patmosweb330

elin330

aktis330

like us on facebook

Αναζήτηση άρθρων

dimotikos

Έντυπα (Διαβάστε online)

1111

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων


Highlights

ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ. ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΤΜΟ.

monopatiaΤης συμβολαιογράφου Αντωνίας Καρδάση.  Η Πάτμος, από τό 1995 έως σήμερα ρυθμίζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα δηλ. μέ μέσο όρο ανά πέντε [5] χρόνια, μέ διατάξεις πού περιορίζουν τήν δόμηση τών ακινήτων της, κατ εξαίρεση τών υπολοίπων νησιών τής Δωδεκανήσου μέ πρωτοβουλία τής ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ καί χωρίς νά ζητηθεί, από καμία ΤΟΠΙΚΗ η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ αρχή, μέ αποτέλεσμα νά μειώνονται

καί καταστρέφονται τά ιδιόκτητα τής Πάτμου, νά περιορίζεται η δραστηριότητα τών επαγγελματιών πού ασχολούνται μέ τήν οικοδομή καί νά μαραζώνει η οικονομία τού νησιού δεδομένης τής οικονομικής κρίσης στήν Ελλάδα.

Ετσι παρατηρείται ότι:
α] Κατά τό έτος 1995 μέ τό υπ. αριθμ. 239/30.3.1995 ΦΕΚ (τεύχος δευτερο), καθορίστηκε η Ζώνη Α ως αδόμητη στήν νήσο Πάτμο καί τό έτος 2007, μέ τό ΦΕΚ 407/7.9.2007 (τεύχος ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ καθορίστηκαν καί τά όρια Ζωνών Προστασίας Α΄ καί Β΄ εντός τού κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου.
β] Ενδιαμέσως καί κατά τό έτος 1996 εφαρμόστηκε τό πρώτο πιλοτικό πρόγραμμα, πού αφορούσε τήν σύσταση τού κτηματολογίου. Σ΄ αυτό τό πρόγραμμα έγιναν ΔΥΟ αναρτήσεις, η μία στήν Πάτμο καί η άλλη στήν Κώ!!!!! όπου ελάχιστοι προσέφυγαν κατά τής δεύτερης ανάρτησης στήν Κώ καί ελάχιστοι γνώριζαν γι αυτή τήν ανάρτηση, διότι ως γνωστό οι αναρτήσεις γίνονται στό τόπο τού ακινήτου καί όχι εκτός αυτού!!!! Νά σημειωθεί ότι όταν άρχισε νά εφαρμόζεται τό κτηματολόγιο σέ όλη τήν Επικράτεια δεύτερη ανάρτηση δέν υπήρξε πουθενά.
γ] Κατά τό έτος 2001, μέ τό υπ. αριθμ. ΦΕΚ 407/7.9.2007 εκδόθηκε διάταγμα περί «Καθορισμού Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου [ΖΟΕ], κατωτάτου ορίου κατάτμησης καί λοιπών όρων καί περιορισμού δόμησης στήν, εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου καί εκτός ορίων οικισμών προϋφισταμένων τού έτους 1923, περιοχή Δήμου Πάτμου (νήσου Πάτμου Ν. Δωδεκανήσου).
Νά σημειωθεί ότι η δασική υπηρεσία κατά τήν σύσταση τών ΖΟΕ καμμιά απαίτηση δέν προέβαλλε κατά τό έτος 2001 γιά τήν δημιουργία δασικών ζωνών στήν νήσο Πάτμο αντίθετα μέ τό υπ. αριθμ. 80445/7.7.1992 έγγραφο τού Υπουργείου Γεωργίας καί τό σχετικό πρακτικό τής Ε.Ν.Ε. Δωδ/σου (τότε Δασαρχείου) επιβεβαιώνει ότι δέν υπάρχει δασική περιοχή στήν Πάτμο
δ] Κατά τό έτος 2014, μέ τήν υπ. αριθμ. 2270/2014 τού ΣΤΕ, τήν οποία προκάλεσε η κ. Τσάτσου-Μυλωνά, απαγορεύτηκε η δόμησης όλων τών οικοπέδων, στήν Χώρα τής Πάτμου.
ε] Κατά τό έτος 2016 επανέρχεται η αρχαιολογική υπηρεσία μέ σκοπό νά συμπεριλάβει ολόκληρο τόν οικισμό, αυτή τήν φορά, της περιοχής «Σκάλας» στήν αρχαιολογική ζώνη!!!!!
στ] Κατά τό έτος 2017
Δασικός σχεδιασμός μέ δασικούς χάρτες βασισμένους κυρίως σέ αεροφωτογραφίες τών προηγούμενων δεκαετιών αλλά καί μετά μέ στόχο τόν χαρακτηρισμό τής νήσου Πάτμου κατά τό 80% Δασική - χορτολιβαδική καί ως ανήκουσα στό Ελληνικό Δημόσιο!!!!
Απολύτως υπεύθυνο γι αυτό τό δασονομείο Ρόδου, διά τών εκπροσώπων του, όπου προκαλεί τεράστια εντύπωση η επιμονή τους, νά εφαρμοστούν οι δασικοί χάρτες στήν Πάτμο, σέ μία προσπάθεια αφαίρεσης τής ιδιοκτησίας τών πολιτών στά εκτός οικισμού ακίνητα καί η μεταφορά τους στό δημόσιο.
ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΟΡΑ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ
Γιά νά γίνει αντιληπτό στήν Πάτμο, όλα τά ακίνητα, ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΑΝ από τήν μονή τού Αγίου Ιωάννη τού Θεολόγου, η οποία μεταβίβαζε τά ακίνητά της από τουρκοκρατίας καί ιταλικής κατοχής, μέ έγγραφα φυλασσόμενα στό αρχείο της, καί στό αρχείο τής δημογεροντίας καί τού δήμου Πάτμου, αλλά καί μετά τήν Ενσωμάτωση ως ΝΠΙΔ, μεταγραφόμενα στό υποθηκοφυλακείο Πάτμου, επικαλουμένου πρός τούτο τόν Χρυσόβουλο λόγο τού Αλέξιου Κομνηνού.
Ομως γιά δεύτερη φορά μέσα σέ, σχετικά μικρό, χρονικό διάστημα καί μετά τήν έκδοση δικαστικών αποφάσεων πού οι εκπρόσωποι τού δημοσίου προκάλεσαν,  αμφισβητείται καί πάλι καί αυτή τή φορά από τό Δασονομείο Ρόδου, γιά τούς ίδιους λόγους, πού είχε αμφισβητηθεί τήν πρώτη φορά, τό ιδιοκτησιακό καθεστώς τής άνω μονής επί τής Πάτμου καί η ισχύς τού χρυσόβουλου λόγου τού Κομνηνού στρεφόμενη καί πάλι, όπως καί τότε, κατά τών ιδιωτών κατοίκων τής νήσου Πάτμου ήτοι:
Οταν κατά τό 1999 είχε ασκηθεί δίωξη, γιά απάτη τού Ελληνικού δημοσίου καί είχε αμφισβητηθεί τό ιδιοκτησιακό καθεστώς τής μονής, καί τό νομικό της πρόσωπο, ο τότε προϊστάμενος τής κτηματικής υπηρεσίας τού δημοσίου κ. Κυριακόπουλου, γιά πρώτη φορά, έθετε τήν αμφισβήτηση τής ισχύος τού άνω χρυσόβουλου καί τήν ιδιοκτησία τής άνω μονής επί τής Πάτμου, αλλά καί όλων τών ιδιωτών πού απέκτησαν τά ακίνητα απ αυτή, μέ αβάσιμα έγγραφα, πού περιελάμβαναν δικές του απόψεις.
Τά οποία έγγραφα κοινοποιούσε στά αρμόδια υπουργεία, καί στόν ανακριτή Κώ, προκειμένου νά ληφθούν υπ. όψει γιά τίς εκδοθεισόμενες δικαστικές αποφάσεις, μετά τήν άνω άσκηση τής δίωξης.
Πρός τούτο ξεκίνησε ένας μεγάλος δικαστικός αγώνας, γνωστός βεβαίως σ΄ ολα τά Δωδεκάνησα, ο οποίος έληξε τό 2007, όπου μεταξύ τών άλλων αναγνωρίστηκε γιά πολλαπλή φορά η άνω μονή ως ΝΠΙΔ καί ιδιοκτήτρια εφ ολοκλήρου τής νήσου Πάτμου, μέ τίτλο ιδιοκτησίας τόν Χρυσόβουλο λόγο τού Αλέξιου Κομνηνού, σύμφωνα μέ τίς παρακάτω δικαστικές αποφάσεις ήτοι :
α] μέ τήν υπ. αριθμ. 137/2003 απόφαση τού συμβουλίου Πλημμελειοδικών Κώ όπου απορρίφθηκε αρχικά τό αδίκημα τής απάτης έναντι τού Ελληνικού Δημοσίου (σελ. 401).
β] μέ τήν υπ. αριθμ. 62/2006 απόφαση τού δικαστικού συμβουλίου των Εφετών Δωδεκανήσου, όπου εφεσιβλήθηκε τό άνω βούλευμα (137/2003) μέ τήν οποία ευθέως αναγνωρίζεται η άνω μονή μέ τήν οποία μεταξύ τών άλλων αναφέρεται (σελ. 276 καί 279) ότι:
«Η ανδρώα εν Πάτμω Ιερά, Βασιλική, Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή του Αγίου ΙΩΑΝΝΗ τού ΘΕΟΛΟΓΟΥ και ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ, ιδρύθηκε από τό έτος 1088, από τον κτήτορα αυτής μοναχό όσιο ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟ τον ΛΑΤΡΗΝΟ, προς τον οποίο ο αυτοκράτορας των Ρωμαίων ΑΛΕΞΙΟΣ Α΄ ο ΚΟΜΝΗΝΟΣ δώρισε με το από Αύγουστο 1088 Χρυσόβουλο λόγο του, ολόκληρη την νήσο Πάτμο και ότι η ως άνω Μονή δυνάμει τού υπ. αριθμ. πρωτ. 145/27.10.1970 καταστατικού της, αποτελεί κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1 αυτού Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, αυτοτελές, αυτοδιοίκητο, αυταδέσποτο και αυτεξούσιο, αδιάσειστο και απερίτρεπτον την επ’ αυτής (τής νήσου) δεσποτεία έχειν οφείλουσα εις τον αιώνα τον άπαντα..... ..... (σελ. 276 καί 279).
γ] μέ την υπ. αριθμ. 64/2007 απόφαση τού δικαστικού συμβουλίου τού Ε΄ ΤΜΗΜΑΤΟΣ τού ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ, μέ τήν οποία έγινε δεκτή η άνω υπ. αριθμ. 62/2006 απόφαση τού δικαστικού συμβουλίου των Εφετών Δωδεκανήσου, μετά τήν άσκηση αναίρεσης κατά τό άνω σκεπτικό ακριβώς (σελ. 6),
δ] μέ τήν υπ. αριθμ. 127/2003 τελεσίδικη απόφαση τού δικαστικού συμβουλίου των Πλημμελειοδικών Κω, η οποία εκδόθηκε μέ βάση τό άνω σκεπτικό επεκτεινόμενη στά νησιά Αρκιοί καί Μαράθι ως ιδιοκτησία τής άνω μονής (φύλλο 3ο).
Σήμερα τό δασονομείο Ρόδου, διά τών εκπροσώπων του, επικαλείται εκ νέου τούς ισχυρισμούς Κυριακόπουλου, (πού όπως προαναφέρθηκε απορρίφθηκαν μέσω τών άνω δικαστικών αποφάσεων), καί στρέφεται κατά τής άνω μονής καί τών κατοίκων τής Πάτμου, αμφισβητώντας τά ακίνητά τους μέσω τής ανάρτησης τών δασικών χαρτών μέ σκοπό: α] τό πέρασμα τών χαρακτηριζομένων ως ΔΔ (καθαρά δασικών) στό γνωστό μας ΤΑΙΠΕΔ, καί β] τήν δέσμευση τών χαρακτηριζομένων ως χορτολιβαδικών (διαβαθμιση τού δασικού) γιά άγνωστο χρονικό διάστημα μέχρι τόν αποχαρακτηρισμό τους (άν ποτέ αποχαρακτηρισθούν), περνώντας τά στάδια τής συζήτησης τών απαιτουμένων αντιρρήσεων από τίς υπό σύσταση επιτροπές καί σέ περίπτωση απόρριψης τους, προσφυγής στά πολιτικά δικαστήρια καί στό ΣΤΕ.
Με αποτέλεσμα τήν αξιακή υποβάθμιση όλων τών χαρακτηρισμένων, ως δασικών, ακινήτων καί τής απώλειας τής οποιασδήποτε συναλλαγής αφού κανείς δέν επιθυμεί νά αποκτήσει δασικό ακίνητο, μέ αμφισβητούμενο ιδιοκτήτη καί δή τό δημόσιο.
Ετσι, όχι μόνο επιχειρείται η καταστροφή τού μεγαλύτερου μέρους τής οικονομικής ζωής ολοκλήρου τού νησιού, αφού ο τομέας τής ιδιόκτητης ακίνητης περιουσίας, διαλύεται επιλεκτικά, αλλά ενθυλακώνει καί τόν κίνδυνο εθνικών θεμάτων όταν αμφισβητείται η ιδιοκτησία τής μονής καί μετατίθεται στό οθωμανικό κράτος, όπως επιχειρείται εδώ καί 2 δεκαετίας τώρα.
Μετά τά παραπάνω θά πρέπει νά γίνει σοβαρός έλεγχος στό Δασονομείο τής Ρόδου γιά τίς αποφάσεις πού πήρε, διά τών εκπροσώπων του, σέ βάρος τής άνω μονής, τών πολιτών τής Πάτμου καί τής ιδιόκτητης περιουσίας τους καί τίς βλάβες πού επέρχονται μέσω τέτοιων αποφάσεων.
Καί ο ισχυρισμός περί προσφυγής στό ΣΤΕ είναι παρελκυστικός καί απευθύνεται σέ αφελείς, όταν δι αυθαιρέτων καί αδίκων πράξεων, δεσμεύεται γιά άγνωστο χρονικό διάστημα τό 80% έκτασης ενός νησιού καί ιδιωτικής περιουσίας, επιφέροντας τεράστια οικονομική αιμορραγία στούς κατοίκους καί ανεργία στόν τομέα τής οικοδομής καί αλλού.

Μέλος του

MEDIA

aegeanmedia

Google translate

enfrdeitptrues

editorial2ed

Copyright Warning

copyscape-banner-white-160x56
Protected by Copyscape

Η αναπαραγωγή / αναδημοσίευση οποιουδήποτε άρθρου ή περιεχομένου από το παρών πόρταλ είναι ευπρόσδεκτη εάν και εφόσον συνοδεύεται από εμφανές hyperlink προς την πηγή.

www.patmostimes.gr

PATMOS RADIO 91

hellinis

romeos

keridis-sima

koutouzos

patmosmonastery

pixels