patmosweb330

elin330

aegeanlab

Την απομάκρυνση των ξύλινων στύλων της ΔΕΗ στο Λιβάδι Γερανού ζητά από το Δήμο η Νεωτέρων Μνημείων

LIVADI GERANOU KOLONES NEO

Παρακαλούμε τις υπηρεσίες που απευθύνετε το παρόν να προβούν σε όλες τις κατά νόμο ενέργειες για την άμεση διακοπή οποιασδήποτε εργασίας , την απομάκρυνση των ξύλινων στύλων και των εναέριων καλωδίων που έχουν τοποθετηθεί αυθαίρετα στο μονοπάτι που οδηγεί στην παραλία  Γερανού διότι διαπιστώσαμε, ότι έχουν τοποθετηθεί αυθαίρετα, χωρίς την απαιτούμενη άδεια στο τμήμα του μονοπατιού «Βαγιά-Λιγγίνου-Λιβάδι- Γερανού» (Διαδρομή Νο. 7) που οδηγεί στην παραλία Γερανού, το
οποίο έχει ενταχθεί από το 2011 στο πρόγραμμα "Μονοπάτια Πολιτισμού" της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού σε συνεργασία με τον Δήμο Πάτμου.
Το γεγονός αυτό βλάπτει και αλλοιώνει το ιστορικό διατηρητέο μνημείο και τόπο ιστορικό και ιδιαίτερου φυσικού κάλλους της Ν. Πάτμου και αντίκειται στην 962/2018 απόφαση του ΣτΕ στην οποία τονίζεται η ιδιαίτερη σημασία και προστασία του τοπίου της νήσου Πάτμου και ακυρώνει την 217/14-12- 2009 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάτμου που αφορά σε καθαρισμό και διαπλάτυνση παλαιού δρόμου στην περιοχή Γερανός στη νήσο Πάτμο..

 

Έτσι απαντά o Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Υπηρεσίας  ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ κ. Γεώργιος Ντέλλας  στο Δήμο Πάτμου, 2. Αστυνομικό Τμήμα Πάτμου 3.  Δήμο Καλύμνου,Υπηρεσία Δόμησης , και  4 στον ΔΕΔΗΕ - Διαχειριστές Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.-Πρακτορείο Πάτμου  στην καταγγελία της κας Ιωάννας Μέμμου 

 

Παρακάτω ολόκληρη η  καταγγελία  της κ. Μέμμου στις 17 Ιουλίου 2022: 

 

Προς
Την ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Θα θέλαμε να σας κάνουμε γνωστά τα εξής.
Πληροφορηθήκαμε και διαπιστώσαμε εν συνεχεία με τα ίδια μας τα μάτια ότι, στο μονοπάτι που οδηγεί στην παραλία του Γερανού, ο Δήμος Πάτμου τοποθέτησε ξύλινες κολώνες με εναέρια καλώδια, προκειμένου να ηλεκτροφωτίσει τον δρόμο.
Η κακοποίηση του φυσικού τοπίου δεδομένη. Το έργο έγινε κατόπιν αιτήματος ιδιοκτήτη παρακείμενης ταβέρνας για να διευκολύνονται οι πελάτες του και το βράδυ. 

Γνωρίζουμε ότι κατόπιν ενημέρωσης της υπηρεσίας σας ( στις 24/05/2021) για σχέδια ασφαλτόστρωσης του επίσης κακοποιημένου και φωταγωγημένου μονοπατιού Λιγγίνου, από την ΕΛΕΤ, αποστείλατε στον Δήμο έγγραφο αναίρεσης της μελέτης του έργου.

Στο ίδιο έγγραφο ζητάτε την αποκατάσταση του ενιαίου μονοπατιού Βαγιάς-Λιγγίνου-Γερανού και απαγορεύεται στον Δήμο να προβεί σε οιαδήποτε εργασία στο μέρος χωρίς προηγούμενη έγκρισή σας.
Επειδή η υπηρεσία σας είναι κατά νόμον αρμόδια να ελέγχει και προστατεύει το ιστορικό και φυσικό μνημείο Πάτμος, παρακαλούμε να μεριμνήσετε για να υλοποιηθεί η απόφασή σας για αποκατάσταση του μονοπατιού και τιμωρία όσων επιδεικτικά αγνοούν τις αποφάσεις σας.

Προφανώς δεν έγινε με έγκρισή σας ο ηλεκτροφωτισμός του Γερανού.

Για οικονομία χρόνου υπογράφω το κείμενο μόνον εγώ, Ιωάννα Μέμμου, παρ’ όλο που έχει κινητοποιηθεί μεγάλη μερίδα πολιτών, με διάφορους τρόπους.

 

Περιμένουμε με ενδιαφέρον παρέμβασή σας.
Υπάρχει περίπτωση να δούμε ποτέ το ξήλωμα αυθαίρετων κατασκευών; 

Πάτμος 17/07/2022
ΙΩΑΝΝΑ ΜΕΜΟΥ

 

 

Παρακάτω η απάντηση του   Αναπληρωτή  Προϊστάμενου της Υπηρεσίας  Νεωτέρων Μνημείων κ Γεωργίου  Ντέλλα  στην παραπάνω καταγγελία: 

 

α. H με αριθ. πρωτ.: ΥΠΠΟΑ 344522/18-07-2022 καταγγελία της κας Ιωάννας Μέμου.
β. Το με αριθμ. πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/78225/26-02-2021 έγγραφο της ΥΝΜΤΕΔ που αφορά στη έγκριση
της μελέτης του έργου «τσιμεντόστρωση δρόμου στην περιοχή Λιγγίνου στην Πάτμο»
γ. Η Υ.Α. 28457/9-10-1972 (ΦΕΚ 847/Β/10-10-1972) κήρυξης νήσου Πάτμου ως ιστορικό διατηρητέο  μνημείο και τόπο ιστορικό και ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. ..........


Μετά λύπης μας διαπιστώσαμε, ότι έχουν τοποθετηθεί αυθαίρετα, χωρίς την απαιτούμενη άδεια  από την υπηρεσία μας, ξύλινες κολώνες ηλεκτροφωτισμού και εναέρια καλώδια στο τμήμα του μονοπατιού «Βαγιά-Λιγγίνου-Λιβάδι- Γερανού» (Διαδρομή Νο. 7) που οδηγεί στην παραλία Γερανού, το οποίο έχει ενταχθεί από το 2011 στο πρόγραμμα "Μονοπάτια Πολιτισμού" της Ελληνικής Εταιρείας
Περιβάλλοντος και Πολιτισμού σε συνεργασία με τον Δήμο Πάτμου.


Το γεγονός αυτό βλάπτει και αλλοιώνει το ιστορικό διατηρητέο μνημείο και τόπο ιστορικό και ιδιαίτερου φυσικού κάλλους της Ν. Πάτμου και αντίκειται στην 962/2018 απόφαση του ΣτΕ στην οποία τονίζεται η ιδιαίτερη σημασία και προστασία του τοπίου της νήσου Πάτμου και ακυρώνει την 217/14-12- 2009 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάτμου που αφορά σε καθαρισμό και διαπλάτυνση παλαιού
δρόμου στην περιοχή Γερανός στη νήσο Πάτμο καθότι:


α) "Αποκλείονται οι αποσπασματικές και απρογραμμάτιστες πράξεις διαχειρίσεως του οδικού δικτύου...  και μάλιστα όταν πρόκειται για μικρή νήσο, όπου ακόμα και ένα μικρό οδικό έργο, ακριβώς λόγω της μικρής εκτάσεώς της, έχει σημαντικότερες συνέπειες απ᾽ ότι εάν εκτελείτο σε άλλη περιοχή»,

 

β) Ο χωματόδρομος της περιοχής Λιγγίνου χαρακτηρίζεται ως "αγροτικός ή μονοπάτι" και δεν ανήκει στο οδικό δίκτυο του νησιού και
γ) σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. Β περ ΙΙΙ υποπερ. 11 της ΖΟΕ (ΦΕΚ 621/Δ/1.8.2001) "επιβάλλεται η διατήρηση και συντήρηση του υφισταμένου δικτύου πεζοδρόμων - μονοπατιών".


Σε συνέχεια των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4858/2021 «Κύρωση Κώδικα  νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς»(ΦΕΚ 220/Α/19-11-2021), παρακαλούμε τις υπηρεσίες που απευθύνετε το παρόν να προβούν σε όλες τις κατά νόμο ενέργειες για την άμεση διακοπή οποιασδήποτε εργασίας , την απομάκρυνση των ξύλινων στύλων
και των εναέριων καλωδίων που έχουν τοποθετηθεί αυθαίρετα στο μονοπάτι που οδηγεί στην παραλία  Γερανού.

 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Υπηρεσίας
Γεώργιος Ντέλλας 

 

Σχετικό δημοσίευμα  ένα μήνα πριν την καταγγελία, |https://www.patmostimes.gr/category/14497-proxora-i-ilektrodotisi-sto-livadi-geranoy-me-ksylinous-stylous-kai-tha-diataraksei-to-topio-pote-den-einai-arga-na-ginei-me-allo-tropo-kante-kati

 

Να σημειώσουμε ότι στο τμήμα του Γερανού έχουν μπει συνολικά 13 ξύλινες κολώνες ηλεκτροφωτισμού. Οι 8 στον κεντρικό δρόμο από το σημείο που αριστερά πάει για τον Άγιο Δημήτριο μέχρι και την αρχή του μονοπατιού (τμήματος του μονοπατιού Νο7)  που οδηγεί στην παραλία Λιβάδι Γερανού και οι 5 από κεί μέχρι την παραλία . 

 

Αναζήτηση

like us on facebook

Πρωτοσέλιδα


Google translate

enfrdeitptrues

Δείτε επίσης

patmosnewsbanner01

azuro
castelo

banner2022

editorial2ed

Siarli Magda

epal banner

rent KATERINA WEB

H MAGEIA WEB 2s

rent KATERINA WEB

keridis-sima

patmosmonastery

Έντυπα

1111

dimotikos

dimotikos

Μέλος του

MEDIA

Μέλος του

aegeanmedia

Copyright Warning

copyscape-banner-white-160x56
Protected by Copyscape

Η αναπαραγωγή / αναδημοσίευση άρθρου ή περιεχομένου είναι ευπρόσδεκτη εάν συνοδεύεται με το hyperlink www.patmostimes.gr