patmosweb330

elin330

aegeanlab

ΧΑΡΤΑ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: Πως η πολιτική για τον Τουρισµό, τον Πολιτισµό και το Περιβάλλον, θα γίνουν µοχλοί οικονοµικής ανάπτυξης και παιδείας.

ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ
Τι γράφαμε στην εφημερίδα ΠΑΤΜΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΟΝ Οκτώβριο 2010 Αριθ. Φύλλου: 110

Λίγα από αυτά γίνανε . Πολλά δεν γίνανε . Ευχόμαστε να γίνουνε 

 

 

ΧΑΡΤΑ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Πως η πολιτική για τον Τουρισµό, τον Πολιτισµό και το Περιβάλλον, θα γίνουν µοχλοί οικονοµικής ανάπτυξης και παιδείας.

 

 

ΕΡΓΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αποπεράτωση του κτιρίου ΜΑΝΙΑ και του ΠΑΤΜΙΟΝ.
Στήριξη της συνέχισης διεξαγωγής του Φεστιβάλ Θρησκευτικής Μουσικής.
Και των άλλων: Γεύσης και Παράδοσης. Διεθνούς κινηµατογραφικού Φεστιβάλ
Ελληνικών παραδοσιακών χορών και των Πανηγυριών του νησιού µας.

Ολοκλήρωση του έργου:  Νέα Είσοδος στο κτίριο της Αποκάλυψης  για την πρόσβαση σε άτοµα µε εδικές ανάγκες στο Ιερό Σπήλαιο.
Λειτουργία Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Ψηφιακός δήµος προς εξυπηρέτηση του πολίτη. Στήριξη των τοπικών συλλόγων και θεατρικών οµάδων.
Λειτουργία Ραδιοφωνικού σταθµού. Δηµιουργία Φιλαρµονικής. Δηµιουργία Λαογραφικού Μουσείου Ανάληψης πρωτοβουλιών για τη διάδοση της τοπικής ιστορίας µας.

Δηµιουργία Νεανικής Επιτροπής Προώθησης Πατµιακού Τουρισµού.
Ενεργοποίηση και αξιοποίηση της οµογένειας για την προώθηση του νησιού .
Ανάδειξη και αποκατάσταση χώρων και κτιρίων που σηµατοδοτούν την ιστορία µας.

Ανάδειξη ηµερών παγκόσµιου εορτασµού, (Περιβάλλοντος, Τουρισµού,Ώρα της γης,).

Σήµανση αξιοθεάτων του νησιού. Σήµανση του προστατευόµενου οικισµού της Χώρας για την απρόσκοπτη περιήγηση και ξενάγηση του επισκέπτη.

Οργάνωση των παραλιών και αναβάθµιση τους, ώστε ο επισκέπτης να έχει όλες τις ανέσεις που χρειάζεται (πάρκινγκ, καµπίνες, ντουζιέρες, τουαλέτες).

Στρατηγική για την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάδειξη του φυσικού πλούτου της Πάτµου.
Προστασία και ανάδειξη µε ανάπλαση του Δάσους Κουµαρό.

Τηλεφωνική συµβουλευτική γραµµή για το περιβάλλον.

Αποκατάσταση του µονοπατιού προς το Καστέλι και ανάδειξη του αρχαιολογικών ευρηµάτων.

Ανάπλαση µε φυσικά υλικά, (πέτρα κ.λ.π) ποταµών, ρεµάτων και παλαιών µονοπατιών.
Τράπεζα Σπόρων τοπικής βιοποικιλότητας.
Πρόταση για «υιοθεσία µονοπατιών ή άλλων περιβαλλοντικών έργων» µε σκοπό την αποκατάσταση τους. Άµεση εφαρµογή προγραµµάτων ανακύκλωσης.
Τοποθέτηση υπόγειων κάδων σκουπιδιών σε κεντρικά και αξιοθέατα σηµεία του νησιού, για την αποφυγή της κακής εικόνας στους επισκέπτες. Δηµιουργία πεζοδρόµων στους δρόµους Σκάλας – Κάµπου - Χώρας . Αναδάσωση σε επιλεγµένες περιοχές των νησιών και νησίδων που ανήκουν στο Δήµο Πάτµου, µε είδη φυτών που ήταν επί αιώνες κυρίαρχα στην περιοχή, όπως η Φίδα, Βελανιδιά – Αριά (Quercus ilex) , καθώς και άλλα είδη αυτοφυούς χλωρίδας που λόγω βόσκησης, διάβρωσης, ή άλλων παραγόντων έχουν εξαφανιστεί. Λειτουργία του Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ)
Ανάπλαση των γειτονιών. Ξεκινώντας από γειτονιά πιλότο. Ανάπλαση του αλσυλλίου της Αποκάλυψης και τακτικό καθαρισµό για την αποφυγή πυρκαγιάς.
Πολύ σηµαντικό ρόλο παίζουν η άρτια και σύγχρονη οργάνωση του τουριστικού γραφείου και η καθηµερινή λειτουργία του, µε επίπλέον ευθύνη της λειτουργίας γραφείου τύπου και δηµοσίων σχέσεων για το νησί και τον τουρισµό .
Την επιµόρφωση και συνεχή ενηµέρωση των εργαζοµένων, που έρχονται σε επαφή µε τον τουρίστα , από τον απλό εργαζόµενο µέχρι τον επιχειρηµατία
(ταξιτζής, µπάρµαν, σερβιτόρος, καµαριέρα, εστιάτορας, βαρκάρης) και οποιοδήποτε κάτοικο το επιθυµεί. Ο Δήµος Πάτµου πρέπει να προχωρήσει στη χάραξη και υλοποίηση ολοκληρωµένης στρατηγικής επικοινωνίας, αξιοποιώντας τα δυνατά σηµεία του νησιού µας, ως συγκριτικά πλεονεκτήµατα όπως:
Η Αποκάλυψη και το Ιερό Σπήλαιο. Το Μοναστήρι µε τους θησαυρούς του. Η Πάτµος µνηµείο παγκόσµιας κληρονοµιάς της UNESCO. Η παραδοσιακή κουλτούρα.
Η αρχιτεκτονική της Χώρας. Η παραδοσιακή φιλοξενία. Οι καταπληκτικές παραλίες.
Η προσεγµένη αγορά. Το καλό φαγητό, Σύγχρονες υπηρεσίες και δραστηριότητες.
Το απλό εναλλασσόµενο τοπίο.

 

Ο Τουρισµός δεν είναι ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε. 

Η Πάτµος, το ιερό νησί, το νησί της Αποκάλυψης, αναγνωρισµένο από την UNESCO ως µνηµείο παγκόσµιας κληρονοµιάς, χρειάζεται να γυρίσει µία νέα σελίδα. Οι προηγούµενες δηµοτικές αρχές, το οδήγησαν στο σήµερα. Από δω και πέρα, χρειάζεται νέα προοπτική, νέα στρατηγική, που θα προκύψει από καθορισµένες πολιτικές για την Αειφόρο Ανάπτυξη και αφορά :


ΤΟΥΡΙΣΜΟ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.
Το τρίπτυχο αυτό µαζί µε τον αθλητισµό, αποτελεί τους πυλώνες της ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ στο νησί µας. Η πολιτική των πυλώνων αυτών χρειάζεται ευελιξία και ανεξαρτησία και θα στοχευτεί µε άλλη φιλοσοφία και προσέγγιση για να κάνουµε την Πάτµο «πρότυπο ανταγωνιστικό τουριστικό προορισµό».
Θα στοχευτεί συνδυαστικά.
Για να επιτευχθεί αυτό, θα δηµιουργηθεί ένας ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ που σε συνεργασία µε την Ιερά Μονή, τους φορείς και την τράπεζα εθελοντών Πάτµου θα δράσει αναπτυξιακά. θα έχει ως άξονες:


1. Τη δηµιουργία έργων υποδοµής, για βελτίωση της προσβασιµότητας και εξυπηρέτησης του επισκέπτη που έρχεται να κάνει διακοπές στο νησί, του επισκέπτη κρουαζιέρας (µε µικρά ή µεγάλα σκάφη) και των επαγγελµατιών του τουρισµού. Χωρίς αυτά, το νησί µας δεν θα µπορέσει να γίνει ανταγωνιστικός τουριστικός προορισµός. Στον άξονα αυτό περιλαµβάνονται το συγκοινωνιακό, η επισκευή , κατασκευή και βελτίωση των λιµενικών έργων, προβλήτες , λιµενοβραχίονες, αξιοποίηση και ανάπτυξη της παλιάς µαρίνας, η διευθέτηση του λιµανιού, κατασκευή αλιευτικών καταφυγίων, πιλάρ κ.λ.π.


2. Την εξασφάλιση ποιότητας ζωής του επισκέπτη µέσα στο νησί µας. Στον άξονα αυτό περιλαµβάνονται έργα δηµόσιας υγείας, όπως λειτουργία βιολογικών, υποδοµές ύδρευσης και αποχέτευσης, καλή ξενοδοχεία , άριστες υπηρεσίες τουριστικού προϊόντος, καθαριότητα, προστασία του περιβάλλοντος από τη ρύπανση και την ηχορύπανση, δρόµοι, πλακόστρωτα και καλντερίµια, ανακατασκευή και ανάδειξη παλιών µονοπατιών, κ.ά.

3. Την προώθηση του νησιού ως τουριστικού προορισµού. Στον άξονα αυτό περιλαµβάνεται, η διαφήµιση και η προβολή του νησιού και των νησίδων του, η επικοινωνία, η άρτια οργάνωση και η καθ όλη τη διάρκεια του χρόνου λειτουργία του τουριστικού γραφείου µε πρόσθετες ευθύνες γραφείου τύπου και δηµοσίων σχέσεων του νησιού, η παρουσία και η φωνή της Πάτµου στα κέντρα λήψης αποφάσεων και στα ανάλογα συνέδρια.


•Καθιέρωση Πολιτισµικής περιόδου µε τη συνεργασία, Ιεράς Μονής, φορέων – συλλόγων και εθελοντών, µε σκοπό τη φιλοξενία Δηµοσιογράφων και διαµορφωτών τουριστικών προορισµών.
•Καθιέρωση ενηµερωτικής και εκπαιδευτικής περιόδου στους απασχολούµενους µε τον τουρισµό.
•Ευαισθητοποίηση µαθητών και πολιτών για το περιβάλλον µε ενηµερωτικές παρεµβάσεις-ενηµερώσεις στα σχολεία και τιµητικές διακρίσεις.


Όλα αυτά θα περιέχονται: Σε ειδική έκδοση ετήσιου πλάνου-ατζέντας των πολιτισµικών και άλλων εκδηλώσεων για να δηµοσιοποιηθούν εγκαίρως από τα κανάλια, τα ραδιόφωνα, τα περιοδικά και τις εφηµερίδες και να ενηµερωθούν οι πολίτες.
Ο ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ που θα συσταθεί, µέσα από το γραφείο Τουρισµού και Δηµοσίων σχέσεων ΔΉΜΟΥ  θα παρακολουθεί και θα προωθεί τα σχετικά αιτήµατα και τις ιδέες των φορέων, µε τη συνεργασία του Δήµου, στις αρµόδιες υπηρεσίες ώστε να µηδενιστούν τα αδύνατα σηµεία του νησιού µας (συγκοινωνία, µικρή τουριστική περίοδος, ακριβός προορισµός, µακρυνός προορισµός, µη υπολογίσιµος προορισµός) που σχετίζονται µε την έλλειψη κατάλληλης συγκοινωνίας, γιατί η Δηµοτική αρχή και οι φορείς της ήταν απόντες από τα κέντρα λήψης αποφάσεων .


Ενώ η Πάτµος λόγω της OUNESCO και της ευαισθησίας του Πατριάρχη στο περιβάλλον, θα έπρεπε να ήταν “Πράσινο νησί πιλότος”, εν τούτοις πάσχει από πράσινη πολιτική .


Ο ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣπου θα συσταθεί, θα έχει στην ευθύνη του: την επιµόρφωση των εµπλεκοµένων στον τουρισµό και στο σύνολο του πληθυσµού, τον σχεδιασµό της οργάνωσης συνεδρίων για τον τουρισµό, µε τη συνεργασία επαγελµατίων , ΕΟΤ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ, υπουργείου Τουρισµού και πολιτισµού. Τ

ην οργάνωση δράσεων για προώθηση του νησιού µε τη µορφή: Δηµοσίων σχέσεων, φιλοξενείας, εκδηλώσεων κ.λ.π.
Στόχος η διεύρυνση της τουριστικής περιόδου και της αριθµητικής αύξησης των επισκεπτών και την αύξηση της αναγνωσιµότητας του νησιού.
Επίσης δηµιουργία κοινών δράσεων του Φορέα  µε γειτονικούς και άλλους τουριστικούς οργανισµούς και Δήµους.
Αναφέρoυµε ενδεικτικά τις δράσεις:
Καθιέρωση Σαββατοκύριακου τουριστικής προώθησης µε πολλές ιδέες τουριστικής προβολής.
Φιλοξενία στους διαµορφωτές των τουριστικών προορισµών, (tour operators), προξένους και γενικά εκπροσώπων ταξιδιωτικών γραφείων, διπλωµατών, συλλόγων, συντακτών ταξιδιωτικού ρεπορτάζ και όσων είναι πρεσβευτές τουρισµού και ταξιδιωτικών προορισµών.

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου εκτός από την ξενάγηση στα αξιοθέατα, ιστορικούς και πνευµατικούς χώρους, ξενάγηση στην κουζίνα µας, στα µαγαζιά µας, στην κουλτούρα µας, όπως οργάνωση χορευτικών και γευσιγνωστικών εκδηλώσεων, κ.λ.π.
Άλλες  δράσεις  κατά την τουριστική περίοδο για τους επισκέπτες.
Χορευτικά Απογεύµατα . Σε πλατεία ή σε κάποιο άλλο ενδεδειγµένο σηµείο του νησιού, αν είναι δυνατόν και στους τρεις οικισµούς εναλλάξ τα χορευτικά συγκροτήµατα του νησιού µας, στην αιχµή της τουριστικής περιόδου θα χορεύουν για τους επισκέπτες µας.
Σαν συνέχεια των δράσεων που θα αναφέρονται στην πολιτιστική ατζέντα,αναφέρουµε την οργάνωση ηµερίδων τουρισµού µε οµιλητές-γνώστες του τουριστικού προϊόντος
Παρουσίαση της Πάτµου σε Αθήνα, Ρόδο, Θεσσαλονίκη, Κρήτη κ.λπ. µε τη συνδιοργάνωση των εκεί δήµων και φορέων. Ανάληψη πρωτοβουλιών για την διάδοση της τοπικής ιστορίας µας.
Οργάνωση επετειακών εορτασµών για τους τοπικούς ήρωες και προσωπικότητες.

Τηλεφωνική γραµµή για το περιβάλλον, µε συµβουλές , παρατηρήσεις, υποδείξεις. κ.λ.π.

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ :
Πως θα προστεύσουµε και θα αναδείξουµε τον φυσικό πλούτο της Πάτµου.

Προστασία για το περιβάλλον δεν εννοούµε µόνο την ανακύκλωση, η την κατάργηση της χωµατερής. Εννοούµε µια σειρά από πράγµατα που θα κάνουν τη γη µας, τη θάλασσα και τον αέρα µας καθαρότερα, για να ζούµε καλύτερα εµείς και τα παιδιά µας.

Το αποτέλεσµα όµως που θα προκύψει θα είναι ένα συν στον τουρισµό µας. Συντάξαµε την παρακάτω στρατηγική µε τη συνεργασία του Ινστιτούτου Θαλάσσιας προστασίας ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ που είναι χρόνια συνεργάτης της εφηµερίδας ΠΑΤΜΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, µε τους επιστήµονες του οποίου υλοποιήσαµε τρεις περιβαλλοντικές ηµερίδες στην Πάτµο µε επιστήµονες οµιλητές.

Η τελευταία ήταν µεταξύ των εκδηλώσεων για τα εγκαίνια της λειτουργικής αναστήλωσης των µύλων της Πάτµου, Κυριακή 11 Ιουλίου 2010, ιδέα και οργάνωση της Εφηµερίδας με την υποστήρικη της κ. Δάφνης Μπέκετ αρχιτέκτονα και υπεύθυνη για την αναστήλωση τους.

Η ηµερίδα περιείχε οµιλίες και συζητήσεις για την παραδοσιακή γεωργία, την προστασία των τοπικών παραδοσιακών ποικιλιών και την τράπεζα σπόρων του Αιγαίου.

Οµιλητές: Αναστασία Μήλιου Υδροβιολόγος του Ινστιτούτου θαλάσσιας Προστασίας ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ, ο Κώστας Κουτής, Γεωπόνος Οικολογικής Γεωργίας του Δικτύου για την βιοποικιλότητα και την οικολογία στη γεωργία ΑΙΓΙΛΟΠΑ, και εκπρόσωπος της εναλλακτικής κοινότητας ΠΕΛΙΤΙ.

Στην ηµερίδα συµπεράναµε ότι υπάρχει µεγάλο ενδιαφέρον από τους συµπατριώτες µας και πολλοί από αυτούς εξέφρασαν απόψεις,απορίες και κατέθεσαν τις εµπειρίες τους, για τη γεωργική ζωή, τους κήπους και τα χωράφια τους.


Οι κύριες δράσεις επικεντρώνονται στην ανάδειξη του Μόνιµου Καταφυγίου Άγριας Ζωής Νησίδων Αρκιών - Πάτµου, που θεσµοθετήθηκε στις 16/09/2004/ (ΦΕΚ Νο. 1417/16.09.2004) µε βάση έρευνα που υλοποίησε το Αρχιπέλαγος, Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας.

Η περιοχή αυτή περικλείει 14 νησιά και νησίδες, και χαρακτηρίζεται από εξαιρετική περιβαλλοντική σηµασία. Συγκεκριµένα, περιλαµβάνει την περιοχή των νησιών: Αρκιοί, Μαράθι και των 10 γύρω νησίδων, καθώς και τις βραχονησίδες Άνυδρο και Πετροκάραβο.
Η ανάδειξη του Μόνιµου Καταφυγίου Άγριας Ζωής Νησίδων Αρκιών – Πάτµου µπορεί να επιτευχθεί µέσα από:
* την ανάδειξη της µοναδικής βιοποικιλότητας της περιοχής που χαρακτηρίζεται από σηµαντικούς πληθυσµούς της ιδιαίτερα απειλούµενης µε εξαφάνιση µεσογειακής φώκιας, πληθυσµούς 4 ειδών δελφινιών και ενός είδους θαλάσσιας χελώνας, ενώ επίσης αποτελεί ιδιαίτερα σηµαντική µεταναστευτική δίοδο καθώς και περιοχή αναπαραγωγής για µεγάλο αριθµό προστατευόµενων ειδών πουλιών
* ανάπτυξη δράσεων για τη διαχείριση αυτού του σπάνιου φυσικού πλούτου, τον περιορισµό των παραγόντων υποβάθµισης, και την ανάκαµψη των ιχθυαποθεµάτων (µε θετικές επιπτώσεις στην αλιευτική παραγωγή και τη γενικότερη υγεία των θαλάσσιων οικοσυστηµάτων)
* ενηµέρωση προς κάθε επισκέπτη ως προς τη µοναδική βιοποικιλότητα (φυσικό πλούτο) της περιοχής, και τρόπους περιορισµού της όποιας επιβάρυνσης πιθανώς προκαλέσει κατά την επίσκεψή του (π.χ. κατά την διάπλευση της περιοχής µε σκάφος αναψυχής, αποφυγή αγκυροβολίας σε θαλάσσιο λιβάδι Ποσειδωνίας, κλπ.)
* οργάνωση του τουρισµού µε σκάφη αναψυχής, µέσω τοποθέτησης χαµηλού κόστους µόνιµων αγκυροβολίων (σε επιλεγµένες περιοχές µε λιβάδια Ποσειδωνίας) τα οποία θα µπορούν να τοποθετούνται µόνο κατά την τουριστική σεζόν και να αφαιρούνται το χειµώνα. Με τον τρόπο αυτό προστατεύονται επίσης, τα θαλάσσια λιβάδια Ποσειδωνίας ως περιοχή εξαιρετικής σηµασίας για την αναγέννηση των ιχθυαποθεµάτων, αποτρέπεται η διάβρωση των παραλιών και παρέχονται υψηλής ποιότητας οργανωµένες τουριστικές υπηρεσίες σε όσους επισκέπτονται την περιοχή µε σκάφη αναψυχής
Βασικοί πυλώνες της στρατηγικής για την προστασία και ανάδειξη του µοναδικού φυσικού πλούτου της Πάτµου αποτελούν επίσης: η αναδάσωση, η επανένταξη τοπικών ποικιλιών καλλιεργήσιµων φυτών µε παράλληλη δηµιουργία «Κιβωτού Σπόρων», η πρόσβαση σε ελεγµένο πόσιµο νερό και η αποµάκρυνση τοξικών ουσιών από το νησί.
Αναλυτικά:
*Αναδάσωση σε επιλεγµένες περιοχές των νησιών και νησίδων, µε είδη φυτών που ήταν επί αιώνες κυρίαρχα στην περιοχή, όπως η Φίδα, η Βελανιδιά - Αριά (Quercus ilex), καθώς και άλλα είδη αυτοφυούς χλωρίδας που λόγω βόσκησης, διάβρωσης, ή άλλων παραγόντων έχουν εξαφανιστεί.
*Επανένταξη τοπικών ποικιλιών καλλιεργήσιµων φυτών - οι οποίες κινδυνεύουν να εξαφανιστούν λόγω γενετικής διάβρωσης - στην ενεργό καλλιέργεια µε σκοπό την παραγωγή τοπικών επώνυµων ποιοτικών (οικολογικών) προϊόντων. Για τον σκοπό αυτό, θα µπορούν να προσφερθούν στην ενεργό καλλιέργεια ποικιλίες οι οποίες είναι προσαρµοσµένες στις συνθήκες των νησιών του Αιγαίου, οι οποίες έχουν εκτός των άλλων, διαθέτουν χαρακτηριστική γεύση και άρωµα. Π.χ. θα µπορούσε να ενισχυθεί η καλλιέργεια φάβας, γνωστή µε την τοπική ονοµασία φλισκουκούδι, η οποία έχει χαθεί από την περιοχή και εισάγεται πλέον σε τεράστιες ποσότητες (αξίζει να αναφερθεί ότι στα βιολογικά καταστήµατα πωλείται έως και 18 ευρώ/κιλό). Το ίδιο βέβαια µπορεί να εφαρµοστεί και µε άλλες τοπικές ποικιλίες κηπευτικών.
*Δηµιουργία σε κατάλληλο χώρο µίας «Κιβωτού Σπόρων» για τη συλλογή, µακροχρόνια φύλαξη και προστασία των τοπικών ποικιλιών.
*Πρόσβαση σε καλής ποιότητας ελεγµένο πόσιµο νερό, σε πλατείες και άλλα δηµόσια σηµεία. Με τον τρόπο αυτό - και καθώς δεν θα χρειάζεται η προµήθεια εµφιαλωµένου νερού - θα εξοικονοµούνται χρήµατα από τους πολίτες και θα απαλλάσσονται τα νησιά από ένα µεγάλο όγκο µη βιοδιασπώµενου ρύπου που δηµιουργούν σήµερα οι τεράστιες ποσότητες πλαστικών µπουκαλιών (ο στόχος να αποκτήσουν τα νησιά πρόσβαση σε πόσιµο και καθαρό νερό είναι µία προσπάθεια που έχει ξεκινήσει το Αρχιπέλαγος και ήδη την προωθεί στη Σάµο, σε συνεργασία µε 42 φορείς-οργανώσεις πολιτών του νησιού, αλλά και σε άλλα νησιά του Αιγαίου. Στην προσπάθεια αυτή συµβάλλει καίρια το µικροβιολογικό-χηµικό εργαστήριο του Αρχιπελάγους, το οποίο µέσω των αναλύσεων σε προκαθορισµένους χρόνους και διαστήµατα µπορεί να έχει σαφή εικόνα της κατάστασης των νερών, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα τους).
*Αποµάκρυνση τοξικών ουσιών από το νησί (χρησιµοποιηµένα λάδια συνεργείων, εστιατορίων, µπαταρίες κλπ), που επιβαρύνουν το θαλάσσιο περιβάλλον και βλάπτουν σοβαρά τη δηµόσια υγεία.
Άλλα θέµατα που πιθανώς να ενδιαφέρουν προς ένταξη στη στρατηγική, αλλά απαιτείται εκτενής συζήτηση για το πώς µπορούν να προωθηθούν, ώστε να προσφέρουν πολύπλευρα οφέλη στην περιοχή είναι:
*O σχεδιασµός και η θεσµοθέτηση συν-διαχειριζόµενων περιοχών αλιείας και η ανάπτυξη πλαισίου για την αποζηµίωση των αλιέων για τις ζηµιές που προκαλούν στα αλιευτικά εργαλεία τα θαλάσσια θηλαστικά.

Όσο αφορά τη δράση ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ, µε τοπικά είδη βλάστησης, που αναφέρεται στη στρατηγική, θα οργανωθεί µε τη συνεργασία της οµάδας δασικής έρευνας του παραπάνω ινστιτούτου, προσφέροντας κατ’ αρχάς δενδρύλλια και σε δεύτερη φάση σπόρους άλλων αυτοφυών ειδών και τη στήριξη των ΑΙΓΙΛΟΠΑΣ, Δίκτυο για τη Βιοποικιλότητα και την Οικολογία στη Γεωργία.


Σµαράγδα Μουλιάτη  2010