patmosweb330

elin330

aegeanlab

Η HELLENIC SEAPLANES ζητά από το ΔΗΛΙΤΑΠ 30 χρόνια αντί 5 την εκμετάλλευση λειτουργίας του υδατοδρομίου Πάτμου

IDROPLANA3της Σμαράγδας Μουλιάτη

Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το 2019 την λειτουργία του υδατοδρομίου στην Πάτμο αλλά ζητάμε την επιμήκυνση της σύμβασης από 5 σε 30 χρόνια.   

Οι λόγοι που επικαλείται η εταιρεία στο αίτημα της αναφέρονται σε    επιστολή της που έστειλε στον πρόεδρο του ΔΗΛΙΤΑΠ κ. Γρηγόρη Στόικομ η εταιρεία ΥΔΡΟΠΛΑΝΑ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. 

Σήμερα στην εκπομπή του patmos radio 91 EIMAI ΕΔΩ ΕΙΜΑΙ ΠΑΤΜΟ ο δήμαρχος κ. Στόικος, έκανε μία αποκάλυψη που πρέπει τις επόμενες μέρες να διερευνηθεί. Μας είπε συγκεκριμένα ότι ο Ελληνοαμεξικάνος επενδυτής κ. Φαρίας Νικολόπουλος που συζητάει τη δημιουργία αεροδρομίου θα αναλάβει και τη δημιουργία του υδατοδρομίου.   

 

Παρακάτω ολόκληρη η επιστολή της εταιρείας ΥΔΡΟΠΛΑΝΑ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.
(HELLENIC SEAPLANES) με τα σχετικά αιτήματα στα οποία προφανώς θα απαντήσει ο Πρόεδρος του ΔΗΛΙΤΑΠ. 

 

 

Αγαπητέ  πρόεδρε,  

Σε συνέχεια της επιστολής σας με αριθμ. Πρωτ. 2124 και θέμα "Προώθηση διαδικασίας έκδοσης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας του υδατοδρομίου Πάτμου, καθώς και της προηγούμενης επικοινωνίας που είχαμε θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε και να σας προτείνουμε τα παρακάτω, όσον αφορά το υδατοδρόμιο της Πάτμου"

Μετά από μια σειρά ετών προσπάθειας ολοκλήρωσης του νομικού πλαισίου αδειοδότησης κατασκευής και λειτουργίας υδατοδρομίων η οποία τελείωσε στις 11-10-2018 , όπου δημοσιεύτηκε ο νέος νόμος 4568 /2018 σε ΦΕΚ στην εφημερίδα της κυβερνήσεως μας φέρνει μπροστά στα εξής δεδομένα.
1. ΠΛΕΟΝ Η ΑΔΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΩΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ 2 ΑΔΕΙΕΣ
α) «Άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου» η άδεια που χορηγείται στον ενδιαφερόμενο μόνο για την κατασκευή εγκαταστάσεων και υποδομών και την προσθήκη του απαραίτητου εξοπλισμού του υδατοδρομίου.
β) «Άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου» η άδεια που χορηγείται στον ενδιαφερόμενο και επιτρέπει τη λειτουργία και εκμετάλλευση του υδατοδρομίου, εφ όσον έχει χορηγηθεί και είναι σε ισχύ άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου.

2. ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Οι ελάχιστες απαιτήσεις των κτιριακών εγκαταστάσεων προκειμένου να διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο εξυπηρέτησης επιβατών καθορίζονται ως εξής:
α) κτιριακή η άλλη υποδομή ώστε να διασφαλίζεται η επάρκεια χώρου για την εγκατάσταση και τη σωσδτή λειτουργία του εξοπλισμού ασφαλείας ελέγχου επιβατών και αποσκευών.
β) κατά την αναμονή επιβατών απαιτείται χώρος 1,2, τ.μ. ανά εξυπηρετούμενο επιβάτη,
γ) υποχρεωτική ύπαρξη χώρων υγιεινής των δύο φύλλων και ατόμων με κινητικά προβλήματα ανάλογα με τον αριθμό επιβατών, χωροθετούνται πλησίον αυτού. Στα υδατοδρόμια που αποτελούν πύλες εισόδου – εξόδου υπάρχει διαχωρισμός των επιβατών εντός και εκτός Σέγκεν, ελάχιστος χώρος για το ένστολο προσωπικό και τον αξιωματικό υπηρεσίας.

3. H ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΦΟΡΕΑ.
Η άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου χορηγείται μόνο σε δημόσιο φορέα. Με κοινή απόφαση των υπουργών υποδομών και μεταφορών και ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής χορηγείται άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου. Για υδατοδρομίου σε λίμνη η άδεια ίδρυσης χορηγείται αποκλειστικά με απόφαση του υπουργού υποδομών και μεταφορών. Για τις υδάτινες επιφάνειες που έχουν υπαχθεί στο δίκτυο Natura 2000 , η άδεια ίδρυσης χορηγείται με κοινή απόφαση των υπουργών υποδομών και μεταφορών και περιβάλλοντος και ενέργειας. Σε περίπτωση άδειας ίδρυσης σε ΟΤΑ την απόφαση χορήγησης, της, συνυπογράφει και ο υπουργός Εσωτερικών.

4. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΩΝ
Η δημιουργία υδατοδρομίων μπορεί να υπαχθεί στο πλαίσιο των στρατηγικών επενδύσεων, εφ όσον τηρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 1 του ν. 3984/2010 (Α΄204) . Η δημιουργία υδατοδρομίων μπορεί να υπαχθεί στο πλαίσιο των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

5. ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ
Το ύψος του παραβόλου της περίπτωσης άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου ανέρχεται σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2500) ευρώ. Για την εξέταση υδατοδρομίου αιτήματος αειοδότησης υδατοδρομίου καταβάλλεται παράβολο υπέρ του υπουργείου καταβάλλεται παράβολο υπέρ του υπουργείου υποδομών και μεταφορών. Με κοινή απόφαση των υπουργών οικονομικών και υποδομών και μεταφορών. Με κοινή απόφαση των υπουργών οικονομικών και υποδομών και μεταφορών , που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του ΤΕΜ μπορεί να καθορίζεται διαφορετικό ύψος του ανωτέρω παραβόλου ανάλογα με τον πληθυσμό και την τουριστική ανάπτυξη κάθε περιοχής.
6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ 2 ΑΔΕΙΩΝ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
Η Άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου είναι αορίστου διάρκειας. Η άδεια λειτουργίας ανακαλείται , αν για δυόμιση (2,5) συνεχόμενα έτη το υδατοδρόμιο δεν παρουσιάζει πτητικό έργο. Η διάρκεια της άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου καθορίζεται από τη σύμβαση μεταξύ του κατόχου της άδειας ίδρυσης και εκείνου που, ύστερα από διαγωνιστική διαδικασία, σύμφωνα με τους κανόνες ανάθεσης , η οποία υποχρεωτικά εμπεριέχει τη λειτουργία υδατοδρομίου και όχι μόνο στη μίσθωση χώρου, λαμβάνει την άδεια λειτουργίας, όπως αναφέρεται στην προκήρυξη. Δεν μπορεί να ορίζεται διάρκεια μικρότερη των πέντε ετών. Γι α κάθε μεταβολή στο πρόσωπο του δικαιούχου ή για οποιαδήποτε τροποποίηση των χαρακτηριστικών του υδατοδρομίου συμπεριλαμβανομένων του εξοπλισμού και των εγχειριδίων υδατοδρομίου, απαιτείται αίτηση προς το ΤΕΜ και έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες πριν από τη μεταβολή, την υλοποίηση ή την εφαρμογή τους.
Η περίπτωση που αφορά το υδατοδρόμιο της Πάτμου αναλύεται στο άρθρο 31 του νόμου- Μεταβατικές διατάξεις όπου αναφέρει σε γενικές γραμμές ότι για όσα υδατοδρόμια έχει ξεκινήσει η αδειοδότηση τους ή έχει υποβληθεί η αίτηση και ο τεχνικός φάκελος και έχει προηγηθεί διαγωνιστική διαδικασία με βάση την κείμενη νομοθεσία που υποχρεωτικά εμπεριέχει την λειτουργία υδατοδρομίου και όχι μόνο τη μίσθωση χώρου, αν μέχρι τη δημοσίευση του νομοσχεδίου δεν έχουν εκδοθεί οι τελικές άδειες, με αίτηση του Δημόσιου φορέα και συναίνεση του ιδιωτικού φορέα , εφ όσον ο τελευταίος έχει ξεκινήσει την διαδικασία να υποβάλει την αίτηση και τον τεχνικό φάκελο, η άδεια ίδρυσης θα εκδίδεται στο όνομα του Δημόσιου φορέα που έχει παραχωρήσει την έκταση, ενώ η άδεια λειτουργίας στο όνομα του φορέα ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΙΚΕ στον οποίο έχει παραχωρηθεί η έκταση.

 

Κύριε πρόεδρε,  
Λαμβάνοντας υπ όψη τα παρακάτω

1. Τις δαπάνες που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα για την αδειοδότηση, μελέτες, περιβαλλοντικές, παράβολα, μισθώματα που έχουμε καταβάλει το τελευταία 5 χρόνια.
2. Την πρόταση που μας έχετε στείλει (ΔΗΛΙΤΑΠ) επιστολή σας με αριθ. Πρωτ. 2214 και θέμα «Προώθηση διαδικασίας έκδοσης αδειών, ίδρυσης και λειτουργίας του υδατοδρομίου Πάτμου».
3. Η εταιρεία μας ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΙΚΕ έχει εξασφαλίσει μέσα από διαγωνιστικές διαδικασίες τα δικαιώματα ιδιαίτερης χρήσης για την αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία υδατοδρομίου της Πάτμου.
4. Έχει κατατεθεί η αίτηση και ο τεχνικός φάκελος στην ΤΕΜ στο υπουργείο Μεταφορών.
5. Έχει ολοκληρωθεί η αδειοδότηση του υδατοδρομίου ΑΕΠΟ και έγκριση εγχειριδίων από την ΥΠΑ.
6. Το υδατοδρόμιο Πάτμου είναι έτοιμο για να ξεκινήσει η κατασκευή των εγκαταστάσεων και την καλοκαιρινή περίοδο να ξεκινήσει λειτουργία.
7. Η ιδιοκτησία πλέον (άδεια ίδρυσης) περνάει στο δημοτικό λιμενικό ταμείο Πάτμου σύμφωνα με τον νέο νόμο 4568/2018
8. Το υπόλοιπο χρονικό όριο παραχώρησης είναι 5 έτη.
Προτείνουμε την παρακάτω πρόταση στηριζόμενοι στο διεθνές οικονομικό μοντέλο BOT (built- operate- transfer) έχοντας έτσι την δυνατότητα συνέχισης της συνεργασίας μας όσον αφορά στην μελέτη, αδειοδότηση, κατασκευή, λειτουργία και στο τέλος μεταβίβαση των εγκαταστάσεων του υδατοδρομίου Πάτμου στον Δημόσιο φορέα χωρίς να θίγονται οι βασικοί άξονες στους οποίους αυτή στηρίζεται, ήτοι:
Την υλοποίηση του υδατοδρομίου Πάτμου αποκλειστικά με δαπάνες της εταιρείας μας, άνευ κόστους τινός για ΔΗΛΙΤΑΠ .
Την απόσβεση, της πραγματοποιηθησόμενης επένδυσης με την εκμετάλλευση και λειτουργία του υδατοδρομίου στα 30 έτη σύμφωνα πάντα με τον νόμο 4568/2018.
Έτσι η μόνη αλλαγή σε σχέση με τους αρχικούς όρους παραχώρησης χώρου εντός της χερσαίας Ζώνης λιμένα Σκάλας Πάτμου , θα είναι ότι θα σας κατασκευάσουμε το υδατοδρόμιο στο όνομα σας, αξίας περίπου 200.000 ευρώ, που με βάση το Ν. 4568/2018 πρέπει υποχρεωτικά να εκδοθεί στο ΔΗΛΙΤΑ Πάτμου και άδεια λειτουργίας στο όνομα της εταιρείας μας με μια επέκταση της διάρκειας της άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου όπου καθορίζεται από τη σύμβαση μεταξύ του κατόχου της άδειας ίδρυσης και του αναδόχου ύστερα από τη διαγωνιστική διαδικασία, η οποία υποχρεωτικά εμπεριέχει τη λειτουργία υδατοδρομίου και όχι μόνο τη μίσθωση χώρου
Είμαστε πλέον στην τελική ευθεία και το 2019 στοχεύουμε να κάνουμε τις πρώτες πτήσεις στην Πάτμο με υδροπλάνο..!
Αναμένουμε την ανταπόκριση σας επί των ανωτέρω θεμάτων και είμαστε στη διάθεση σας.


ΥΔΡΟΠΛΑΝΑ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.
HELLENIC SEAPLANES

Αναζήτηση

like us on facebook

Πρωτοσέλιδα


Google translate

enfrdeitptrues

PATMOS RADIO 91

Δείτε επίσης

patmosnewsbanner01

dimotikos

Μέλος του

aegeanmedia

editorial2ed

banner2019

rent KATERINA WEB

H MAGEIA WEB 2s

rent KATERINA WEB

keridis-sima

patmosmonastery

Έντυπα

1111

Copyright Warning

copyscape-banner-white-160x56
Protected by Copyscape

Η αναπαραγωγή / αναδημοσίευση άρθρου ή περιεχομένου είναι ευπρόσδεκτη εάν συνοδεύεται με το hyperlink www.patmostimes.gr