patmosweb330

elin330

aegeanlab

Στην  επιλογή εταιρείας για τη διαχείριση του ΧΥΤΑ Πάτμου προχωρά ο ΦΟΔΣΑ. Δύο εταιρείες θα διαγωνιστούν

 XYTA NEA 3

 

της Σμαράγδας Μουλιάτη

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «Ειδικός Περιφερειακός Διαβαθμιδικός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «ΦοΔΣΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. την Πέμπτη 11 Μαΐου 2023 μετά από συνεδρίαση διά περιφοράς, αποδέχτηκαν την εισήγηση του προέδρου κ. Γιώργου Χατζημάρκου να προχωρήσουν στο Δεύτερο βήμα του Διαγωνισμού «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Ο.Ε.Δ.Α.) ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΗΣΟΥ ΠΑΤΜΟΥ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ ΜΕ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΣ» μετά από την έγκριση του πρώτου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού από 28-04-2023 των εταιρειών οι οποίες έλαβαν μέρος (1ο Στάδιο: Αποσφράγιση (υπό)φακέλων: «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνικής Προσφοράς»).


Και το δεύτερο βήμα, το πρώτο ήταν η μελέτη, είναι η επιλογή του Αναδόχου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,  βάσει βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής για την παροχή υπηρεσίας, με ηλεκτρονικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 180212.

 

Με αυτή την απόφαση οι δύο εταιρείες που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό και οι οποίες κρίθηκαν από την επιτροπή διαγωνισμού Αποδεκτές, κατά την ολοκλήρωση του 1ου Σταδίου που αφορά τον έλεγχο και αξιολόγηση των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά» είναι:

 

1) «KAFSIS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. με δ.τ. «KAFSIS» (Είναι η εταιρεία που διαχειρίζεται τη λειτουργία του ΧΥΤΑ με τρίμηνες απευθείας αναθέσεις , μετά τη λήξη της σύμβασης Νοέμβριο του 2022 με τις ανάδοχες εταιρείες Καιρίδης-3Κ-ΚΑΥΣΙΣ,
2) «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ με δ.τ. «W.A.T.T. A.E.»

 

Περιμένουμε τώρα να καταθέσουν οι εταιρείες αυτές την οικονομική τους προσφορά για να επιλεγεί η οικονομικότερη.

Απομένει και η καθαριότητα που έχει ανατεθεί να κάνει το διαγωνισμό στον φορέα ΑΕΙΦΟΡΟΙ ΝΗΣΟΙ ΑΕ ;

Και είναι μια αγωνιώδης αναμονή γιατί δεν πάει άλλο.

 

ΣΧετικά θέματα: