patmosweb330

elin330

aegeanlab

NEA ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

 Ο προϊστάμενος της ΥΝΜΤΕΔ  Γεώργιος Καρυδάκης  υπέγρααψε την απόφαση της κατακύρωσης   του με αρ. 1/2019 Συνοπτικού Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την ανάθεση «Α’ ΦΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΒΔ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΣΚΑΛΑΣ ΠΑΤΜΟΥ». 


Η  κατακύρωση των αποτελεσμάτων έγινε  στην επιχείρηση του πολιτικού μηχανικού ΚΛΕΑΝΘΗ ΚΑΝΑΚΗ και την έγκριση σύναψης σύμβασης στην τιμή της προσφοράς του, ήτοι των τριάντα τριών χιλιάδων εκατόν είκοσι ευρώ (33.120,00) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και σαράντα χιλιάδων εξήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτών (40.068,80) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

 

Προσλήψεις 

Την πρόσληψη 5 Διοικητικών υπαλλήλων