patmosweb330

elin330

aegeanlab

Ακούστηκαν

IEΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΤΜΟΥ: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΗΣ ΝΗΣΙΔΑΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ

XILIOMODI NHSIDA

Ιερά Βασιλική, Σταυροπηγιακή και Πατριαρχική Μονή

Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και Ευαγγελιστού Πάτμου (ΝΠΙΔ)

Πάτμος,30-03-2023

Υπ’ αρ. 01/2023 προκήρυξη διενέργειας δημόσιου ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού

Ο Καθηγούμενος της Ιεράς  Μονής Πάτμου  και Πατριαρχικός Έξαρχος Πάτμου

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

 Δημόσιο ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκμισθώσεως της νησίδας «Χιλιομόδι» νήσου Πάτμου εμβαδού 276.850 τ.μ. , ιδιοκτησίας  ΙΜΠ  με ΚΑΕΚ 100600822004 για ιδιωτική χρήση .  

  Ημερομηνία διαγωνισμού και καταληκτική ημερομηνία και ώρα Υποβολής Προσφορών: Πέμπτη , 27/04/2023 12:30 μ.μ.

  Τόπος  διαγωνισμού: ΙΜΠ, Χώρα Δ. Πάτμου Ν. Δωδεκανήσου

  Αντικείμενο της Διακηρύξεως αποτελεί η ανάδειξη πρώτου πλειοδότη (αναδόχου) εκμισθώσεως  της νησίδας «Χιλιομόδι» νήσου Πάτμου εμβαδού 276.850 τ.μ. , ιδιοκτησίας  ΙΜΠ  με ΚΑΕΚ 100600822004 για ιδιωτική χρήση .  

Τιμή α’ προσφοράς του ετήσιου  μισθώματος ορίζεται το ποσό των 7.500  ευρώ πλέον τέλους χαρτοσήμου 3.6%.

 Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε δέκα πέντε έτη (15 έτη) και η εγγύηση σε ένα ετήσιο μίσθωμα.

 Για να γίνει κάποιος δεκτός στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή συμμετοχής, η οποία εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που έχουν το δικαίωμα αυτό ή τραπεζική επιταγή  ποσού  7.500 ευρώ. 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια του νομίμου εκπροσώπου των διαγωνιζόμενων ή µε νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, οι οποίες πρωτοκολλούνται στο Πρωτόκολλο της Γραμματείας της ΙΜΠ, Χώρα Δ. Πάτμου Ν. Δωδεκανήσου, Πάτμος  ΤΚ 855 00, το αργότερο μέχρι και την καταληκτική ημέρα  του διαγωνισμού, δηλ. την Πέμπτη , 27 Απριλίου  2023  και ώρα 12.30 μ.μ.

Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τους όρους που επισυνάπτονται στα παραρτήματα Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Γενικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής. Παραρτήματα - Υποδείγματα: α) Οικονομικής Προσφοράς Σύμβασης, β) Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής και γ) Σύμβασης Μίσθωσης. Η παρούσα διακήρυξη μαζί με τα παραρτήματά της  είναι διαθέσιμη και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.patmosmonastery.gr.

 

Ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Πάτμου

Κύριλλος Πέντες