πλαίσια της διμερούς συνεργασίας Ελλάδας και Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και χρηματοδοτείται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας, της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας.

Στόχοι του έργου είναι η μελέτη της λειτουργικότητας ενός πρωτότυπου υβριδικού συστήματος κελιού καυσίμου στερεού οξειδίου (Solid Oxide Fuel Cell - SOFC) υπό συγκεκριμένες συνθήκες φορτίου και καυσίμου και η ανάπτυξη πιθανών σεναρίων εφαρμογής του συστήματος σε μη διασυνδεδεμένα νησιωτικά δίκτυα.


Μετά από αξιολόγηση των δεδομένων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τους θερμικούς σταθμούς των νησιών, καθώς και την παραγόμενη ισχύ από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, επιλέχθηκαν δύο αντιπροσωπευτικές περιπτώσεις νησιωτικών συστημάτων για την μελέτη εφαρμογής της τεχνολογίας, η Πάτμος και η Χίος.


Βασικό αντικείμενο της έρευνας είναι η μελέτη της τεχνολογίας κυψελών καυσίμου στερεού οξειδίου, ο καθορισμός των οριακών συνθηκών λειτουργίας του συστήματος και η ανάπτυξη ενός δυναμικού μοντέλου προσομοίωσης του. Οι επιλογές λειτουργίας του συστήματος καθορίστηκαν με γνώμονα την βέλτιστη και αποδοτικότερη ενσωμάτωση της τεχνολογίας στα επιλεγμένα νησιά. Οι επιλογές αυτές περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την λειτουργία για παραγωγή αποκλειστικά ηλεκτρικής ενέργειας, την συνδυασμένη παραγωγή ηλεκτρικής ισχύος και θερμότητας ή ψύξης, καθώς και την αντίστροφή λειτουργία του συστήματος για την παραγωγή υδρογόνου μέσω της ανεκμετάλλευτης περίσσειας ισχύος από ΑΠΕ.


Η κυψέλη καυσίμου είναι μία ηλεκτροχημική συσκευή, η οποία μετατρέπει την χημική ενέργεια σε ηλεκτρική και μερικώς σε θερμότητα και τροφοδοτείται με καύσιμο και οξειδωτικό μέσο. Για την έρευνα του έργου δόθηκαν πειραματικά στοιχεία για την λειτουργία της κυψέλης καυσίμου από την εταιρία Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH.


Παράλληλα, η έρευνα πραγματοποιήθηκε με συντονιστή το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) σε συνεργασία την ΔΕΗ ΑΕ και με το ερευνητικό κέντρο Gas-und Wärme-Institut (GWI) και το πανεπιστήμιο University of Duisburg-Essen (UDE) της πόλης Έσσεν, στην Γερμανία.

 

 

Εταίροι του έργου

 

EKETA

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), ιδρύθηκε το 2000, είναι ένα από τα κορυφαία ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και βρίσκεται μέσα στη λίστα με τους TOP-20 ερευνητικούς φορείς της Ε.Ε. στην προσέλκυση πόρων από ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα. Το ΕΚΕΤΑ είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Το ΕΚΕΤΑ έχει να επιδείξει σημαντικά επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα σε ερευνητικές περιοχές με μεγάλο ενδιαφέρον για τον άνθρωπο και την κοινωνία όπως: Ενέργεια, Περιβάλλον, Νέα Λειτουργικά Υλικά, Βιομηχανικές Διεργασίες, Πληροφορική, κ.α.

 

ΔΕΗ

Η ΔΕΗ είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα.
Διαθέτει μια μεγάλη υποδομή σε εγκαταστάσεις ορυχείων λιγνίτη, παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Η εγκατεστημένη ισχύς των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που διαθέτει ανέρχεται σε 11,6 GW και αντιπροσωπεύει περίπου το 55% της εγκατεστημένης ισχύος των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα. Το ενεργειακό της μείγμα περιλαμβάνει λιγνιτικούς,

υδροηλεκτρικούς και πετρελαϊκούς σταθμούς, καθώς και σταθμούς φυσικού αερίου, αλλά και εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

 

(ΑΠΕ). Στο Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της ηπειρωτικής Ελλάδας είναι συνδεδεμένα τα νησιά του Ιονίου και ορισμένα νησιά του Αιγαίου, που στο σύνολό τους αποτελούν το «Διασυνδεδεμένο Σύστημα». Τα υπόλοιπα νησιά, τα οποία αναφέρονται ως «Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά», εξυπηρετούνται από αυτόνομους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι λειτουργούν με πετρέλαιο. Συμπληρωματικά, στα περισσότερα από αυτά τα νησιά η ζήτηση καλύπτεται πλέον και από ΑΠΕ.

 

The Chair of Environmental Process Engineering and Plant Design (LUAT)

To τμήμα Περιβαλλοντικής Μηχανικής και Σχεδιασμού Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων βασίζεται στη δεκαετή εμπειρία του επιστημονικού του προσωπικού στους τομείς παραγωγής και ανάκτησης ενέργειας από απόβλητα, υπολείμματα και βιομάζα. Κατέχει συμμετοχή σε πάνω από 50 ευρωπαϊκά έργα, καθώς και διεθνή αναγνώριση μέσω των δημοσιεύσεων και των επιστημονικών του εκθέσεων. Η τεχνογνωσία του τμήματος LUAT στη μοντελοποίηση διαφορετικών θερμοδυναμικών συστημάτων με χρήση του προγράμματος EBSILON Professional διακρίνεται με την συμμετοχή στα προγράμματα FLEXI-TES, P-DKW, COALEEP και TURIKON.

 

The Gas- und Wärme-Institut Essen e.V. (GWI)

Το GWI είναι ένα ινστιτούτο εφαρμοσμένης επιστήμης αφιερωμένο σε όλους τους τομείς τεχνολογίας αερίου και θερμότητας. Οι εργασίες έρευνας και ανάπτυξης που πραγματοποιεί επικεντρώνονται στην: α) Τεχνολογία καυσίμων και συσκευών (BGT) και στην β) Τεχνολογία βιομηχανικής καύσης (IFT). Τα εργαστήρια του ινστιτούτου είναι πολύ καλά εξοπλισμένα και εξυπηρετούν πειράματα από την εφαρμογή αερίου μικρής κλίμακας (συμπεριλαμβανομένων CHP, κυψελών καυσίμου έως 300 kW) έως την καύση βιομηχανικής κλίμακας σε καυστήρες MW. Τέλος, η μεγάλη τεχνογνωσία του GWI περιλαμβάνει εφαρμοσμένη τεχνολογία για χρήση φυσικού αερίου, καθώς και εναλλακτικά αέρια όπως βιοαέριο, SNG, LNG κ.λπ.

 

Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH (MHPSE)

Η εταιρία MHPSE αποτελεί κορυφαίο κατασκευαστή μονάδων παραγωγής ενέργειας και έχει μακρά εμπειρία μέσω της συμμετοχής της σε διεθνή και ευρωπαϊκά έργα έρευνας και καινοτομίας σχετικά με την περαιτέρω ανάπτυξη τεχνολογιών και λύσεων σχετικά με τη συμβατική παραγωγή θερμικής ενέργειας και την αποθήκευση ενέργειας.

 

Αναζήτηση

like us on facebook

Πρωτοσέλιδα


Google translate

enfrdeitptrues

Δείτε επίσης

patmosnewsbanner01

dimotikos

Μέλος του

MEDIA

Μέλος του

aegeanmedia

editorial2ed

ecolaundry

banner2019

rent KATERINA WEB

H MAGEIA WEB 2s

Try-Gyro

rent KATERINA WEB

keridis-sima

patmosmonastery

Έντυπα

1111

Copyright Warning

copyscape-banner-white-160x56
Protected by Copyscape

Η αναπαραγωγή / αναδημοσίευση άρθρου ή περιεχομένου είναι ευπρόσδεκτη εάν συνοδεύεται με το hyperlink www.patmostimes.gr