patmosweb330

elin330

aegeanlab

Κλειδωμένο το welcome. Η μάχη για το άνοιγμα του συνεχίζεται.

 WELL COME

 της Σμαράγδας Μουλιάτη 

To κλείσιμο του welcome τέσσερα ολόκληρα χρόνια είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση τουριστικής χροιάς.
Έχει να κάνει με την αναμονή των επιβατών και όσων έχουν σχέση με την υποδοχή και τον αποχαιρετισμό προσώπων, που λόγω της διακοπής της λειτουργίας  της αίθουσας αναμονής κάθονται στα σκαλοπάτια ή όρθιοι με τις βαλίτσες στα πόδια περιμένοντας το  πλοίο. Είναι μια εικόνα και μια εμπειρία που δεν αφήνει καλές εντυπώσεις για το νησί και σου μένει χαραγμένη γιατί είναι η τελευταία που βιώνεις αποχαιρετώντας το.

WELCOME KATAMARAN
Αυτοί οι άνθρωποι που βλέπετε στην φωτογραφία η οποία τραβήχτηκε το Σάββατο 20 Αυγούστου 2022 και άλλοι πολλοί που δεν φαίνονται, έμειναν πολύ ώρα περιμένοντας το καράβι στο δρόμο.

 

Η περιπέτεια της αίθουσας αναμονής των επιβατών, μας έχει πολλές φορές απασχολήσει, τον τελευταίο καιρό περισσότερο, γιατί ενώ περιμέναμε μετά την επιτυχή κατάληξη του διαγωνισμού και της ενοικίασης του να άνοιγε τον Ιούλιο 2022 όπως ανέφερε η σύμβαση με τον ενοικιαστή, δυστυχώς δεν έγινε. Μετά την διοικητική αποβολή του ενοικιαστή https://www.patmostimes.gr/category/14569-welcome-15 ακολούθησε ένσταση της εταιρείας στην 63/2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου, με την αιτιολογία , ότι η παραχωρησιούχος εταιρεία δεν εκτέλεσε τις απαιτούμενες εργασίες δεν έλαβε τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις για την έναρξη λειτουργίας του Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τεσσάρων μηνών από την διενέργεια της παράδοσης – παραλαβής του (ήτοι έως 30-06-2022), ούτε υπέβαλε αίτημα για χορήγηση παράτασης, και η οποία  η οποία προωθήθηκε από την αποκεντρωμένη διοίκηση στο Υπουργείο Εμπορ. Ναυτιλίας.

 
Η παραχωρησιούχος εταιρεία αναφέρει στην ένσταση της μεταξύ άλλων ότι "η παραβίαση της διακήρυξης και των οριζομένων εντός αυτής προθεσμιών έλαβε χώρα από αποκλειστική υπαιτιότητα του ΔΗΛΙΤΑΠ και ουχί της εταιρείας μας."

 

Πιο αναλυτικά ,


"....To ΔΗΛΙΤΑΠ, δεν μας παρέδωσε το μίσθιο μετά την απόφαση ανάθεσης (Ιούνιος του 2021), αλλά μόλις τον Μάρτιο του 2022 και αφετέρου δεν μας παρέδωσε ούτε ρολόι (μετρητή) ρεύματος και νερού, δηλαδή μας παραδόθηκε το μίσθιο ΧΩΡΙΣ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΝΕΡΟ, με συνέπεια να είναι εξ ορισμού αδύνατη η εκτέλεση εργασιών, ενώ έδει όπως δώσει εκ νέου παράταση υλοποίησης του έργου, όπως δεσμεύθηκε και ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας μας ότι μέσα στον Σεπτέμβριο θα μπορούσε να έχει υλοποιηθεί.
Tο ΔΗΛΙΤΑΠ συνεχίζει, παραβίασε το ίδιο τις διατάξεις και τις προϋποθέσεις της με αριθμό 793/20-05-2021 Διακήρυξης δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού, καθώς και της προηγούμενης με αριθμό 66/2021 Απόφασης του, αλλά και της με αριθμό 10/2019 Απόφασης του, με την οποία αποφασίστηκε ότι "ο μετρητής της Δ.Ε.Η. που αντιστοιχεί στην αίθουσα επιβατών να περιέλθει στο όνομα του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. και μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού από το ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. στο όνομα του πλειοδότη επιχειρηματία", κάτι που δεν έγινε ποτέ, με αποτέλεσμα αφενός να μην παραδοθεί το μίσθιο μετά την απόφαση ανάθεσης (Ιούνιος του 2021), αλλά μόλις τον Μάρτιο του 2022 και αφετέρου να μην μας παραδοθεί ούτε ρολόι (μετρητής) ρεύματος και νερού, δηλαδή μας παραδόθηκε το μίσθιο ΧΩΡΙΣ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΝΕΡΟ, με δυσμενή συνέπεια το να καταστεί παντελώς αδύνατη όχι μόνο η τήρηση της προθεσμίας των 4 μηνών από την ήδη παντελώς καθυστερημένη παράδοση του μισθίου στις 1/3/22, αλλά και η ιδία η εκτέλεση τους."

 
Για τους παραπάνω αλλά και άλλους λόγους που αναφέρονται στην ένσταση η εταιρεία ζητεί:


“ Όπως ....ακυρωθεί η με αριθμό 63/2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου, η οποία μας κοινοποιήθηκε ηλεκτρονικά, με το με αριθμό πρωτοκόλλου 1178/25-7-2022 έγγραφο της ως άνω υπηρεσίας, με την οποία αποφασίστηκε η ανάκληση της - δυνάμει της με αριθμό 67/2021 απόφασης του ιδίου ως άνω οργάνου - παραχώρησης του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης και διοικητική αποβολή της εταιρείας μας από το τμήμα του κτηρίου επιβατών λιμένα Σκάλας Πάτμου και του περιβάλλοντος χώρου του.


Στη συνέχεια όπως αναφέρεται και στο δημοσίευμα μας https://www.patmostimes.gr/category/14641-welcome-16
ακολούθησε έγγραφο της Κτηματικής υπηρεσίας προς την εταιρεία για να αποχωρήσει από το οίκημα εντός 5 ημερών με το δικαίωμα να προβάλλει τις αντιρρήσεις της.


Πράγματι η εταιρεία εντός του πενθημέρου προέβαλλε μεταξύ άλλων τις αντιρρήσεις. 


" ....Ήδη, από 3/8/2022, κατατέθηκε ενώπιον της αρμόδιας Αρχής και δη του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου η με αριθμό πρωτοκόλλου 36490 Ειδική Διοικητική Προσφυγή, επί της οποίας όχι μόνο δεν έχει εκδοθεί η οιαδήποτε απόφαση, αλλά εκκρεμεί ακόμη η εκδίκαση.
Ο βασικός υπαίτιος της καθυστέρησης δεν ήταν άλλος από τον φορέα διαχείρισης, ήτοι το ΔΗΛΙΤΑΠ το οποίο δεν μας παρέδωσε το μίσθιο μετά την απόφαση ανάθεσης (Ιούνιος του 2021), αλλά μόλις τον Μάρτιο του 2022 και αφετέρου δεν μας παρέδωσε ούτε ρολόι (μετρητή) ρεύματος και νερού, δηλαδή μας παραδόθηκε το μίσθιο ΧΩΡΙΣ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΝΕΡΟ, με συνέπεια να είναι εξ ορισμού αδύνατη η εκτέλεση εργασιών".

 

Και φυσικά η εταιρεία αναφέρεται και στη συγκατάθεση της για την εγκατάσταση των παράνομων μεταναστών στην αίθουσα αναμονής:

"...H εταιρεία μας – όπως άριστα γνωρίζετε- συνέπραξε άμεσα στο αίτημα του Προέδρου του ΔΗΛΙΤΑΠ κου Αντωνίου Γαμπιέρη, στις 01.30 τα ξημερώματα της 23/8/2022, προκειμένου να εγκατασταθούν πρόσκαιρα στο μίσθιο 80 λαθρομετανάστες που βρέθηκαν στο νησί, αποδεικνύοντας ούτω την αμέριστη συμπαράσταση της στις αρχές της διοίκησης και την καλή και αγαθή της πρόθεση, αφού το αίτημα για την εγκατάσταση διεκπεραιώθηκε στις 2.10 της ίδιας .


Τέλος αναφέρει ότι η αιτιολογία περί διασφάλισης των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου, που αναγράφεται στο προσβαλλόμενο έγγραφο του ΔΗΛΙΤΑΠ, δεν ισχύει διότι, 


« Χρήση και εκμετάλλευση του χώρου από οιοδήποτε ιδιώτη δεν είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί, αφού προαπαιτούμενο τούτης είναι η διεξαγωγή νέου διαγωνισμού, διαδικασίας εξαιρετικά χρονοβόρας και περίπλοκης.
Και καταλήγει με το εξής δίλημμα προς την υπηρεσία του ΔΗΛΙΤΑΠ:


«Μήπως λοιπόν τα συμφέροντα του δημοσίου ικανοποιούνται με τον καλύτερο τρόπο, αν ανακληθεί η απόφαση περί έκπτωσης της εταιρείας μας και μας δοθεί ένα μικρό χρονικό διάστημα ώστε να υλοποιήσουμε τις εργασίες και ούτω να αξιοποιηθεί ο χώρος ως έχει προβλεφθεί (κάτι για το οποίο εκλιπαρούμε εδώ και δύο μήνες);»


Να σημειώσουμε ότι για να δοθεί παράταση απαιτείται γραπτό αίτημα παράτασης των εργασιών και όπως γνωρίζουμε δεν έγινε από την εταιρεία προς το ΔΗΛΙΤΑΠ.
Επίσης όπως γνωρίζουμε η παραχώρηση στην εταιρεία ενοικίασης με 1650 ευρώ ναι μεν έγινε Ιούνιο 2021, αλλά η προαπαιτούμενη έγκριση της απόφασης παραχώρησης από το Υπουργείο Εμπορ. Ναυτιλίας εστάλη τ 1η Μαρτίου 2022.

Επίσης ρεύμα και νερό υπήρχε προς χρήση στο οίκημα. 

 

Να σημειώσουμε επίσης ότι ο εκπρόσωπος της παραχωρησιούχου εταιρείας και ο δικηγόρος της , σε επικοινωνία με τον  συνεργάτη μας  κ. Νίκο Μελιανό ανέφερε ότι "επιθυμία τους είναι να λήξει το συντομότερο δυνατόν αυτή η περιπέτεια και να μπορέσει να προσφέρει αυτά που πρέπει στο νησί μέσω της λειτουργίας των κτιρίου επιβατών. Επιπρόσθετα τόνισαν ότι η σχετική άδεια για την αποκατάσταση των ζημιών του κτιρίου επιβατών βγήκε από την πολεοδομία στις 19 Ιουλίου 2022 και ότι τόσο το υπουργείο εμπορικής ναυτιλίας όσο και η κηματική υπηρεσία του δημοσίου,  απόρησαν για τον τρόπο αντίδρασης του ΔΗΛΙΤΑΠ παρότι είναι τυπική στις συμβατικές της υποχρεώσεις"   


Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και περιμένουμε τις εξελίξεις. Δεν μπορεί και δεν πρέπει να μείνει άλλο κλειστή η αίθουσα και να δυσφημίζει ένα ολόκληρο νησί. 

like us on facebook

Αναζήτηση

Πρωτοσέλιδα


Google translate

enfrdeitptrues

Δείτε επίσης

patmosnewsbanner01

TheologosHouses

theologoshouses

azuro
castelo

banner2022

editorial2ed

Siarli Magda

epal banner

rent KATERINA WEB

H MAGEIA WEB 2s

rent KATERINA WEB

keridis-sima

patmosmonastery

Έντυπα

1111

dimotikos

dimotikos

Μέλος του

MEDIA

Μέλος του

aegeanmedia

Copyright Warning

copyscape-banner-white-160x56
Protected by Copyscape

Η αναπαραγωγή / αναδημοσίευση άρθρου ή περιεχομένου είναι ευπρόσδεκτη εάν συνοδεύεται με το hyperlink www.patmostimes.gr