patmosweb330

elin330

aegeanlab

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ H I.M. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ.

CHORA 1

 

Ιερά Βασιλική, Σταυροπηγιακή και Πατριαρχική Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και Ευαγγελιστού Πάτμου (ΝΠΙΔ)
Πάτμος,24-07-2023
Υπ’ αρ. 04/2023 προκήρυξη διενέργειας δημόσιου ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού

 

Ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Πάτμου και Πατριαρχικός Έξαρχος Πάτμου


Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι
Δημόσιο ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό (επαναληπτικό) για την ανάδειξη εκμισθώσεως της παλαιάς πέτρινης οικίας επιφάνειας 45 τ.μ. επί οικοπέδου εμβαδού 80 τ.μ., ιδιοκτησίας ΙΜΠ με ΚΑΕΚ 100600351012/0/0 στην Χώρα Πάτμου θέση «Ασωμάτων Χώρα» (πλησίον Γηροκομείου Αγίας Διασώζουσας) .
Ημερομηνία διαγωνισμού και καταληκτική ημερομηνία και ώρα Υποβολής Προσφορών: Τετάρτη, 30/08/2023 12:45 μ.μ.


Τόπος διαγωνισμού: ΙΜΠ, Χώρα Δ. Πάτμου Ν. Δωδεκανήσου


Αντικείμενο της Διακηρύξεως αποτελεί η ανάδειξη πρώτου πλειοδότη εκμισθώσεως της παλαιάς πέτρινης οικίας επιφάνειας 45 τ.μ. επί οικοπέδου εμβαδού 80 τ.μ. , ιδιοκτησίας ΙΜΠ με ΚΑΕΚ 100600351012/0/0 στην Χώρα Πάτμου θέση «Ασωμάτων Χώρα».


Τιμή α’ προσφοράς του ετήσιου μισθώματος ορίζεται το ποσό των 3.000 ευρώ με σταθερό μίσθωμα για τα πρώτα τέσσερα έτη της μίσθωσης και αύξηση 3% για τα επόμενα δύο έτη (5ο & 6ο χρόνο μίσθωσης), 5% για το7ο & 8ο έτος μίσθωσης , 5% για το 9ο και 10ο έτος μίσθωσης, 5% για το 11ο και 12ο έτος μίσθωσης και 5% για τα επόμενα έτη μέχρι την λήξη της μίσθωσης.


Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε δέκα πέντε έτη (15 έτη) και η εγγύηση σε ένα ετήσιο μίσθωμα.


Για να γίνει κάποιος δεκτός στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή συμμετοχής, η οποία εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που έχουν το δικαίωμα αυτό ή τραπεζική επιταγή ποσού 3.000 ευρώ.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια του νομίμου εκπροσώπου των διαγωνιζόμενων ή µε νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, οι οποίες πρωτοκολλούνται στο Πρωτόκολλο της Γραμματείας της ΙΜΠ, Χώρα Δ. Πάτμου Ν. Δωδεκανήσου, Πάτμος ΤΚ 855 00, το αργότερο μέχρι και την καταληκτική ημέρα του διαγωνισμού, δηλ. την Τετάρτη , 30 Αυγούστου 2023 και ώρα 12.45 μ.μ.


Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τους όρους που επισυνάπτονται στα παραρτήματα Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Γενικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής. Παραρτήματα - Υποδείγματα: α) Οικονομικής Προσφοράς Σύμβασης, β) Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής και γ) Σύμβασης Μίσθωσης. Η παρούσα διακήρυξη μαζί με τα παραρτήματά της είναι διαθέσιμη και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.patmosmonastery.gr .


Σε περίπτωση που αποβεί άκαρπος ο διενεργηθησόμενος κατά τα ανωτέρω διαγωνισμός, θα επαναληφθεί η διενέργειά του άνευ ετέρας διαδικασίας δημοσίευσης την 19-9-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:45 μ.μ.

 

Ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Πάτμου
Κύριλλος Πέντες