patmosweb330

elin330

aegeanlab

ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ

CHORA 1του Νίκου Μελιανού.

Ούτε ένας μήνας δεν πέρασε από την ημέρα που δημοσιεύσαμε στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας ΠΑΤΜΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ www.patmostimes.gr την είδηση,  ότι η Μονή επρόκειτο να διεκδικήσει τις εκτάσεις εντός της Πάτμου, για τις oποίες όπως χαρακτηριστικά  αναφέραμε,  τσακώνονται το Ελληνικό Δημόσιο και ο Δήμος Πάτμου, όπως  λέει η  παροιμία  «δυο γάιδαροι μαλώνανε σε ξένο αχυρώνα».

 

Έτσι λοιπόν, , βάσει του άρθρου 79 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας η Ιερά Μονή Πάτμου έκανε κύρια παρέμβαση με αγωγή κατά του ελληνικού δημοσίου και κατά του δήμου Πάτμου, με αφορμή την αγωγή που έκανε το ελληνικό δημόσιο, την πρώτη από τις 25 περίπου, με την οποία διεκδικεί 838,502 τμ. στο Β.Α. τμήμα του νησιού από το Γερανό μέχρι του Απολλού.
Ενώπιον του πολυμελούς πρωτοδικείου Κω, στην 28 σέλιδη αγωγή της δικηγόρου της Μονής, Μαρίας Πηνελόπης Λιακόγκονα, αίρονται όλα τα επιχειρήματα του ελληνικού δημοσίου και αποδομείται στο σύνολό της η αγωγή του, με την οποία προσπαθεί να υφαρπάσει την περιουσία – την υποτιθέμενη-του δήμου, που στην ουσία είναι περιουσία της Μονής.
Με μαεστρικό τρόπο ευθύς εξ αρχής γίνονται φανερές οι προθέσεις της Μονής αφού ζητείται τεκμηριωμένα να απορριφθεί η αγωγή του Ελληνικού Δημοσίου κατά του Δήμου Πάτμου επειδή αυτός δεν έχει περιουσία, αφού η όποια περιουσία που φημολογείται ότι έχει, ανήκει στη Μονή και την οποία ζητάει να της επιστραφεί.
Αποδομεί τη θέση του δημοσίου αναφέροντας ότι το ακίνητο εσφαλμένα ο Δήμος το καταχώρησε στο κτηματολόγιο με αριθμό ΚΑΕΚ 100600810070 επειδή το συγκεκριμένο κομμάτι των 838,502 τ.μ. ουδόλως έχει περιέλθει στην κυριότητα του Δήμου Πάτμου με αιτία κτήσεως τη δωρεά εν ζωή και τίτλο κτήσεως το ΝΟΤΑΡΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑ της 25-7-1720 διότι αυτό συνετάγη για την άρση της διαφωνίας περί των ορίων των τόπων όπου κυριεύει μεν το Μοναστήρι και είναι όμως εις την εξουσία της Χώρας. Ακόμη αντικρούει το δημόσιο το οποίο αναφέρει ότι τα χρυσόβουλα των βυζαντινών αυτοκρατόρων Αλεξίου Α΄Κομηνού, Ανδρόνικου β΄Παλαιολόγου και Ανδρόνικου Γ΄Παλαιολόγου δεν συνιστούν νόμιμους τίτλους (αν είναι δυνατόν) και ότι η Μονή ουδέποτε κατέστη κύρια ολόκληρης της νήσου με επίκληση των χρυσοβούλων και ότι με την συνθήκη ειρήνης των Παρισίων η περιουσία του Ιταλικού κράτους, περιήλθε στην ιδιοκτησία του ελληνικού κράτους άρθρο ΄1 παράρτημα XIV της από 20-2-1947 ειρήνης των Παρισίων που κυρώθηκε με το ν.δ.423 /1947.
Η δικηγόρος της Μονής αποδομεί τις θέσεις του δημοσίου, παρουσιάζοντας : τη διάκριση των γαιών κατά το Οθωμανικό δίκαιο το δικαίωμα διηνεκούς εξουσιάσεως (τεσσαρούφ), το θεσμό της χρησικτησίας στη Δωδεκάνησο και την κτήση της κυριότητας δυνάμει δικαιώματος διηνεκούς εξουσιάσεως (τεσσαρούφ) έως 10 -1-1949, την απουσία δημοσίων γαιών στη μη κτήση κυριότητας από πλευράς του δημοσίου επί της επίδικης έκτασης , ενώ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ το δικαίωμα κυριότητας της ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΤΜΟΥ επί του επίδικου γεωτεμαχίου, στην κτήση κυριότητας του με παράγωγο τρόπο – αυτοκρατορική δωρεά (κυρία βάση) και συνεπώς και οθωμανική κατάκτηση , δεν επέφερε δήμευση της ακίνητης περιουσίας της Μονής, που παρέμεινε στην κυριότητα της ως «μουλκ» δηλ. ως ιδιόκτητη γαία, στην οποία είχε πλήρες και απόλυτο δικαίωμα κυριότητας αυτός που την εξουσίαζε, την κτήση κυριότητας με πρωτότυπο τρόπο –τακτική άλλως έκτακτη χρησικτησία (α΄επικουρική βάση), την κτήση κυριότητας με πρωτότυπο τρόπο (τεσσαρούφ) β΄επικουρική βάση , τις πράξεις νομής επί του επίδικου γεωτεμαχίου . ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ όμως είναι η αγωγή στο σημείο εκείνο που αναφέρεται στο Δήμο Πάτμου, όπου στη σελίδα 18 και στο με τίτλο: Επί τυχόν δικαιώματος του εναγόμενου Δήμου Πάτμου, αναφέρεται στο περίφημο πια νοταρικό γράμμα της 25 -7-1720 το οποίο δεν αναγνωρίζει αφού δεν υπογράφεται επισήμως από τη Μονή και δεν μπορεί να ερμηνευθεί είτε ως σύμβαση είτε ως οποιοδήποτε δεσμευτικό έγγραφο για τη Μονή. Περαιτέρω από το περιεχόμενο του προκύπτει ότι το νοταρικό γράμμα είχε την έννοια ενός κανονισμού ορίων που υποδείκνυε προς τους κατοίκους (οικοκυρούς) το τμήμα της νήσου όπου ήταν δυνατή η ασκηση πράξεων κατοχής από τη δημογεροντία ή ιδιώτες, πάντοτε εν ονόματι της Ιεράς Μονής και βάσει ειδικότερων συμφωνιών με αυτήν. Η ερμηνεία επομένως του νοταρικού γράμματος ως συμβάσεως δωρεάς και τίτλου κυριότητος συνιστά υπέρβαση μη δικαιολογούμενη από το γράμμα και τον πνεύμα του και κατά συνέπεια, ούτε βάσει αυτού ούτε δι’ οιουδήποτε άλλου τρόπου απέκτησε ποτέ ο Δήμος Πάτμου κυριότητα επί του επιδίκου γεωτεμαχίου που ανήκει θεμελιωμένα στην κυριότητα της Ιεράς Μονής.
Επειδή σε κάθε περίπτωση η Ιερά Μονή απολαμβάνει έναντι παντός τρίτου της προστασίας των άρθρων 17 και 18 παρ. 8 του συντάγματος και του α.ν. 1539/1938 ώστε ούτε το ενάγον ελληνικό δημόσιο, ούτε ο εναγόμενος Δήμος Πάτμου, ούτε ο οποιοσδήποτε τρίτος θα ηδύνατο να απαντήσει έναντι αυτής την κυριότητα, νομή και κατοχή επί του επιδίκου γεωτεμαχίου. Και αφού αναπτύσσει και άλλη επιχειρηματολογία, καταλήγει. Με τη ρητή επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματος μας ζητούμε: Να απορριφθεί η ένδικη αγωγή του ελληνικού δημοσίου, να γίνει τυπικώς και ουσιαστικώς δεκτή η παρούσα κύρια παρέμβασή μας ώστε: α) Να αναγνωριστεί η κυριότητα της Ι.Μ.Π. επί του επιδίκου γεωτεμαχίου εμβαδού 838.502 τμ. στη θέση Γερανός και καταχωρημένου στο κτηματολογικό βιβλίο του Κτηματολογικού Γραφείου Πάτμου με ΚΑΕΚ 100600810070 να διορθωθεί η αρχική εγγραφή στο κτηματολογικό βιβλίο του κτηματολογίκου γραφείου Πάτμου ως προς την κυριότητα του ως άνω ακινήτου ανήκοντος κατά κυριότητα στην Ιερά Μονή Πάτμου.
Φαίνεται ότι αυτή η εξέλιξη δημιούργησε νέα προβλήματα στις ήδη υπάρχουσες τεταμένες σχέσεις Μονής Δήμου. Και το λέμε αυτό γιατί σύμφωνα με κύκλους του Δήμου, ανέμεναν ότι η Μονή θα έκανε πρόσθετη αγωγή υπέρ των συμφερόντων του Δήμου. Τώρα με την κύρια παρέμβαση τα πράγματα αλλάζουν. Και όπως είχαμε αναφέρει κατά 99.9% ο δήμος έχει χάσει το παιχνίδι.
Ποιος άραγε θα πληρώσει τα 450.000 ευρώ που μέχρι τώρα έχουν κοστίσει οι φαεινες ιδέες των πολιτικών – δημοτικών μας ταγών «υπερασπιζόμενοι» τη δήθεν δημοτική περιουσία;
Ο κ. Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου έχει το λόγο.

 

Σχετικά άρθρα

Αναζήτηση

like us on facebook

Πρωτοσέλιδα


Google translate

enfrdeitptrues

Δείτε επίσης

patmosnewsbanner01

dimotikos

dimotikos

Μέλος του

MEDIA

Μέλος του

aegeanmedia

editorial2ed

banner2022

rent KATERINA WEB

H MAGEIA WEB 2s

rent KATERINA WEB

keridis-sima

patmosmonastery

Έντυπα

1111

Copyright Warning

copyscape-banner-white-160x56
Protected by Copyscape

Η αναπαραγωγή / αναδημοσίευση άρθρου ή περιεχομένου είναι ευπρόσδεκτη εάν συνοδεύεται με το hyperlink www.patmostimes.gr