patmosweb330

elin330

aegeanlab

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ

DIAMARTYRIA DASIKOI. 3jpgτης Σμαράγδας Μουλιάτη

Σε δυναμικές κινητοποιήσεις προχωρούν από την Τρίτη 14 Μαρτίου 2017 οι κάτοικοι της Πάτμου εις ένδειξη διαμαρτυρίας για την παράλογη κήρυξη του 80% του νησιού σε δασικό, με την ανάρτηση των δασικών χαρτών.


Οι ιδιοκτησίες τους, που είτε κληρονόμησαν,  είτε αγόρασαν. κινδυνεύου, για να μη τις χάσουν,  να τη ς αγοράσουν ξανά από το ελληνικό δημόσιο. Η ανάρτηση των δασικών χαρτών σε όλη την Ελλάδα έχουν δημιουργήσει προβλήματα .
Ο δήμος της Πάτμου και οι πολίτες της,  θεωρούν ότι η Πάτμος είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση . Το ιδιοκτησιακό της Πάτμου είναι ελεύθερης ιδιοκτησίας με χρυσόβουλα , έχει χωροταξικό με Ζώνες οικιστικού ελέγχου που προστατεύουν το νησί και την παράνομη οικοδόμηση και ένα αξιόλογο ποσοστό του νησιού είναι στον έλεγχο της Εφορίας νεωτέρων μνημείων .
Οι κάτοικοι θέλοντας να φρενάρουν τους κινδύνους και να κάνουν το κράτος να αφυπνιστεί, δημιούργησαν ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΤΜΟΥ ΑΡΚΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΑΘΙΟΥ  ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ   και πήραν την τύχη τους στα χέρια τους.
Μετά το ψήφισμα της 9ης Μαρτίου στη συγκέντρωση του Πάτμιον, με το παρακάτω δελτίο τύπου καταγγέλλουν τους δασικούς χάρτες και προχωρούν σε δυναμικές κινητοποιήσεις με καταλήψεις , του λιμανιού, δημοσίων υπηρεσιών και σχολείων οι οποίες ξεκινούν την Τρίτη 14 Μαρτίου 2017.
Παρακάτω ολόκληρο το Δελτίο τύπου της ομάδας αγώνα.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κατόπιν τής από 3.2.2017 ανάρτησης τών δασικών χαρτών ΠΑΤΜΟΥ, ΑΡΚΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΑΘΙΟΥ, σύμφωνα μέ τούς οποίους χαρακτηρίζεται ως δασικό τό 80% τής έκτασης τών ως άνω νήσων, οι ιδιοκτήτες τών ακινήτων πού περιλαμβάνονται στούς άνω χάρτες σύρονται καί αναγκάζονται νά διεκδικήσουν τήν περιουσία τους καί τήν γή τών προγόνων τους.
Διότι η πολιτεία στίς 30.1.2017 διά τού υπουργού κ. ΣΤΑΘΑΚΗ κατά τήν συνάντηση πού είχε στή Πάτρα μέ τήν διοίκηση και εργαζομένους τής αποκεντρωμένης διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας καί Ιονίου δηλώνει ότι μέ τούς άνω χάρτες αποτυπώνεται η φυτοκάλυψη τής κάθε περιοχής καί όχι τό ιδιοκτησιακό καθεστώς, ενώ ταυτόχρονα η κ. ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ σύμβουλος τών υπουργείων αγροτικής ανάπτυξης καί περιβάλλοντος καί περιφερειακή σύμβουλος Πελοποννήσου, μιλώντας στήν ΕΡΤ Καλαμάτας στίς 25.1.2017, μάς διαβεβαίωσε μεταξύ τών άλλων ότι παρέχεται η δυνατότητα σέ κάθε ιδιοκτήτη πού θά απορριφθεί η αντίρρηση του, νά αγοράσει!!! ξανά τήν ιδιοκτησία του, στό 1/3 τής αντικειμενικής του αξίας.
Ειδικά όμως γιά τίς νήσους ΠΑΤΜΟ, ΑΡΚΙΟΥΣ ΚΑΙ ΜΑΡΑΘΙ, η ανάρτηση τών δασικών χαρτών είναι ανυπόστατη, δεδομένου ότι το νησί τής Πάτμου ανήκει καθ ολοκληρία στήν Ιερά Μονή τού Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου καί όχι στό Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα μέ:
Α
1] ΤΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΕΠΙ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ:
α] Τήν Διαθήκη ΤΟΥ ΟΣΙΟY ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, εν έτει 1091 καί
β] Τούς Χρυσόβουλους λόγους τών Βυζαντινών, Αυτοκρατόρων: δηλαδή, τού ΑΛΕΞΙΟΥ Α΄ ΚΟΜΝΗΝΟΥ έν έτει 1088, τού ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ Β΄ τού ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ έν έτει 1292, καί ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ Γ΄ τού ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ έν έτει 1329.
2] ΤΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΝΟΜΙΑ [ΒΕΡΑΤΙΑ] ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΜΩΑΜΕΘ ΤΟΥ ΠΟΡΘΗΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑΥΤΑ ΣΟΥΛΤΑΝΩΝ, μέ τά οποία η ως άνω ιδιοκτησία τής Ι. Μ. Πάτμου είναι καθαράς, ιδιοκτησίας μούλκ ήτοι ακίνητα ελευθέρας κυριότητος, πλήρους καί τελείας ιδιοκτησίας κτήματα, εκείνα επί τών οποίων οι ιδιώτες καί τά νομικά πρόσωπα, έχουσιν ιδίαν κάρπωσιν καί ελευθέραν διάθεσιν.
3] ΤΟΝ ΙΑΚ ΕΠΙ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ
από 1ης Ιανουαρίου 1932 (Κυβερνητικό διάταγμα 200/1931)
4] ΤΗΝ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ
Οπου μέ τό άρθρο 1 τού παραρτήματος ΧΙV τής από 10/2/1947 συνθήκης Ειρήνης τών Παρισίων, ορίστηκε ότι όλη η κινητή καί ακίνητη περιουσία επί τού εκχωρουμένου από τήν Ιταλία εδάφους, πού ανήκε στό Ιταλικό κράτος, στούς οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α), στά Ν.Π.Δ.Δ. στίς εταιρείες καί σωματεία δημόσιας ιδιοκτησίας, στό φασιστικό κόμμα η στίς οργανώσεις του, περιήλθε στό ελληνικό δημόσιο, πλήν τήν ιδιοκτησία τής μονής πού είχε αναγνωριστεί προγενέστερα μέ τόν ΙΑΚ .
5] ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1975
Μέ τό Σύνταγμα τού 1975 η άνω ιδιόκτητη κτηματική περιουσία τής άνω μονής, κατά τό έτος 1975, κατοχυρώθηκε καί συνταγματικά μέ τό άρθρο 18 παρ.8 τού Συντάγματος τού ιδίου έτους.

6] ΤΗΝ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΝΣΚ
Μέ τήν υπ. αριθμ. 142/1979 γνωμοδότηση τού ΝΣΚ η άνω μονή χαρακτηρίζεται Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.)
Β
ΤΗΝ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΖΩΝΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ [ΖΟΕ]
Η θεσμοθέτηση τών ΖΟΕ πού έγινε πρίν από τήν δημιουργία των δασικών χαρτών αλλά και μέ τήν συμβολή τού οικείου Υπουργείου (τότε Γεωργίας) τό οποίο καί γνωμοδότησε γιά τήν δημιουργία τών ΖΟΕ καί τήν μή ύπαρξη δασών.
Εκδόθηκαν μάλιστα σχετικώς τά παρακάτω ΦΕΚ πού περιλαμβάνουν υπουργικές αποφάσεις καί προεδρικά διατάγματα καί έχουν γίνει νόμοι τού Κράτους καί εφαρμόζονται απολύτως καί κατά γράμμα, από τό έτος 1995 έως σήμερα περιορίζοντας ή αναστέλλοντας πάσα δόμηση στά ιδιόκτητα ακίνητα τών πολιτών.
Επομένως οι δασικοί χάρτες παύουν νά είναι ισχυροί καί δέν μπορούν νά συντρέχουν παράλληλα μέ τά παρακάτω ΦΕΚ, ΕΠΕΙΔΗ είτε οι ΖΟΕ θά ισχύουν είτε οι δασικοί χάρτες.
Εκδοθέντα ΦΕΚ
α] ΦΕΚ 239/30.3.1995 τεύχος ΔΕΥΤΕΡΟ
β] ΦΕΚ 407/7.9.2007 τεύχος ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ καί
γ] ΦΕΚ 621/1.8.2001 τεύχος ΤΕΤΑΡΤΟ
Γ
ΤΗΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ
Βραχώδεις εκτάσεις δέν υφίστανται στήν νήσο Πάτμο.
Τό έδαφος τής Πάτμου μορφολογικά δέν μπορεί νά χαρακτηριστεί ούτε βραχώδες, ούτε δασώδες, ούτε χορτολιβαδικό, είναι καλλιεργήσιμο καί αποτελείται από ένα είδος χώματος σαθρό, πού ονομάζουν οι ντόπιοι «πάσπουρα» καί τό οποίο μέ τήν πάροδο τών χρόνων υποχωρεί καί αφήνει ακάλυπτες πέτρες καί υπέδαφος.
Η δημιουργία τέτοιας μορφολογικής κατάστασης, επήλθε είτε από τήν οικονομική ανέχεια καί τήν εγκατάλειψη τής ιδιόκτητης γής πρός ανεύρεση εργασίας εκτός Πάτμου, είτε απώλειας ενδιαφέροντος γιά τήν καλλιέργεια τής γής, εφ όσον τό κίνητρο τής εργασίας εντός Πάτμου, είχε άλλες μορφές ενδιαφέροντος όπως π.χ. ο τουριστικός τομέας.
Αυτό δέ, αποδεικνύεται καί από τίς αεροφωτογραφίες τών ετών 1945 καί τού 1960 οι οποίες ΔΕΝ εμφανίζουν τήν Πάτμο δασική, επί τών οποίων όμως έγινε πρόσφατη επεξεργασία μόλις 3 χρόνια πρίν, ήτοι κατά τό έτος 2014!!!! όπου κατ εκτίμηση χαρακτηρίστηκε ολόκληρο τό νησί τής Πάτμου ΔΑΣΙΚΟ!!!! εκτός ελαχίστων εκτάσεων πού χαρακτηριστήκαν ως χορτολιβαδικές, εξαιρουμένων τών οικισμών καί κάποιων περιοχών εξόφθαλμα αγροτικών.
Καταλήγοντας ο χαρακτηρισμός τών ακινήτων τής Πάτμου ως δασικών ή χορτολιβαδικών καταστρέφει τήν οικονομική ζωή ολοκλήρου τού νησιού, στό τομέα τών μεταβιβάσεων τών ακινήτων καί τής οικοδομής.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ

Τήν ανάρτηση τών δασικών χαρτών καί ζητούμε τήν άμεση απόσυρση τους, προκειμένου νά αποφύγουμε τήν υφαρπαγή τής περιουσίας μας, τήν οικονομική εξαθλίωση καί τήν ερήμωση τών νησιών μας.Για τους παραπάνω λόγους θα προβούμε άμεσα σε δυναμικές κινητοποιήσεις.  

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ

Σχετικά άρθρα