patmosweb330

elin330

aegeanlab

H I.M. ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ

CHORA 1

 

Ιερά Βασιλική, Σταυροπηγιακή και Πατριαρχική Μονή
Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και Ευαγγελιστού Πάτμου (ΝΠΙΔ)
Πάτμος,24-07-2023


Υπ’ αρ. 03/2023 προκήρυξη διενέργειας δημόσιου ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού

 

 

Ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Πάτμου και Πατριαρχικός Έξαρχος Πάτμου


Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι
Δημόσιο ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη εκμισθώσεως καταστήματος κειμένου στον 1ο όροφο της οικίας ΚΩΤΤΗ στην Χώρα Πάτμου αποτελούμενου από ένα ενιαίο χώρο με τουαλέττα επιφανείας 68,90 τ.μ. ΚΑΕΚ 100600317013.

 

Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού και καταληκτική ημερομηνία και ώρα Υποβολής Προσφορών: 11-08-2023 ημέρα Παρασκευή ώρα 12:45 μ.μ.
Η παρούσα θα δημοσιευθεί (α) στην ημερήσια νομαρχιακή εφημερίδα «ΡΟΔΙΑΚΗ» (Ν. Δωδεκανήσου) και (β) στην ηλεκτρονική εφημερίδα της Νήσου Πάτμου «ΠΑΤΜΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» και θα είναι διαθέσιμη και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.patmosmonastery.gr.


Τόπος διενέργειας του διαγωνισμού: ΙΜΠ, Χώρα Δ. Πάτμου Ν. Δωδεκανήσου


Αντικείμενο της παρούσας Διακηρύξεως αποτελεί η ανάδειξη πρώτου πλειοδότη (αναδόχου) εκμισθώσεως του καταστήματος κειμένου στον 1ο όροφο της οικίας ΚΩΤΤΗ στην Χώρα Πάτμου αποτελούμενου από ένα ενιαίο χώρο με τουαλέττα επιφανείας 68,90 τ.μ. ΚΑΕΚ 100600317013.


Τιμή πρώτης προσφοράς του μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500) πλέον τέλους χαρτοσήμου 3,6% με σταθερό μίσθωμα τα πρώτα δύο έτη της μίσθωσης και αύξηση 3% ανά έκαστο επόμενο μισθωτικό έτος πλέον τέλους χαρτοσήμου μέχρι την λήξη της μίσθωσης .


Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε οκτώ (8) έτη και η εγγύηση κατά την κατάρτιση της μισθωτικής συμβάσεως θα είναι δύο (2) μηναία μισθώματα .
Για να γίνει κάποιος δεκτός στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή συμμετοχής, η οποία εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που έχουν το δικαίωμα αυτό, για το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 ευρώ ) ή τραπεζική επιταγή ιδίου ως άνω ποσού.


Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια του νομίμου εκπροσώπου των διαγωνιζόμενων ή µε νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, οι οποίες πρωτοκολλούνται στο Πρωτόκολλο της Γραμματείας της ΙΜΠ, Χώρα Δ. Πάτμου Ν. Δωδεκανήσου, Πάτμος ΤΚ 855 00, το αργότερο μέχρι και την καταληκτική ημέρα του διαγωνισμού, δηλ. την Παρασκευή 11 Αυγούστου 2023 και ώρα 12.45 μ.μ.


Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τους όρους που επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας στα: ΜΕΡΟΣ A΄ : Αντικείμενο του Διαγωνισμού. ΜΕΡΟΣ Β΄ : Γενικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής. ΜΕΡΟΣ Γ΄: Παραρτήματα - Υποδείγματα: α) Οικονομικής Προσφοράς Σύμβασης, β) Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής


Σε περίπτωση που αποβεί άκαρπος ο διενεργηθησόμενος κατά τα ανωτέρω διαγωνισμός, θα επαναληφθεί η διενέργειά του άνευ ετέρας διαδικασίας δημοσίευσης την 4-9-2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:45 μ.μ.


Ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Πάτμου
Κύριλλος Πέντες