patmosweb330

elin330

ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ.

DIMARXIO-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής οφειλών. AΠΟ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΜΟΥ

 

Ενημερώνουμε τους δημότες οι οποίοι διατηρούν ληξιπρόθεσμες και μη οφειλές στο Δήμο, ότι μπορούν να προχωρήσουν σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής αυτών σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 357/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Οι οφειλέτες του Δήμου, που έχουν οικονομική αδυναμία, μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις προς την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου για να τους χορηγηθεί διευκόλυνση για τμηματική καταβολή των οφειλών τους προς το Δήμο.

Για την εξέταση των προϋποθέσεων χορήγησης διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής απαιτούνται:

α) Η υποβολή αίτησης εκ μέρους του οφειλέτη ή συνυπόχρεου προσώπου (χορηγείται από την υπηρεσία).
β) 
Ηκαταβολή παραβόλου υπέρ του Δήμου σε ποσοστό πέντε τοις χιλίοις (5‰) επί της οφειλής για την οποία ζητείται η διευκόλυνση, που δεν μπορεί να υπερβεί τα χίλια (1.000) ευρώ.

Αντίγραφα  των  δηλώσεων  φορολογίας εισοδήματος Ε1-Ε2–Ε3-Ε5-Φ1-010 και   των  

εκκαθαριστικών σημειωμάτων φόρου εισοδήματος των τριών τελευταίων ετών  (από  

την υποβολή της αίτησης)

Αντίγραφα ισολογισμών των τριών τελευταίων ετών (από την υποβολή της αίτησης),  

στους οποίους θα εμπεριέχεται και η έκθεση ελέγχου ορκωτού ελεγκτή

Πρόσφατο δευτεροβάθμιο ισοζύγιο με το αντίστοιχο του προηγούμενου έτους και

Οποιοδήποτε  άλλο  στοιχείο  έχει  προσκομισθεί  από  τον  αιτούντα,  προκειμένου  να  

τεκμηριωθεί η οικονομική του αδυναμία 
Ως οφειλή  για τη χορήγηση διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής θεωρείται το συνολικό βεβαιωμένο ποσό συν τις νόμιμες προσαυξήσεις κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης .
Ο συνολικός αριθμός των δόσεων της διευκόλυνσης μπορεί να φτάσει τις τριάντα (30) δόσεις.
Κατώτατο όριο μηνιαίας δόσης είναι εκατό ευρώ (150 €) χωρίς τις προσαυξήσεις.
Η χορήγηση διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής και η συμμόρφωση σε αυτή παρέχει στους οφειλέτες τα ακόλουθα 
ευεργετήματα:
1)Καθιστά τους οφειλέτες ενήμερους για τα χρέη προς τον Δήμο και χορηγείται σε αυτούς  αποδεικτικό  ενημερότητας  για  κάθε  χρήση,  με  την  προϋπόθεση  ότι  έχουν  καταβληθεί  όλες  οι  δόσεις  της  διευκόλυνσης  μέχρι  την  ημερομηνία  χορήγησης  του  αποδεικτικού το οποίο θα έχει ισχύει για ένα μήνα .

2)  Αναστέλλει  τη  λήψη  ή  την  εκτέλεση  κάθε  μέτρου  σε  βάρος  του  οφειλέτη,  με  την  επιφύλαξη   των   διατάξεων   του    άρθρου   20   του   ν.2648/1998   ή   άλλων   ειδικών διατάξεων.

3)  Οφειλή  που  έχει  υπαχθεί  σε  πρώτη  διευκόλυνση  τμηματικής  καταβολής  και  ο  

οφειλέτης  είναι  απόλυτα  συνεπής  στην  καταβολή  των  δόσεων  αυτής,  απαλλάσσεται  

του   συνόλου   των   προσαυξήσεων   εκπρόθεσμης   καταβολής   που   επιβαρύνουν   την  

τελευταία  δόση  της  διευκόλυνσης,  που  δεν  μπορεί  να  υπερβαίνουν  σε  ποσοστό  το  

σαράντα τοις εκατό (40%) των συνολικών προσαυξήσεων της οφειλής.    

4)  Σε  περίπτωση  αιτήματος  εφάπαξ  εξόφλησης  του  συνόλου  των  ληξιπρόθεσμων  

οφειλών,   όπως   αυτό   έχει   διαμορφωθεί   την   ημέρα   υποβολής   της   αίτησης   και  

πληρωμής αυτών, εκπίπτεται ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) των προσαυξήσεων  

εκπρόθεσμης  καταβολής,  που  αναλογούν  στο  ποσό  αυτό.  Στην  εφάπαξ  εξόφληση,  

περιλαμβάνονται  υποχρεωτικά  και  οι  οφειλές  που  έχουν  υπαχθεί  σε  διευκόλυνση  

τμηματικής καταβολής, για τις υπόλοιπες οφειλόμενες δόσεις αυτής. Η ίδια έκπτωση ισχύει  

και  για  τις  περιπτώσεις  της  εφάπαξ  εξόφλησης  των  υπολειπόμενων  δόσεων  

κατά τη διάρκεια ισχύος διευκόλυνσης.

5) Από τις ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης εξαιρούνται οι οφειλές από συμβάσεις  

(πάσης  φύσεως  μισθώματα    από  εκμίσθωση  ακινήτων  και  κινητών  πραγμάτων  του  

Δήμου)

6)  Κατά  τα  λοιπά  ισχύουν  οι  διατάξεις    του  άρθρου  170  του  Δ.Κ.Κ.  και  του  νόμου  

2648/1998.
Για περισσότερες πληροφορίες όπως επικοινωνήσετε με την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου στο τηλ.2247360308.

               Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ