patmosweb330

elin330

aegeanlab

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ ΣΕ ΛΑΜΠΗ ΚΑΙ ΓΕΡΑΝΟ.


Αγαπητή κυρία Μουλιάτη,


Ως Πάτμιος θεωρώ υποχρέωσή μου να αντιδράσω στο άκουσμα της πρόσφατης απόφασης της Δημοτικής μας αρχής να δημοπρατήσει για ξαπλώστρες και ομπρέλες τις δύο παραλίες-διαμάντια του νησιού μας Λιβάδι Γερανού και Λάμπη , μια απόφαση που είναι ενάντια στο μέλλον, το περιβάλλον και το οικονομικό συμφέρον του νησιού μας.

Αυτό που προκύπτει είναι ότι δυστυχώς για τόσο άκρως ευαίσθητα θέματα που καθορίζουν αποφασιστικά την φυσιογνωμία του τουριστικού μας προϊόντος , υπερτερεί η προχειρότητα η έλλειψη μακροπρόθεσμης αξιολόγησης των συνεπειών των αποφάσεων και το χειρότερο αρκεί για να επιβληθούν η ισχνή πλειοψηφία της μιας μόνο ψήφου.
Δεν αμφιβάλλω ότι το εκάστοτε Δημοτικό Συμβούλιο επιδιώκει με τις αποφάσεις του το καλό του νησιού μας και θέλω να πιστεύω ότι μόνο από παράβλεψη όλων των συνιστωσών μιας απόφασης μπορεί να δικαιολογηθεί η πρόσφατη απόφαση για την δημοπράτηση αυτή.
Το παρελθόν , παρόν και το μέλλον του νησιού μας είναι αποκλειστικά συνδεδεμένο με τον τουρισμό. Το μέλλον των παιδιών των Πατμίων είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον τουρισμό .Αυτό υπαγορεύει και επιβάλει μια μακροπρόθεσμη θεώρηση των ενεργειών του εκάστοτε Δημοτικού Συμβουλίου που η αποτελεσματικότητά του θα μπορούσε να διασφαλισθεί μόνο με την εμπεριστατωμένη μελέτη μιας μακροπρόθεσμης (20 ετών τουλάχιστον) στρατηγικής για τον τουρισμό μας που θα δέσμευε τις επερχόμενες Δημοτικές θητείες .Η μελέτη αυτή αφού θα εξέταζε λεπτομερώς τα χαρακτηριστικά , τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του τουριστικού προϊόντος που προσφέρει το νησί μας, τις συνθήκες που επικρατούν στα ανταγωνιστικά νησιά θα καθόριζε πολιτικές διάθεσης και προώθησής του και θα χάραζε τη στρατηγική για τη διατήρηση, προστασία και βελτίωση του προϊόντος μας . Αυτή η στρατηγική θάπρεπε να δεσμεύει τις Δημοτικές αρχές για 20 τουλάχιστον χρόνια με ενδιάμεσα στάδια ελέγχου , αξιολόγησης αποτελεσμάτων και λήψης πιθανόν διορθωτικών ενεργειών. Η στρατηγική αυτή θάπρεπε να είναι η ραχοκοκαλιά του προγράμματος κάθε νέας Δημοτικής αρχής.
Η μορφή του τουριστικού μας προϊόντος είναι συνδεδεμένη κυρίως με την μορφολογία του νησιού μας ,τις παραλίες , τη μεγάλη θρησκευτική του αξία αλλά και το ήθος και την επαγγελματικότητα των Πατμίων που εξυπηρετούν τον τουρισμό . Αποφάσεις όπως η πρόσφατη που επηρεάζουν μεσομακροπρόθεσμα την μορφή του τουριστικού προϊόντος είναι πολύ κρίσιμες και επειδή αφορούν το παρόν και το μέλλον του συνόλου των Πατμίων και όχι ενός μικρού αριθμού ατόμων πρέπει να τίθενται σε δημόσια διαβούλευση των Πατμίων για μια λογική χρονική περίοδο και οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου να λαμβάνονται με ενισχυμένη πλειοψηφία των δημοτικών συμβούλων και όχι με την απλή πλειοψηφία , της μιας ψήφου .
Θέτω τα εξής ερωτήματα στο Δημοτικό Συμβούλιο:
Γνωρίζουν ότι ένας υπολογίσιμος αριθμός επαναλαμβανόμενων επισκεπτών ( κυρίως Γάλλων, Ιταλών αλλά και Σκανδιναβών ) του νησιού μας έρχονται επί αρκετά έτη αποκλειστικά για να απολαύσουν αυτή την μοναδικότητα των παραλιών μας που δεν έχουν εμπορικοποιηθεί ;
Γνωρίζουν ότι αποφάσεις σαν και η πρόσφατη θα σπρώξει αυτούς τους επισκέπτες προς άλλους τουριστικούς προορισμούς ; Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η εμπορικοποίηση των παραλιών αυτών, που αρχίζει με την απόφαση τοποθέτησης ξαπλωστρών και ακολουθείται από αυθαίρετες εγκαταστάσεις θαλασσίων σπόρτς κ.λπ., θα οδηγήσει στην απώλεια αυτής της αγοράς και επομένως θα επιφέρει και τις ανάλογες αρνητικές μεσομακροπρόθεσμες οικονομικές συνέπειες στην τοπική αγορά .
Ποίοι είναι οι οικονομικοί και άλλοι λόγοι που υπαγορεύουν την απόφαση να διατεθούν προς δημοπράτηση οι παραλίες αυτές ;
Εκτιμάτε εσείς ότι οι επισκέπτες των παραλιών αυτών θα αυξηθούν με την τοποθέτηση ξαπλωστρών ; Ασφαλώς και όχι, αντίθετα τις επισκέπτονται ακριβώς επειδή οι παραλίες αυτές δεν έχουν ξαπλώστρες.
Θα συγκρίνετε τα οικονομικά οφέλη που θα προκύψουν για την μία ή δύο οικογένειες που θα εκμεταλλεύονται τις παραλίες , με την οικονομική ζημία που θα υποστεί μεσομακροπρόθεσμα η ποιότητα του προϊόντος που προσφέρει το νησί και που θα πλήξει το σύνολο της τοπικής οικονομίας ;
Θα συγκρίνετε τα ισχνά έσοδα του Δήμου από την μίσθωση των παραλιών με την μακροχρόνια βλάβη που θα επέλθει στο τουριστικό προϊόν του νησιού και επομένως και στα μακροπρόθεσμα έσοδα του Δήμου από τον τουρισμό;
Αυτής της μορφής οι αποφάσεις χρειάζονται σοβαρή ενασχόληση και αξιολόγηση όλων των βραχυπρόθεσμων και κυρίως μακροπρόθεσμων συνεπειών τους .Αυτό στην περίπτωση αυτή φαίνεται ότι δεν έγινε.
Πιστεύω ότι όλοι οι Πάτμιοι έχουν συμφέρον να μην εφαρμοστεί η πρόσφατη απόφαση και οφείλουν να αντιδράσουν για την ανάκλησή της.
Ευχαριστώ για τον χρόνο σας.


Με εκτίμηση
Νικόλας Αλεξ. Μωραϊτης

 

Σημ. patmostimes
Ο Ν. Μωραΐτης διετέλεσε υψηλόβαθμο στέλεχος στο εξωτερικό και στην Ελλάδα διεθνούς εμπορικής τράπεζας και από την θέση του Γενικού Διευθυντή Χρηματοδοτήσεων μέσω της καθιέρωσης καινοτόμων χορηγητικών προϊόντων εξειδικευμένων στον Ελληνικό ξενοδοχειακό και τουριστικό τομέα, συνέβαλε αποφασιστικά, όπως του έχει αναγνωριστεί από τους φορείς του κλάδου, στην ανάπτυξη του κλάδου και την βελτίωση των συνθηκών χρηματοδότησής του από το Ελληνικό τραπεζικό σύστημα.