patmosweb330

elin330

aktis330

like us on facebook

Αναζήτηση

dimotikos

Δείτε επίσης

patmosnewsbanner01

PATMOS RADIO 91

Έντυπα

1111

Πρωτοσέλιδα


Παραιτήθηκε η δικηγόρος από την επιτροπή ελέγχου των αγωγών του Δήμου κατά δημοτών

monopatiaτης Σμαράγδας Μουλιάτη

Όπως αναφέραμε στο δημοσίευμα μας για την παραίτηση του κ. Κωνσταντινίδη από την  επιτροπή ελέγχου των αγωγών του Δήμου Πάτμου κατά δημοτών παραιτήθηκε και η δικηγόρος κα Μάρθα Ματσούκα, η οποία να σημειώσουμε την τοποθέτησαν χωρίς να την ρωτήσουν. 

 

Με επιστολή της στην   δημοτική αρχή που κοινοποίησε  ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  και στον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

καθιστά γνωστό ότι δεν είναι δυνατή η  συμμετοχή της στην ως άνω επιτροπή και αναφέρει τοους λόγους: 

1. Ο επιτόπιος έλεγχος και η διασταύρωση των ορίων των γεωτεμαχίων στη σημερινή τους κατάσταση με τους εκπονηθέντες χάρτες του Δημοτικού Κτηματολογίου, δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί από κάποιον άλλον ή μη μόνον από τοπογράφο μηχανικό ή επιστήμονα με συναφείς γνώσεις. 

2. Ήδη με την έκθεση τίτλων, η οποία έχει κατατεθεί στο Δημοτικό σας Συμβούλιο, σχετικά με τις περιπτώσεις των ακινήτων που περιλαμβάνονταν στη μεταξύ μας συναφθείσα σύμβαση, σας έχω παραθέσει αναλυτική περιγραφή – και σύμφωνα με τα στοιχεία που είχα στη διάθεσή μου- των εκτάσεων των διαφόρων ιδιοκτησιών και του τρόπου κτήσεως αυτών, και δεν έχω να προσθέσω κάτι περαιτέρω.
3. Τέλος οι απειλές που έχω δεχθεί το τελευταίο διάστημα από συγκεκριμένο πρόσωπο, ζήτημα για το οποίο θα επιληφθεί ο κ. Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών, εξαιτίας των οποίων, όπως είναι φυσικό, έχει διαταραχτεί η οικογενειακή και επαγγελματική μου γαλήνη, μου επιβάλλουν να απέχω από οποιαδήποτε ενέργεια ή συζήτηση που δεν άπτεται των υποχρεώσεων μου, όπως αυτές απορρέουν από τη σύμβαση που έχω υπογράψει, και τις οποίες έως σήμερα έχω εκτελέσει στο ακέραιο.
Εφόσον ο Δήμος Πάτμου, δεν έχει διαφοροποιήσει με νεώτερη απόφασή του, τη μέχρι σήμερα δεδηλωμένη βούλησή του για την προάσπιση του Συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος της ιδιοκτησίας του, ως εκ της ιδιότητάς μου ως εντολοδόχου του, και δεν έχει ανακαλέσει την απόφασή του για την άσκηση αγωγών, δεν έχω τη δυνατότητα να προβώ σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, πέραν αυτών που συμβάλλουν στην υλοποίηση αυτής της εντολής.
Για όλους τους ανωτέρω λόγους ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΩ ότι δεν είναι δυνατή η συμμετοχή μου στην ως άνω επιτροπή.

 

Παρακάτω, ολόκληρη η επιστολή της δικηγόρου κας Μάρθας Μαρτσούκα

 Όπως ήδη γνωρίζετε, κατόπιν της υπ.αριθμ. 145/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάτμου, και σε εκτέλεση του β΄σταδίου της μεταξύ ημών υπ.αριθμ. 153/2014 συναφθείσης συμβάσεως, με αντικείμενο την προστασία των εμπράγματων δικαιωμάτων του Δήμου Πάτμου, κατετέθησαν αγωγές, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κω, κατά των φερομένων στις αρχικές εγγραφές ως ιδιοκτητών ακινήτων, των οποίων το δικαίωμα κυριότητας αμφισβητείται από το Δήμο Πάτμου.

Ειδικότερα από τα στοιχεία που έχουν τεθεί σε γνώση μου, η αμφισβήτηση αυτή άρχεται περίπου το έτος 1999, ασκήθηκαν ενστάσεις κατά των πινάκων β’ ανάρτησης από το συνάδελφο κύριο Εμμανουήλ Γκαβαισέ για λογαριασμό του Δήμου Πάτμου, και κατόπιν συντάχθηκε σχετική έκθεση από τη συνάδελφο δικηγόρο Μαρία-Πηνελόπη Λιακόγκωνα, η οποία περιελάμβανε πορίσματα διενεργηθέντος ελέγχου και σύμφωνα με την οποία, υπήρχαν στις αρχικές εγγραφές του Κτηματολογικού Βιβλίου του Δήμου Πάτμου, εγγραφές εμπραγμάτων δικαιωμάτων ετέρων προσώπων επί γεωτεμαχίων που ανήκουν στην κυριότητα του Δήμου Πάτμου, και προτεινόταν για την προστασία των δικαιωμάτων του Δήμου Πάτμου η άσκηση αναγνωριστικών ή διεκδικητικών αγωγών.
Προσφάτως και μετά την κατάθεση των αγωγών ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κω, μου κοινοποιήσατε απόσπασμα πρακτικού συνεδριάσεως του Δημοτικού Σας Συμβουλίου με θέμα « Συζήτηση και λήψη απόφασης επί των αγωγών που ασκήθηκαν σε εκτέλεση της Υπηρεσίας Νομική Υποστήριξη Δήμου Πάτμου για την προστασία της ακίνητης περιουσίας στα πλαίσια του Εθνικού Κτηματολογίου», με το οποίο μου κάνατε γνωστό ότι ορίστηκα μέλος Επιτροπής, η οποία θα είχε ως αντικείμενο, αφού λάβει υπόψιν της την ισχύ του Δημοτικού Κτηματολογίου, (ήτοι χαρτών εκπονηθέντων το έτος 1974, από τοπογράφο καθ’υπόδειξη του τότε αγροφύλακος) να πραγματοποιήσει επιτόπια εξέταση των περιπτώσεων και να διασταυρώσει τα όρια ιδιοκτησίας εκάστου ενός προκειμένου να προσκομίσει σχετικό πόρισμα στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Σχετικά με τους άνω εκπονηθέντες χάρτες έλαβα γνώση και του από 2 Αυγούστου 2018 γνωμοδοτικού σημειώματος της Δικηγόρου του Δήμου Πάτμου Ευαγγελίας Γρύλλη, απευθυνομένου προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πάτμου, σύμφωνα με το οποίο η διάταξη της παραγράφου 8 του άρθρου 192 του ΝΔ 2888/1954 κατ’εφαρμογήν της οποίας συντάχθηκε το Δημοτικό Κτηματολόγιο έχει κριθεί ανίσχυρη ως αντίθετη στο Σύνταγμα, διότι, εκτός των άλλων, ανατίθεται η οριστική επίλυση αμφισβητήσεως ως προς τη νομή σε διοικητικά όργανα ( ΑΠ. 472/2002), περαιτέρω συνοπτικά ότι το συνταχθέν κατά τα άνω κτηματολόγιο του Δήμου Πάτμου δεν αποτελεί καταγραφή της ακίνητης περιουσίας του Δήμου Πάτμου. (αναλυτικά το γνωμοδοτικό σημείωμα).
Κατόπιν τούτων σας αναφέρω τα κάτωθι:

1.Ο επιτόπιος έλεγχος και η διασταύρωση των ορίων των γεωτεμαχίων στη σημερινή τους κατάσταση με τους εκπονηθέντες χάρτες του Δημοτικού Κτηματολογίου, δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί από κάποιον άλλον ή μη μόνον από τοπογράφο μηχανικό ή επιστήμονα με συναφείς γνώσεις. 

2. Ήδη με την έκθεση τίτλων, η οποία έχει κατατεθεί στο Δημοτικό σας Συμβούλιο, σχετικά με τις περιπτώσεις των ακινήτων που περιλαμβάνονταν στη μεταξύ μας συναφθείσα σύμβαση, σας έχω παραθέσει αναλυτική περιγραφή – και σύμφωνα με τα στοιχεία που είχα στη διάθεσή μου- των εκτάσεων των διαφόρων ιδιοκτησιών και του τρόπου κτήσεως αυτών, και δεν έχω να προσθέσω κάτι περαιτέρω.
3. Τέλος οι απειλές που έχω δεχθεί το τελευταίο διάστημα από συγκεκριμένο πρόσωπο, ζήτημα για το οποίο θα επιληφθεί ο κ. Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών, εξαιτίας των οποίων, όπως είναι φυσικό, έχει διαταραχτεί η οικογενειακή και επαγγελματική μου γαλήνη, μου επιβάλλουν να απέχω από οποιαδήποτε ενέργεια ή συζήτηση που δεν άπτεται των υποχρεώσεων μου, όπως αυτές απορρέουν από τη σύμβαση που έχω υπογράψει, και τις οποίες έως σήμερα έχω εκτελέσει στο ακέραιο.
Εφόσον ο Δήμος Πάτμου, δεν έχει διαφοροποιήσει με νεώτερη απόφασή του, τη μέχρι σήμερα δεδηλωμένη βούλησή του για την προάσπιση του Συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος της ιδιοκτησίας του, ως εκ της ιδιότητάς μου ως εντολοδόχου του, και δεν έχει ανακαλέσει την απόφασή του για την άσκηση αγωγών, δεν έχω τη δυνατότητα να προβώ σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, πέραν αυτών που συμβάλλουν στην υλοποίηση αυτής της εντολής.
Για όλους τους ανωτέρω λόγους ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΩ ότι δεν είναι δυνατή η συμμετοχή μου στην ως άνω επιτροπή. 

Μετά Τιμής

ΜΑΡΘΑ ΜΑΡΤΣΟΥΚΑ
Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ

Μέλος του

MEDIA

aegeanmedia

Google translate

enfrdeitptrues

editorial2ed

Copyright Warning

copyscape-banner-white-160x56
Protected by Copyscape

Η αναπαραγωγή / αναδημοσίευση άρθρου ή περιεχομένου είναι ευπρόσδεκτη εάν συνοδεύεται με το hyperlink www.patmostimes.gr

Rent a Car Katerina

rent KATERINA WEB

Πωλείται

το παρακάτω διώροφο παραδοσιακό οίκημα στη Σκάλα Πάτμου. Δίπλα στον Α. Ιωάννη Πρόδρομο. Κατάλληλο για κατάστημα και κατοικία.

banner diorofo3

Πληροφορίες 6981797531

IMG 4874s

H MAGEIA WEB 2s

hellinis

keridis-sima

koutouzos

patmosmonastery

pixels