patmosweb330

elin330

ΣΤΟΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΑΡΚΙΩΝ

KTIRIO-ARKIONΦωτό Αρχείου.

Φανερό προφορικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για τις 27 Μαρτίου 2014 προκήρυξε ο Δήμος Πάτμου για την εκμίσθωση του κτιρίου επιβατών που κατασκευάστηκε επί δημαρχίας Καμπόσου στο καινούργιο λιμάνι των Αρκιών και παραμένει μέχρι σήμερα αναξιοποίητο. Το κτίριο έχει εμβαδόν 50 τ.μ. και το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίστηκε σε 81,00 ευρώ μηνιαίως.


Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν στον διαγωνισμό τα φυσικά πρόσωπα που θέλουν να συμμετέχουν είναι:

1. Βεβαίωση μη οφειλής στον Δήμο Πάτμου (χορηγείται από την ταμειακή Υπηρεσία κατόπιν αιτήσεως).
2. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
3. Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ίση με ποσοστό 10% επί του ετησίου ορίου της αρχικής προσφοράς, ήτοι ποσού ενενήντα επτά ευρώ και είκοσι λεπτών (97,20€). Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα αντικατασταθεί κατά την υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης με εγγυητική επιστολή (για την καλή εκτέλεση της μίσθωσης) αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού ίσου με το ποσό δύο (2) μισθωμάτων (το ποσό που προκύπτει από τη δημοπρασία). Μετά την δημοπρασία οι εγγυητικές επιστολές ή τα γραμμάτια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων επιστρέφονται στους δικαιούχους και κρατούνται του αναδειχθησόμενου πλειοδότη.
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 πλήρους γνώσης όλων των όρων της  διακήρυξης, στους οποίους ρητά και ανεπιφύλακτα προσχωρεί.
5. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου και
6. Πιστοποιητικό ή βεβαίωση μονίμου κατοικίας
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Δήμο Πάτμου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.