patmosweb330

elin330

aegeanlab

Παράταση στην αγωνία για τον προσήνεμο μώλο. Χωρίς απόφαση η συνεδρίαση του ΔΗΛΙΤΑΠ

prosinemos-molosΧωρίς οριστική απόφαση για την τύχη του έργου του προσήνεμου μώλου έληξε η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗΛΙΤΑΠ που έγινε την Τρίτη 5 Αυγούστου, παρά την φημολογία  για άμεση επαναδημοπράτηση του έργου.

 

Αν και ο τίτλος του θέματος στην πρόσκληση που έστειλε στα μέλη ο Πρόεδρος του ΔΗΛΙΤΑΠ κ. Ελισσαίου ήταν "Επαναδημοπράτηση του έργου "Βελτίωση - επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Σκάλας Πάτμου" καθοριστική ήταν η παρουσία στη συνεδρίαση του εργολάβου κ. Στάθη Κοκκίνη, η εταιρεία του οποίου κέρδισε το έργο στην κλήρωση μεταξύ των 7 εταιρειών που έδωσαν την ίδια έκπτωση (1%). Ο κ. Κοκκίνης αφού έδωσε συγχαρητήρια στο ΔΗΛΙΤΑΠ για την άψογη τήρηση των διαδικασιών της δημοπρασίας κατέθεσε στο Συμβούλιο τη νομοθεσία που αφορά τη λειτουργία της Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Αλιεία" και σημείωσε πως από πουθενά δεν προκύπτει ότι έχει το δικαίωμα να κρίνει το ποσοστό έκπτωσης που έχει δοθεί σε κάποιον διαγωνισμό, κάτι που είναι αρμοδιότητα μόνο της Προϊσταμένης Αρχής. "Εσείς είστε τα αφεντικά του έργου", είπε ο κ. Κοκκίνης στα μέλη του Δ.Σ. του ΔΗΛΙΤΑΠ. και συμπλήρωσε ότι ο Πρϊοστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π. Αλιεία κ. Μητρόπουλος ξεπέρασε τα εσκαμμένα. Μάλιστα, παρουσίασε το άρθρο 27 του Νόμου για τα δημόσια έργα που αναφέρει ότι το αποτέλεσμα της δημοπρασίας μπορεί να ακυρωθεί για τρεις λόγους:
α) Αν κατά τη διεξαγωγή του διαγωνισμού εμφιλοχώρησαν παραβιάσεις των κειμένων διατάξεων ή των όρων της διακήρυξης, κάτι που δεν έχει συμβεί στη συγκεκριμένη περίπτωση.
β) Αν η οικονομική προσφορά του τελικού μειοδότη κρίνεται μη ικανοποιητική για τον κύριο του έργου, οπότε και απαιτείται γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
γ) Αν ο συναγωνισμός δεν υπήρξε επαρκής ή υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι οι διαγωνιζόμενοι συνεννοήθηκαν για να αποφύγουν τον πραγματικό συναγωνισμό, οπότε οι δέκα εταιρείες που συμμετείχαν στον διαγωνισμό πρέπει να αποκλεισθούν από την καθ' οιονδήποτε τρόπο συμμετοχή στην εκτέλεση του έργου και να κινηθεί εναντίον τους υποχρεωτικά, με πρωτοβουλία του Σώματος, πειθαρχική διαδικασία.
Ο κ. Κοκκίνης τόνισε ιδιαίτερα πως αν το Διοικητικό Συμβούλιο ακυρώσει τη δημοπρασία θα είναι σαν να παραδέχεται ότι στην προηγούμενη συνεδρίασή του δεν ήξερε τί έκανε, ενώ ενημέρωσε ότι επειδή υπάρχουν συνεχείς τροποποιήσεις στη νομοθεσία για τα δημόσια έργα υπάρχει ενδεχόμενο η επαναληπτική δημοπρασία να γίνει τον Δεκέμβριο. Γι' αυτό, πρότεινε να σταλεί έγγραφο στην Διαχειριστική Αρχή ζητώντας της να διευκρινήσει για ποιόν ακριβώς λόγο ζητά επανάληψη της δημοπρασίας, αναφέροντας συγκεκριμένα μία από τις 3 περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος.
Ο Δήμαρχος κ. Στόικος στην εισήγησή του ενημέρωσε το Συμβούλιο πως έχει αξιόπιστες πληροφορίες ότι υπάρχει πρόθεση απένταξης του έργου για να χρησιμοποιηθούν οι πιστώσεις του για άλλα έργα και πρότεινε το Συμβούλιο να αποφασίσει επαναδημοπράτηση του έργου, αλλά παράλληλα να γίνει και προσπάθεια να μην γίνει επαναδημοπράτηση για να υπογραφεί η σύμβαση με τον κ. Κοκκίνη! "Αυτό δεν γίνεται" ήταν η απάντηση του μηχανικού του ΔΗΛΙΤΑΠ κ. Καρακατσάνη που συμπλήρωσε πως όποια απόφαση παρθεί πρέπει να είναι αιτιολογημένη και να βασίζεται σε συγκεκριμένη διάταξη νόμου, ενώ ο κ. Κοκκίνης προειδοποίησε ότι στην περίπτωση που το Δ.Σ. αποφασίσει επαναδημοπράτηση η εταιρεία του θα προσφύγει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
Επίσης, ο κ. Κοκκίνης ενημέρωσε το Σώμα ότι επειδή στο ΕΣΠΑ υπάρχει υπεραπορρόφηση κονδυλίων, ο προηγούμενος Υπουργός Ανάπτυξης κ. Κωστής Χατζηδάκης πριν αποχωρήσει εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία πάγωσε η υπογραφή συμβάσεων για όλα τα έργα του ΕΣΠΑ, πλην εξαιρέσεων που εξετάζονται από το Υπουργείο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΗΛΙΤΑΠ βλέποντας ότι υπάρχει μπρος γκρεμός (απόφαση για επαναδημοπράτηση που θα προσβληθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση από τον κ. Κοκκίνη) και πίσω ρέμα (απόφαση για υπογραφή σύμβασης με τον κ. Κοκκίνη χωρίς την έγκριση της διαχειριστικής αρχής), αποφάσισε να αναβάλει τη λήψη απόφασης και να σταλεί έγγραφο με το οποίο θα ζητούνται διευκρινήσεις, ενώ ο Δήμαρχος κ. Στόικος ανέφερε ότι θα κάνει ταξίδι στην Αθήνα για να εξαντλήσει κάθε πιθανότητα για την κατασκευή του έργου.
Αξίζει επίσης να αναφέρουμε πως όποιος παρακαλούθησε τη συνεδρίαση μπορούσε εύκολα να βγάλει το συμπέρασμα ότι ο νέος Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου θα είναι ο Δήμαρχος κ. Στόικος, αφού ήταν αυτός που ανέλαβε να χειριστεί το θέμα και να τρέξει στην Αθήνα, σε αντίθεση με τον κ. Σάκη Ελισσαίου που η παρουσία του ήταν τυπική.