patmosweb330

elin330

aegeanlab

Μειώθηκε το ΤΕΛΟΣ ΤΑΦΗΣ Απορριμμάτων από το ΦΟΔΣΑ . Για την Πάτμο εξακολουθεί να είναι υψηλό.

 FODSA 2024

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

Πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική  Συνέλευσης του ΦοΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου,  το Σάββατο, 3 Φεβρουαρίου 2024 με 2 θέματα : "Οι νέες μειώσεις των ετήσιων εισφορών των Δήμων του Νοτίου Αιγαίου στον ΦοΔΣΑ" και  "Οι αρχαιρεσίες των εκπροσώπων των Δήμων για την ψήφιση και Εκλογή των τεσσάρων εκπροσώπων των Δήμων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα

 

Οι νέες μειώσεις στον πίνακα των ετήσιων εισφορών των Δήμων του Νοτίου Αιγαίου πρoς τον φορέα και η εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ήταν τα θέματα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του ΦοΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 3 Φεβρουαρίου 2024, στη Ρόδο, υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη, Γιώργου Χατζημάρκου, με την παρουσία μετόχων που εκπροσωπούν το 92% κεφαλαίου του.

Πρώτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης ήταν η Μείωση και Επικαιροποίηση της Τιμολογιακής Πολιτικής του Φο.Δ.Σ.Α Νοτίου Αιγαίου Α.Ε, οικονομικού έτους 2024 κατά 2.740.536,25€ λαμβάνοντας υπόψη την υπ αρ. πρωτ. 108153/15-12-2023 απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Επιχορήγηση του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) με συνολικό ποσό ύψους 129.141.872,00€, για την εξόφληση του οφειλόμενου ποσού των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για το τέλος ταφής του έτους 2022 και του α΄ εξαμήνου έτους 2023», με την οποία το Υπουργείο θα παρακρατήσει από την τακτική επιχορήγηση των δήμων, δηλαδή τους ΚΑΠ των Δήμων, το τέλος ταφής του έτους 2022 και του α΄εξαμήνου έτους 2023 για να το αποδώσει στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ).


Βάσει αυτής της απόφασης, το αρχικά εγκεκριμένο τέλος ταφής έτους 2024, ύψους 4.817.564,30 €, μειώνεται κατά 2.740.536,25 € και διαμορφώνεται στα 2.077.028,05 €. 


Τα ποσά παρακράτησης ανά Δήμο, τα οποία το Υπουργείο θα αποδώσει στον Ε.Ο.Α.Ν. αναφορικά με τους Δήμους – Μέλη του Φο.Δ.Σ.Α. Νοτίου Αιγαίου Α.Ε., έχουν ως ακολούθως:

 

FODSA TELOS TAFHS MEOSH  


Το Τέλος Ταφής δεν εφαρμόζεται σε νησιά που δεν διαθέτουν υποδοχές Υγειονομικής Ταφής καθώς και σε Δήμους με πληθυσμό κάτω από 1000 κατοίκους.

 

Σημείωση patmostimes.gr:  Tα 20.210 ευρώ για ετήσιο τέλος ταφής  2024 των απορριμμάτων της Πάτμου εξακολουθεί και είναι υψηλό. 

Αν λάβουμε δε υπ όψιν μας  την απόφαση 50/2023 που έλαβε το Διοικητικό συμβούλιο του ΦΟΔΣΑ, ότι από την 1η Ιανουαρίου 2026 το τελος ταφής ορίζεται σε 45 ευρώ  ανά τόνο απορριμμάτων  και 55 ευρώ ανά τόνο από το 2027 το τέλος ταφής θα φτάσει πολύ υψηλά. 


Δεύτερο Θέμα στην ημερήσια διάταξη της Γενική Συνέλευση ήταν οι αρχαιρεσίες των εκπροσώπων των Δήμων για την ψήφιση και Εκλογή των τεσσάρων εκπροσώπων των Δήμων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα.


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα αποτελείται από τον Περιφερειάρχη, Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου, Γιώργο Χατζημάρκο, τους δύο χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες, Γιώργο Λεονταρίτη και Χρήστο Ευστρατίου οι οποίοι ορίστηκαν μετά από σχετική απόφαση του Περιφερειάρχη καθώς και από τέσσερα μέλη των Δήμων που εξελέγησαν αποκλειστικά και μόνο από τους εκπροσώπους των Δήμων που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση.


Υπεβλήθησαν πέντε υποψηφιότητες και εξελέγησαν οι:
Αθανασίου Αλέξανδρος – Δήμαρχος Σύρου – Ερμούπολης
Βερώνης Χρήστος – Δήμαρχος Μυκόνου
Κολιάδης Αλέξανδρος - Δήμαρχος Ρόδου
Μαστροκούκος Ιωάννης – Δήμαρχος Καλύμνου


Πρώτος Επιλαχών ο Δήμαρχος Κω, Θοεδόσης Νικηταράς.

Ακολούθησε η πρώτη συνεδρίαση του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου όπου έγινε η συγκρότηση σε σώμα.


Αντιπρόεδρος εξελέγη ομόφωνα ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης και Γραμματέας ο Δήμαρχος Σύρου, Αλέξανδρος Αθανασίου.

 

Σημειώνεται ότι μετά από λεπτομερή ενημέρωση της Γενικής Συνέλευσης του Φορέα από τον πρόεδρο της, Περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο, εγκρίθηκε ομόφωνα ψήφισμα με το οποίο ζητείται από την Αρμόδια Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ της Ειδικής Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΑ η επιτάχυνση των δρομολογημένων έργων και δράσεων του ΦΟΔΣΑ και Δήμων του Νοτίου Αιγαίου, στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020.


Για τα έργα αυτά καταβλήθηκε μια τεράστια πολυετής προσπάθεια (ωρίμανση, χρηματοδότηση, δημοπράτηση) σε συνεργασία με τους Δήμους, και δεν πρέπει να χαθεί ούτε μια ημέρα για την υλοποίηση τους, λόγω της μετάβασης στο νέο ΕΣΠΑ.

Η Γενική Συνέλευση μεταξύ άλλων προτείνει για τα έργα αυτά:


1. Να εκδοθεί άμεσα ειδική πρόσκληση ένταξης στο νέο ΕΣΠΑ με ονοματισμένες τις δράσεις που έχουν υποβληθεί από τον ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίο για να μην υπάρξουν νέες διαχειριστικές καθυστερήσεις.
2. Να προ-εγκρίνονται απρόσκοπτα από την Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ ΠΕΚΑ οι δημοπρατήσεις και οι υπογραφές συμβάσεων έργων που οι διαγωνιστικές τους διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη χωρίς διαχειριστικές προϋποθέσεις μετάβασης τους στο νέο ΕΣΠΑ.
3. Για τα ήδη συμβασιοποιημένα έργα, να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση αυτών και να συνεχίσουν να εκτελούνται απρόσκοπτα με πληρωμή των λογαριασμών, με μεταβατική χρηματοδότηση μέσω Εθνικού ΠΔΕ μέχρι να γίνουν οι διαχειριστικές ενέργειες μετάβασης τους ώστε μετά να δηλωθούν και ως δαπάνες επιλέξιμες στο νέο ΕΣΠΑ.

 

Σχετικά άρθρα