patmosweb330

elin330

aegeanlab

Το ασαφές καθεστώς του ιδιοκτησιακού της Πάτμου την παγίδευσαν στους δασικούς χάρτες

monopatiaΕπιμέλεια Σμαράγδα Μουλιάτη.

Με την ευκαιρία της ανάρτησης των δασικών χαρτών που χαρακτηρίζουν το 50% του νησιού μας δασικές εκτάσεις, ξαναδημοσιεύουμε το προφητικό άρθρο του δημοτικού συμβούλου Σπύρου Μαυρωνά, με τίτλο «Αφού έχουμε Ζ.Ο.Ε γιατί η Δασική υπηρεσία δεσμεύει ακίνητα ως χορτολιβαδικά;», που η patmostimes.gr δημοσίευσε το Σεπτέμβριο του 2013. 

Στη συνέχεια  θα ξαναδημοσιεύουμε  την απάντηση της διεύθυνσης Δασών Δωδεκανήσου στο άρθρο μας.


ΤΟ ΑΣΑΦΕΣ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Στη ΠΑΤΜΟ το έτος 1995 έπειτα από Υπουργική απόφαση [ΦΕΚ/Β/239/20-3-1995] έχουν θεσπιστεί ζώνες απολύτου προστασίας Α [αδόμητες] .
Επίσης έχουν καθορισθεί Ζ.Ο.Ε Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου με το ΦΕΚ 621/Δ/1-8-2001 κατόπιν Προεδρικού Διατάγματος πού καθορίζουν κατώτατο όριο κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923.
Για να καθορισθεί το προαναφερόμενο Προεδρικό διάταγμα ελήφθησαν υπόψη όπως αναφέρεται σ΄αυτό ως όφειλαν όλες μα όλες οι προτάσεις και οι παρεμβάσεις των υπηρεσιών των υπουργείων της τότε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης όπως και Υπουργείου Γεωργίας καθώς επίσης το 80445/7.7.1992 έγγραφο του Υπουργείου Γεωργίας και το σχετικό πρακτικό της Ε.Ν.Ε. Δωδεκανήσου.
Πρέπει να σημειωθεί ότι η Γεν. Δ/νση Δασών ανήκει στο Υπουργείου Γεωργίας που σήμερα έχει μετονομαστεί σε Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης!!!.
Όπως καλώς όλοι γνωρίζουμε ολόκληρο το νησί της Πάτμου δεν ήταν ποτέ στην κατηγορία των δημοσίων γαιών (μιρί ή εμιριέ) αλλά ήταν και είναι ΜΟΥΛΚ δηλαδή ακίνητα ελευθέρας κυριότητος, πλήρους και τελείας ιδιοκτησίας κτήματα, (ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ:

Το ισχύον εν ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩ ΔΙΚΑΙΩ παρ.84). Διότι ολόκληρη ή νήσος είχε περιέλθει προς τον τότε μοναχό και ιδρυτή της Μονής Πάτμου Όσιο Χριστόδουλο, διά χρυσόβουλου λόγου του αυτοκράτορα Αλεξίου Α΄ του Κομνηνού το 1088 μ.Χ. η οποία ιδιοκτησία είχε δοθεί εις αυτόν «μετά πάσης αυτής περιοχής και διακρατήσεως, συ καιρικώς, συ δέ χρόνοις» ή παρά τούτου ενεγερθησομένη εν ή νήσω Πάτμο Μονή ατελώς, αβαρώς, κυρίως και αυθεντώς, αναφαιρέτως τε και αιωνίως» (Βλ. 1931, επιμελεία Ι-Π. Ζέπου, σελ. 315).

Η παραπάνω κυριότητα της Ιεράς Μονής Πάτμου επί των ακινήτων της έχει αναγνωρισθεί διά των παραχωρηθέντων προνομίων υπό το Μωάμεθ του Πορθητού και των μετά ταύτα Σουλτάνων, οι οποίοι διά βερατίων που είχαν παραχωρηθεί στον εκάστοτε Πατριάρχην αναγνώριζαν τα αρχικά παραχωρηθέντα προνόμια ή Εκκλησία (Βλ. κείμενα τριών βερατίων, εκ των οποίων το ένα έχει εκδοθεί μετά την δημοσίευση του Χάττι-Χουμαγιούν έτους 1856, όσο δε αφορά τα δικαιώματα της Μονής επί της Εκκλησιαστικής περιουσίας, βλέπ. Θέμιδι ΛΓ' σελ. 158-160).

Έχει γίνει όρθώς κατά την άποψή μου δεκτόν νομολογικώς, ότι τά έν Πάτμω ανωτέρω δωρηθέντα ακίνητα κτήματα είναι κτήματα καθαρής Ιδιοκτησίας (μούλκ), στα οποία δεν έχει εφαρμογή ό περί γαιών νόμος τής Οθωμανικής αυτοκρατορίας, η οποία κυριότητα έχει αναγνωρισθεί υπό τού άρθρου 5 Οθωμανικού Αστικού Κώδικα, όπως επίσης η παραπάνω περιουσία έχει αναγνωρισθεί και επί των Ιταλικών Αστικών Κωδίκων .
Άπαντα τα ανωτέρω αποτελούν νομίμους τίτλους κατά το Αρθρον 2137 Ι.Α.Κ. τού 1865 σε συνδυασμό με το άρθρο 252 των μεταβατικών διατάξεων τού Ιταλικού Αστικού Κώδικα του 1942 και είναι καθαρής Ιδιοκτησίας (μούλκ).


Επίσης με το άρθρο 18 παρ.8 τού Συντάγματος τού έτους 1975, η ακίνητη περιουσία της Iεράς μονής τού αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην Πάτμο, κατοχυρώνεται Και συνταγματικά και αναφέρεται ότι: «Δεν υπόκεινται εις απαλλοτρίωση η αγροτική ιδιοκτησία των Σταυροπηγιακών Ιερών Μονών τής Αγίας Αναστασίας τής Φαρμακολύτρας εν Χαλκιδική, των Βλατάδων εν Θεσσαλονίκη και του Ευαγγελιστού Ιωάννη τού Θεολόγου εν Πάτμω, εξαιρουμένων των μετοχίων» .

Δηλαδή: όλες οι ιδιοκτησίες στην ΠΑΤΜΟ είναι καθαρής Ιδιοκτησίας (μούλκ), στα οποία δεν έχει εφαρμογή ό περί γαιών νόμος τής Οθωμανικής αυτοκρατορίας, πράγμα πού έχει αναγνωρισθεί υπό τού άρθρου 5 Οθωμανικού Αστικού Κώδικα , όπως επίσης η παραπάνω περιουσία έχει αναγνωρισθεί και επί των Ιταλικών Αστικών Κωδίκων, δηλαδή το δημόσιο δεν έχει κανένα δικαίωμα στα ακίνητα της ΠΑΤΜΟΥ εξάλλου αυτό προκύπτει ότι στα ακίνητα του νησιού της ΠΑΤΜΟΥ ουδέποτε υπήρχαν ΤΑΠΙΑ ή Τουρκικά έγγραφα της Οθωμανικής αυτοκρατορίας (βλέπε βιβλία δημογεροντίας Πάτμου) όπως σε άλλα νησιά γιατί δεν ήταν ποτέ στην κατηγορία των δημοσίων γαιών (μιρι ή εμιριέ) .


Η δασική υπηρεσία Δωδεκανήσου όπως πληροφορήθηκα και διαπίστωσα εδώ και αρκετό καιρό, αρμόδια κατ' άρθρον 14 Ν.998/79 για την έκδοση πράξεων χαρακτηρισμού δασικών ή μη εκτάσεων της Νήσου Πάτμου χαρακτηρίζει ανεξαρτήτως του τίτλου κτίσεως αυτών αρκετά ακίνητα στην Πάτμο ως χορτολιβαδικά ή δασικά στα οποία ψευδώς αναφέρεται ότι αυτά κατά τεκμήριο ανήκουν εις το Ελληνικό Δημόσιο!!!, πρέπει να σημειωθεί ότι η παραπάνω βεβαίωση (χαρακτηρισμός) είναι απαραίτητη προϋπόθεση κατά τις πολεοδομικές διατάξεις για την έκδοση αδείας οικοδομής στις εκτός ρυμοτομικού σχεδίου κτηματικές περιοχές, παρεμποδίζεται έτσι κατά αυτόν τον τρόπο τους ιδιοκτήτες η ανοικοδόμηση των ιδιοκτησιών τους και παραβιάζοντας κατά αυτόν τον τρόπο όλα τα προαναφερόμενα, έτσι οι παραπάνω αποφάσεις πού λαμβάνονται εξαρτώνται αποκλειστικά από τη βούλησή της δασικής υπηρεσίας (Δασάρχη) και ενώ με τα προελεγχθέντα το Ελληνικό Δημόσιο οφείλει και έχει υποχρέωση να παύσει να διαταράσσει στην άσκηση των δικαιωμάτων της κυριότητας των ιδιοκτητών στα ακίνητα της Πάτμου ως ιδιοκτησίες (ΜΙΟΥΛΚ), και παρεμποδίζεται τόσο η καλλιέργεια όσο και η ανοικοδόμηση σ' αυτά εξ αιτίας των αποφάσεων τις οποίες λαμβάνουν υπερβαίνοντας τις αρμοδιότητες τους ως τυγχάνοντες μόνοι καθ' ύλη και κατά τόπο αρμόδιοι κατ' άρθρο 14 Ν.998/79 για την έκδοση πράξεων χαρακτηρισμού δασικών ή μη εκτάσεων παραβαίνοντας προφανώς τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα ( άρθρο 259 του ΠΚ) με πράξεις που συνιστούν κατά εξακολούθηση παράβαση των καθηκόντων της υπηρεσίας τους βλάπτοντας κατά αυτόν τον τρόπο τους ιδιοκτήτες να λάβουν από την αρμόδια Πολεοδομία την σχετική οικοδομική άδεια, επιφέροντας έτσι οικονομική και ηθική βλάβη σ΄ αυτούς, χαρακτηρίζοντας τους αγρούς τους ότι αποτελούν δασική έκταση, ή χορτολιβαδική έκταση.

Η Δασική Υπηρεσία πρέπει να παύσει όπως οφείλει να εκδίδει τέτοιες αποφάσεις παρά τον νόμο , και να εκδίδει όπως και οι παλαιοί προκάτοχοί διευθυντές της Υπηρεσίας βεβαίωση από την οποία να συνάγεται ο μη δασικός ή χορτολιβαδικός χαρακτήρας αυτών, ως ιδιοκτησίες ΜΟΥΛΚ, ώστε να δύνανται οι ιδιοκτήτες των ακινήτων στην Πάτμο να λάβουν τις άδειες ανοικοδόμησης από την αρμόδια Πολεοδομία.

Θεωρώ ότι αυτές οι ενέργειές είναι υπέρβαση και παράβαση των αρμοδιοτήτων τους.
Τέλος ερωτηματικά προκαλούν ότι παρά τον καθορισμό Ζ.Ο.Ε στην Πάτμο ΦΕΚ 621/2001 καθώς και κτηματολογίου η Δασική Υπηρεσία δεν έχει αποφανθεί για καμιά δέσμευση ακινήτων στην Πάτμο ως χορτολιβαδικά ή δασικά αν και έλαβε γνώση, και πώς άλλωστε!!.


Έτσι η Δασική Υπηρεσία με τον τρόπο αυτό έχει δημιουργήσει μετά το χωροταξικό ( νέο χωροταξικό) μέσα στο χωροταξικό!!! Τότε ποιος o λόγος να γίνουν Ζ.Ο.Ε ; όταν εκ των υστέρων η κάθε υπηρεσία ή το κάθε υπουργείο θα δεσμεύει ακίνητα και περιουσιακά στοιχεία!!


Και ενώ π.χ. ακίνητα τα οποία βρίσκονται εντός ζώνης οικιστικής καταλληλότητας με στοιχείο Ζ σύμφωνα με το ΦΕΚ 621/Δ/1-8-2001 Προεδρικό Διάταγμα η παραπάνω Υπηρεσία τα χαρακτηρίζει ως χορτολιβαδικά ή δασικά και με αυτόν τον χαρακτηρισμό δεν μπορούν να οικοδομήσουν.


Για το 80445/7.7.1992 έγγραφο του Υπουργείου Γεωργίας και το σχετικό πρακτικό της Ε.Ν.Ε. Δωδεκανήσου όπου δεν ζητούσε καμία έκταση με χαρακτηρισμό χορτολιβαδική ή δασική πότε θα μας απαντήσει;


Επίσης τι έχει να μας απαντήσει ότι όλοι μα όλοι οι προκάτοχοί τους επί σειρά ετών έδιδαν βεβαιώσεις για όλα τα ακίνητα στην Πάτμο!!!!!!
Πρέπει να υπενθυμίσω ότι στην κατηγορία των ακινήτων ελεύθερης κυριότητας (μούλκ)), που εξομοιώνονται με τα κινητά και για την μεταβίβασή τους δεν απαιτείται καμία διατύπωση, ο χαρακτήρας των οποίων δεν παύει να υφίσταται στην περίπτωση που αυτά είναι ακαλλιέργητα, άγονα ή αποτελούνται από δάση, άλση κτλ. (Θεοδωρόπουλος ό.π., σελ. 144, Κ. Παπαδοπούλου, Αγωγές εμπράγματου δικαίου, αρ. 1ος, παρ. 244). (Θεοδωρόπουλο παρ. 84).

Tο  προαναφερόμενο ασαφές καθεστώς δημιουργεί ανασφάλεια και σύγχυση στους πολίτες.
Διότι: Δεν γνωρίζει ο ιδιοκτήτης ενός αγροτεμαχίου εάν έχει αρτιότητα και εάν είναι οικοδομήσιμο παρά την βεβαίωση του τοπογράφου μηχανικού του Ν.651/1977 ότι είναι άρτιο και οικοδομήσιμο.
Ποιος λοιπόν ροκανίζει τις επενδύσεις και την ανάπτυξη όταν μετά από τόσες μα τόσες σοβαρές θεσμοθετήσεις πού έχουν γίνει στην ΠΑΤΜΟ το καθεστώς παραμένει ασαφές και μετέωρο;

 

 

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΥΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

Aπάντηση στο από 25-9-2013 δημοσίευμα  μας  με τίτλο "Αφού έχουμε ΖΟΕ γιατί η Δασική Υπηρεσία δεσμεύει ακίνητα ως χορτολιβαδικά;" του Σπύρου Μαυρωνά,  έστειλε   Δ/ντρια Δασών Δωδ/σου   κ. Μπαλατσούκα Αικατερίνη  Δασολόγος MSc .

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού δημοσιεύματος, σας παραθέτουμε περίληψη της αριθ. πρωτ. 53494/2008/4-10-2013 απάντησης της Υπηρεσίας μας, που αποστείλαμε στον ίδιο και κοινοποιήσαμε στην Υπηρεσία Δόμησης Καλύμνου σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Νήσου Πάτμου και παρακαλούμε να το δημοσιεύσετε.

Α) Με το αριθ. πρωτ. 90858/952/4-6-07 έγγραφό του το Τμήμα Εμπραγμάτων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επί σχετικού ερωτήματος της υπηρεσίας μας, μας έδωσε πληροφορίες και κατευθύνσεις σχετικά με τις οφειλόμενες ενέργειές μας και μας δόθηκε η εντολή να κατατεθούν αγωγές υπέρ του Δημοσίου, στα κατά τεκμήριο δημόσια ακίνητα (δάση-δασικές εκτάσεις) της νήσου Πάτμου. Επίσης, μας ενημέρωσε ότι ΄΄δεν υπάρχει εγκύκλιος διαταγή ή απόφαση, εκδοθείσα κατά το παρελθόν, που να ορίζει ότι για την νήσο Πάτμο ισχύει το Χρυσόβουλο του Αυτοκράτορα Αλέξιου Κομνηνού΄΄ και ότι από τις ισχύουσες διατάξεις της δασικής νομοθεσίας δεν προκύπτει ότι η νήσος εξαιρείται από τη διαδικασία αναγνώρισης (διοικητική ή δικαστική)΄΄. Συνεπώς, η υπηρεσία μας οφείλει και πρόκειται μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα, να καταθέσει αγωγές για όλα τα ακίνητα που εμπίπτουν στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Κρίνουμε σκόπιμο να διευκρινίσουμε, ότι στις εκτάσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, πέραν των δασών και των δασικών εκτάσεων, περιλαμβάνονται και οι διαχρονικά χορτολιβαδικές - βραχώδεις –πετρώδεις εκτάσεις. Επίσης διευκρινίζουμε ότι οι πρώτες κτηματολογικές εγγραφές θα αποτελέσουν οριστικό τίτλο κυριότητας εφόσον εξετασθούν δικαστικά και τελεσιδικήσουν οριστικά όλες οι εκκρεμείς αγωγές. Η απάντηση του Υπουργείου κοινοποιήθηκε στην Καρδάση Αντωνία, συμβολαιογράφο Πάτμου, ύστερα από αίτησή της.

Β) Για όλα τα ανωτέρω ενημερώσαμε το Τμήμα Πολεοδομίας του Επαρχείου Καλύμνου προκειμένου να τα έχει υπόψη κατά την έκδοση οικοδομικών αδειών σε χορτολιβαδικές-βραχώδεις εκτάσεις.

Γ) Με το αρθ. 18 του Νόμου 3800/1957 (ΦΕΚ 256Α΄)΄΄περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί προστασίας και διοικήσεως των δημοσίων κτημάτων κειμένων διατάξεων, ως και των διεπουσών τον εν Δωδεκανήσω Οργανισμόν Ν.2100/1952) κλπ ΄΄, παραχωρήθηκαν ιδιοκτησιακά στον Δήμο Πάτμου μόνο οι νησίδες Τρακονήσι, Αγία Θέκλα, Αγιογεωργονήσι-Σκλάβες, Άνυδρος, Καλόβολος, Μακρονήσι, Ψαθονήσι, Τσούκα, Αβάφτιστο, Σμηνερονήσι, Κομαρονήσι, Εριφούσα, Σπαλαθονήσι, Αγρελούσα, Μανώλη-Νησιά), παρά των συγκρότημα των Αρκιών αίτινες κατοικούνται΄΄ και είναι οι μόνες μη αμφισβητούμενες ιδιοκτησιακά περιοχές.

Δ)Μέχρι την ανάρτηση του δασικού χάρτη του ΟΤΑ Πάτμου, για τον χαρακτηρισμό των εκτάσεων, ακολουθείται η διαδικασία του αρθ. 14 του Ν. 998/79, όπως ισχύει, με την έκδοση πράξεων χαρακτηρισμού. Από όσα έχουμε προαναφέρει, ουδόλως προκύπτει ότι αναφερόμαστε ψευδώς κατά την τελεσιδικία των πράξεων χαρακτηρισμού, ότι οι ανωτέρω εκτάσεις ανήκουν κατά τεκμήριο στο δημόσιο.

Ε) Το δημοσίευμα αναφέρεται επίσης στις βεβαιώσεις, που εκδίδονταν από την υπηρεσία μας κατά το παρελθόν. Σας γνωρίζουμε ότι όσες από τις παλαιές βεβαιώσεις είναι μη τελεσίδικες δεν έχουν σήμερα αποδεικτική ισχύ και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην πολεοδομία για την έκδοση οικοδομικών αδειών.

ΣΤ) Οι περιοχές εντός Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ), είναι περιοχές εκτός σχεδίου πόλης και εκτός οικισμών προϋφισταμένων του 1923, στις οποίες ισχύουν μεν διαφορετικοί όροι δόμησης, κατάτμησης και χρήσεων γης, απαιτείται όμως τελεσίδικη πράξη χαρακτηρισμού για την έκδοση άδειας δόμησης, σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.

Ύστερα από όλα όσα έχουμε αναφέρει, προκύπτει ότι οι ενέργειες της υπηρεσίας μας δεν είναι αυθαίρετες και κινούνται στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας, βάσει διαταγών και εγκυκλίων του αρμοδίου Υπουργείου και των υποδείξεων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Αντιθέτως, η παράλειψη προβολής δικαιωμάτων στις εκτάσεις, που προστατεύονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και των εκάστοτε νόμων περί κτηματογράφησης, θα αποτελούσε παράβαση καθήκοντος και θα θεωρείτο απεμπόληση των συμφερόντων του Δημοσίου, τα οποία έχουμε ορκισθεί και οφείλουμε να προασπίζουμε.

Εξάλλου, εφόσον επιλυθεί με έναν από τους νόμιμους τρόπους το ιδιοκτησιακό καθεστώς, που διέπει τις χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις, η δόμησή τους δεν απαγορεύεται από τη Δασική Νομοθεσία και υπόκειται στην κρίση των εκάστοτε Πολεοδομικών Υπηρεσιών.

Η Δ/ντρια Δασών Δωδ/σου
Μπαλατσούκα Αικατερίνη
Δασολόγος MSc

Αναζήτηση

like us on facebook

Πρωτοσέλιδα


Google translate

enfrdeitptrues

Δείτε επίσης

patmosnewsbanner01

dimotikos

dimotikos

Μέλος του

MEDIA

Μέλος του

aegeanmedia

editorial2ed

banner2022

rent KATERINA WEB

H MAGEIA WEB 2s

rent KATERINA WEB

keridis-sima

patmosmonastery

Έντυπα

1111

Copyright Warning

copyscape-banner-white-160x56
Protected by Copyscape

Η αναπαραγωγή / αναδημοσίευση άρθρου ή περιεχομένου είναι ευπρόσδεκτη εάν συνοδεύεται με το hyperlink www.patmostimes.gr